Nieuws geschreven door Annie van de Pas

Waar blijft het Masterplan Natuur?

Door de inwerkingtreding van de EU Biodiversity Strategy 2030 en het VN Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework heeft het nieuwe kabinet de verantwoordelijkheid om de Nederlandse natuur gezonder en groener te maken. De contouren van het Nederlandse actieplan dat hier op gebaseerd zal worden zijn ook zonder volledige uitwerking in grote lijnen duidelijk. Naast het zoeken van een uitweg uit de stikstofimpasse – nog steeds van buitengewoon groot belang - zal een nieuw kabinet moeten inzetten op het realiseren van méér natuur, en zorg moeten dragen voor een goede basiskwaliteit van onze natuur.

Blog