Nieuws

Dossiers

 • Digitale rechten burgers

  Digitale rechten van burgers zijn de fundamentele rechten en vrijheden die betrekking hebben op het gebruik van digitale technologieën en het internet. Dit behelst onder meer recht op toegang tot informatie, recht op privacy, digitale inclusie en vrijheid van meningsuiting.
 • Cyberveiligheid

  Cyberaanvallen- en crime zijn aan de orde van de dag. Het is daarom belangrijk dat organisaties maatregelen en praktijken instellen om hun vitale infrastructuur van computersystemen, netwerken, en data te beschermen.
 • AI

  Artificial Intelligence (AI) en toepassingen als ChatGPT bieden grote kansen voor bedrijven en organisaties. Maar er is ook een spanningsveld: AI op een dusdanige manier inzetten dat het jouw organisatie verder helpt zonder de ethische dilemma’s uit het oog te verliezen.
 • Data for good

  Wie data zegt, zegt vaak ook privacyschending. Maar data kunnen ook worden ingezet voor de goede zaak, zoals klimaat, energie en het sociaal domein.
 • Digitaal beleid

  Digitale transformatie is de integratie van digitale technologieën in alle aspecten van een organisatie om die te doen groeien en uit te breiden.

  Tools en bouwstenen

  Jurisprudentie

  Cameratoezicht op uitstoot Tata Steel is geen privacy-inbreuk

  Tata Steel heeft met een beroep op het privacyrecht geprobeerd om cameratoezicht op de uitstoot van gevaarlijke stoffen te voorkomen. 

  E-college

  AI/ChatGTP: praktische werking en juridische aspecten

  Wil je weten hoe AI en ChatGTP werkt? Kun je op AI/ChatGTP vertrouwen? Hoe zit het met AI en privacy? 

  E-cursus

  DPIA

  Tijdens deze e-cursus DPIA krijgt u een compleet en duidelijk overzicht van het theoretisch en juridisch kader van DPIA’s. 

  E-college

  EU-wetten data en privacy: waar staan we nu?

  In dit e-college ontdek je alles over de Data Governance Act, de Data Act en de Artificial Intelligence Act en krijg je een goed overzicht van wat er op Europees niveau allemaal op ons afkomt.

  Oussama Touzani

  Oussama Touzani is Privacy Consultant bij Lex Digitalis

  Bart Schellekens

  Bart Schellekens is als data- en techjurist gefascineerd door de invloed van technologie op de maatschappij en vice versa. Binnen het ICT-recht gespecialiseerd in privacy/gegevensbescherming en data-ethiek. Fanatiek volger van (nieuwe) wetgeving, politiek en toezichthouders op deze onderwerpen en schrijft, tweet en spreekt zo nu en dan daarover.

  Linde Vrolijk

  Linde Vrolijk is advocaat bij Loyens & Loeff en lid van de praktijkgroep Mededinging & Toezicht op het kantoor van Loyens en Loeff in Amsterdam. Vrolijk is gespecialiseerd in onder meer zorg- en privacyrecht.

  Verdiepende dossiers

  Data & Privacy

  Digitale transformatie

  Digitale transformatie is zowel een technologische, als een culturele en bedrijfstransformatie. Het leidt tot fundamentele veranderingen in de manier waarop organisaties werken en hoe ze waarde leveren.

  Klimaat

  Elektriciteitsnet

  Het realiseren van onze klimaatdoelstellingen en CO2-reductie komt in gevaar door netcongestie: er is te weinig ruimte op het elektriciteitsnetwerk. Hoe grijpen we in om de het elektriciteitsnet te ontlasten?

  Omgeving

  DSO

  Met de komst van de Omgevingswet is er voortaan een digitaal loket voor het raadplegen van regelgeving en het aanvragen van vergunningen. Dit gaat het Digitaal Stelstel Omgevingswet heten.

  Zorg & Sociaal

  Technologische innovaties in de zorg

  Wat kunnen technologische toepassingen zoals apps, robots, slimme polsbandjes betekenen bij de zorg en ondersteuning voor mensen in kwetsbare situaties? Wat werkt en wat werkt niet?

  Data & Privacy

  Artificial Intelligence

  AI biedt veel kansen voor innovatie en de verwachte maatschappelijke impact is groot. Deze innovatie kan op gespannen voet staan met de AVG, die strenge eisen stelt aan de verwerking van persoonsgegevens.

  Data & Privacy

  Internet of things

  Internet of Things is een verzamelnaam voor levenloze objecten die hun omgeving en zichzelf monitoren, om de geregistreerde gegevens vervolgens via de cloud te delen.

  Data & Privacy

  Cybercriminaliteit

  Cybercriminaliteit is een verzamelterm voor misdaden die gepleegd worden met een ICT-middel. Uitingsvormen zijn onder andere: de inzet van malware, identiteitsfraude, doxing en QR-code fraude.

  Data & Privacy

  Datalek

  Een datalek is een inbreuk die plaatsvindt op de beveiliging van persoonsgegevens binnen een organisatie. Hierbij is bijvoorbeeld sprake van ongeoorloofde toegang, vernietiging of verandering van persoonsgegevens.