Nieuws

Dossiers

 • Duurzame landbouw

  Voedsel produceren op een manier die rekening houdt met het milieu, de samenleving en de economie. Duurzame landbouwmethoden richten zich op het verminderen van het gebruik van pesticiden en kunstmest, de gezondheid van de bodem en circulariteit in de grondstoffen- en voedselketen.
 • Duurzaam ondernemen

  Duurzaam ondernemen is gericht op het vinden van een balans tussen economische groei, sociale welvaart en milieubescherming op de lange termijn. Met ESG (Environmental, Social en Governance) maken bedrijven en organisaties hun duurzaamheids- en maatschappelijke doelstellingen kenbaar. Vanaf 1 januari 2024 wordt dit met nieuwe Europese wetgeving zoals de CSRD ook steeds meer afgedwongen.
 • Circulaire economie

  Een economie waarin afval wordt gezien als waardevolle grondstof. In een circulaire economie worden producten, componenten en materialen zoveel mogelijk hergebruikt, gerepareerd, gerecycled of opnieuw ontworpen om een gesloten kringloop te creëren.
 • Water

  De kwaliteit van Nederlandse grond- en oppervlaktewateren is ondermaats en een drinkwatertekort ligt op de loer. Door klimaatverandering en daarbij gepaard gaande toenemende droogte komt er druk te staan op de beschikbaarheid van schoon water.
 • Energietransitie

  De energiemix zal veranderen, waarbij hernieuwbare energiebronnen een steeds groter deel van de energievoorziening uitmaken. Dit gaat gepaard met veranderingen in de manier waarop energie wordt geproduceerd, getransporteerd en gebruikt.
 • Klimaatverandering

  Het klimaat is aan het veranderen. De duurzaamheidsopgave van deze tijd is om verdere opwarming van de aarde tegengaan en de leefomgeving aanpassen aan een nieuwe realiteit.

  Tools en bouwstenen

  Publicatie

  Hoge energiekosten weinig vat op bedrijfswinsten

  Bedrijven hebben de hogere kosten voor gas en elektriciteit opgevangen met energiebesparing en prijsverhogingen voor klanten. 

  E-cursus

  Circulariteit

  Zoek jij meer houvast in de inhoud en sturing op de aanpak van circulaire uitdagingen binnen jouw functie? En werk jij als professional aan de overgang naar een circulaire economie?

  Publicatie

  Reflectie Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030

  In deze notitie reflecteert het PBL op de betekenis van het NPCE 2023-2030 voor de ambitie van het kabinet om in 2050 volledig circulair te zijn in Nederland.

  Cursus

  Basiscursus Duurzaamheid en energie

  Deze 3-daagse cursus geeft inzicht in verschillende facetten van duurzaamheid en energie met veel tips hoe je in een gemeente of andere organisatie tot resultaten komt.

  Annie van de Pas

  Ik werk sinds september 2016 bij de NMF’s als directeur. Ik vertegenwoordig de federaties in het landelijke speelveld van ministeries, koepels, bedrijven, fondsen en NGO’s en ben betrokken bij grote landelijke trajecten zoals het klimaatakkoord. Het mooie aan dit werk vind ik dat ik een interessant en prikkelend werkveld kan combineren met mooie doelen, waar ik me persoonlijk zeer mee verbonden voel en me graag voor inzet. Ook buiten mijn werk hou ik van combineren. Mooie wandelingen in de natuur, genieten van kunst en cultuur combineer ik het liefst met vrienden, familie en lekker eten.

  Patrick Huntjens

  Patrick Huntjens is lector Sociale innovaties in het groene domein bij Hogeschool Inholland en hoogleraar Governance van Duurzaamheidstransities bij Maastricht Universiteit

  Wanda Blommensteijn

  Wanda Blommensteijn is jurist/senior adviseur omgevingsrecht bij BRO. Wanda heeft ruim 10 jaar ervaring in de ruimtelijke ordeningspraktijk. Zij opereert met name op het snijvlak van ruimtelijke ordening en retail en heeft al voor verschillende opdrachtgevers (overheid, commerciële partijen, Kamer van Koophandel) geadviseerd over de mogelijkheden om te kunnen sturen op detailhandelsontwikkelingen.

  Verdiepende dossiers

  Klimaat

  Biodiversiteit

  Biodiversiteit en de natuur zijn het fundament van onze economie. Toch staan er wereldwijd 1 miljoen soorten op het punt van uitsterven en worden natuurgebieden en ecosystemen ernstig verstoord. Hoe gaan we dit tegen?

  Omgeving

  Stikstof

  De PAS vormde het centrale instrument om de stikstofbelasting van Natura 2000-gebieden aan te pakken. Een uitspraak van de RvS maakte echter dat de PAS niet meer als toestemmingsbasis voor activiteiten mag worden gebruikt.

  Data & Privacy

  Digitale transformatie

  Digitale transformatie is zowel een technologische, als een culturele en bedrijfstransformatie. Het leidt tot fundamentele veranderingen in de manier waarop organisaties werken en hoe ze waarde leveren.

  Zorg & Sociaal

  Technologische innovaties

  Wat kunnen technologische toepassingen zoals apps, robots, slimme polsbandjes betekenen bij de zorg en ondersteuning voor mensen in kwetsbare situaties?

  Klimaat

  Energieopslag

  Nu er steeds meer duurzame energie wordt geproduceerd vanuit wind en zon wordt energieopslag steeds belangrijker. Zo moet het onbalans op het stroomnet opheffen, waarmee energieopslag een sleuteltechnologie is voor de energietransitie.

  Klimaat

  Waterstof

  Het feit dat bij de verbranding van waterstof geen CO2 vrijkomt en dat het relatief makkelijk kan worden getransporteerd en opgeslagen, maakt dat waterstof een belangrijke rol krijgt toegekend in de energietransitie.

  Omgeving

  Verduurzamen vastgoed

  In het kader van duurzame energie en het vormgeven van de energietransitie, moeten zowel bestaande als nieuwe gebouwen en wijken en gebieden opnieuw ingericht worden. De wet- en regelgeving rondom dit thema is in ontwikkeling.

  Omgeving

  Wind- en zonneparken

  In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met 49% verminderd zijn ten opzichte van 1990. En in 2050 zelfs met 95%. Om klimaatverandering tegen te gaan, investeren we in hernieuwbare energie. Maar waar gaan we deze energiebronnen plaatsen?