Nieuws

Dossiers

 • Hervorming van de zorg

  Met de stijgende kosten staat de zorg in Nederland onder druk. Is het huidige stelsel in deze vorm nog wel houdbaar en toekomstbestendig? Er gaan stemmen op die vinden dat de marktwerking in de gezondheidszorg moet worden teruggedrongen. Het doel is zowel voor beleidsmakers als managers en bestuurders in de zorg om deze sector toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief te houden.
 • Gezonde leefomgeving

  Een gezonde leefomgeving is een omgeving waarin mensen veilig kunnen leven, met aandacht voor schone lucht, bodem en water. Het streven is een omgeving vrij van schadelijke stoffen zoals PFAS, die de gezondheid negatief kunnen beïnvloeden.
 • Preventie en gezondheid

  Preventie omvat proactieve maatregelen om ziekte, letsel en gezondheidsproblemen te voorkomen, met als doel het bevorderen van gezond gedrag, het beheersen van risicofactoren en het verminderen van zorgkosten.
 • Ouderen

  Door vergrijzing verandert niet alleen de zorgvraag, maar ook het landschap van wonen en zorg. Er zijn nieuwe benaderingen nodig voor samenleven en huisvesting die aansluiten bij de veranderende behoeften van onze samenleving.

  Tools en bouwstenen

  Whitepaper

  Een tarief zonder onderbouwing blijft een discussie

  Goede zorg en een onderbouwd tarief gaan hand in hand. Naast de wettelijke verplichting, hebben alle partijen belang bij transparantie over de opbouw van de kostprijs.

  Cursus

  Basiscursus Wmo 2015

  Tijdens deze cursus krijgt u van twee experts in deze materie een helder en compleet overzicht van de Wmo 2015 met de nadruk op het verlenen van (maatwerk)voorzieningen door de gemeente.

  Jurisprudentie

  Bezorgt Deliveroo de zorg problemen?

  Vrijdag 24 maart 2023 deed de Hoge Raad een belangrijke uitspraak over de positie van de zelfstandigen zonder personeel (‘zzp’er’). Wat betekent dit voor de zorg?

  E-cursus

  Afbakening zorgspecifieke wetgeving

  Tijdens deze e-cursus krijgt u een totaaloverzicht van de aanspraken op grond van de Zvw, Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet en de specifieke afbakeningsregels tussen de verschillende zorgwetten.

  Sterre ten Houte de Lange

  Sterre ten Houte de Lange is freelance journalist. Ze is opgeleid als socioloog. Werkte korte tijd als beleidsadviseur bij Movisie, maar merkte al snel dat schrijven over het sociaal domein en de zorg haar passie had. Ze schreef voor PONT | Zorg&Sociaal, Zorgvisie, Skipr, Zorg+Welzijn, AD/Utrecht, Medisch specialist en Sociale Vraagstukken. Daarnaast maakt ze radio en podcasts over zorg, wetenschap en hiv bij BNR en Dr. Kelder & Co (NPO Radio1).

  Anja Machielse

  Anja Machielse is hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid aan de Universiteit voor Humanistiek.

  Sanne Groenwold

  Sanne is in brede zin gespecialiseerd in het bouw- en aanbestedingsrecht. Zij adviseert en procedeert over uiteenlopende aanbestedingsrechtelijke onderwerpen en heeft veel ervaring met het opzetten en begeleiden van complexe inkoop- en aanbestedingsprocedures. Sanne heeft bijzondere expertise op het gebied van inkoop en aanbesteden binnen het sociaal domein. Zij is op de hoogte van actuele sociaal domein gerelateerde thema’s en ontwikkelingen, zoals reële tarieven, winstnormering, zorgfraude en Bibob.

  Verdiepende dossiers

  Zorg & Sociaal

  Value-Based Healthcare

  De kosten van de zorg binnen het sociaal domein zijn enorm en alsmaar stijgende. Een fundamentele verandering van het systeem lijkt nodig, dat is gebaseerd op zorg en hulp bieden waar nodig is en welke de meeste waarde biedt voor de cliënt.

  Omgeving

  Wonen en zorg

  De zorg in Nederland ondergaat een ingrijpende transformatie. Gedwongen door het scheiden van wonen en zorg kiezen zorginstellingen steeds vaker voor het verhuren van zorgvastgoed aan zorgvragers en het aanbieden van extramurale zorg.

  Klimaat

  Voedseltransitie

  Ons huidige voedselsysteem heeft grote impact op klimaatverandering. Welke veranderingen moet het ondergaan om houdbaar te blijven?

  Data & Privacy

  Biometrische gegevens

  Biometrische gegevens zijn het resultaat van specifieke technische verwerking van fysieke, fysiologische of gedrag gerelateerde kenmerken van een persoon, zoals gezichtsafbeeldingen of vingerafdrukken.

  Zorg & Sociaal

  Chronisch-progressieve ziekten

  Chronische aandoeningen zijn er in veel vormen en maten. Chronisch-progressieve ziektes zoals ALS, Parkinson, MS, kanker, de ziekte van Lyme en reuma hebben niet alleen een grote impact op het lichaam, maar op alle aspecten van het mens-zijn.

  Zorg & Sociaal

  Ouderen langer zelfstandig thuis

  De overheid wil dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Gemeenten, woningcorporaties, thuiszorg en andere spelen een belangrijke rol om kwetsbare ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.

  Zorg & Sociaal

  Beschermd wonen

  Beschermd wonen is wonen in een beschermde leefomgeving voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Dit is een accommodatie of instelling waar begeleiding en toezicht 24 uur per dag aanwezig of oproepbaar is.

  Zorg & Sociaal

  Wijkteams

  Wijkteams beogen een samenhangende aanpak van welzijn, ondersteuning, jeugd- en gezondheidszorg en arbeidsintegratie. Maar er leven nog wel veel vragen over inrichting, aansturing en bekostiging van de wijkteams.