Impact partner worden

Hoe creëer jij impact met je bedrijf dat verder gaat dan alleen maar mooie woorden? Door het inzetten van je expertise voor maatschappelijke kwesties? Door discussies over onderbelichte issues op gang te brengen of een zetje te geven? Door jouw organisatie in te richten op een manier waarop iedereen zijn steentje kan bijdragen?

Bij PONT stemmen we graag met je af hoe wij je hierbij een beetje in de goede richting kunnen helpen. Wij helpen je maatschappelijke thema’s op de kaart te zetten en een netwerk van medestanders te creëren. Wij kunnen je hierbij helpen langs drie assen:

Breng je expertise in in ons partner-netwerk

Als Impact partner van PONT zorgen we dat jouw maatschappelijke footprint zichtbaar wordt. Dit doen we door middel van:

Maatschappelijke impact

Jouw Impact partnerpagina op PONT. Hierin zorgen we dat onze lezers aandacht krijgen voor jouw visie en werkzaamheden op de duurzame en rechtvaardige transities.

Partnernetwerk

Deelname aan activiteiten van het PONT-partnernetwerk. Dit omvat een jaarlijks evenement met alle partners en diverse debatten, ronde tafels en seminars.

Co-creatie

Co-creatie van content en debat met onze gezamenlijke partners.

Ga met ons aan de slag om de maatschappelijke issues die je belangrijk vindt te agenderen

Als PONT willen we verder gaan dan uitsluitend verslag uitbrengen van de transities die in gang zijn gezet. Wij willen de transities een stootje in de rug geven. Dit doen wij op de volgende manieren:

Rondetafels

Je uit te nodigen om deel te nemen als spreker aan ronde tafel gesprekken, debatten en seminars.

Onderzoek

Onderzoek onder onze lezers te doen om de onderste steen boven te halen

Publiceren

Te publiceren in onze media. Naast de PONT-portal is in het Magazine Energie en Duurzaamheid, in onze podcasts, vlogs en microlearnings en e-colleges

Koppel je maatschappelijke doelstellingen aan de leertrajecten van je medewerkers

Geen transitie is compleet als niet de hele organisatie meebeweegt. Berghauser PONT traint vele overheden en organisaties om niet alleen de uitdagingen van de transities naar de dagelijkse praktijk te vertalen, maar ook dit te vertalen naar leerdoelstellingen per medewerker. Dit vertaalt zich naar:

Continu leren & ontwikkelen

Ons aanbod Continu leren & ontwikkelen, wat zowel online als fysieke trainingen omvat.

Verschillende thema’s

Mogelijk op diverse terreinen, van klimaat en energie tot zorg, privacy en compliance

Neem contact op met Judith Nuijens voor meer informatie over het Impact Partnership.

Onze partners

Meer informatie over onze andere partnerships