Berghauser Pont Mediagroep

Platform PONT is onderdeel van de Berghauser Pont Mediagroep (BPM). BPM is 20 jaar geleden gestart als digitale uitgeverij en al 15 jaar een toonaangevende opleider. Wij trainen per jaar honderden gemeenten en bedrijven, ambtenaren en professionals op het vraagstukken rondom de ruimtelijke leefomgeving, milieu en duurzaamheid, zorg, data en compliance.

Steeds meer van deze trainingen doen wij bij onze klanten in huis, als incompany- trajecten, waar we samen kijken hoe actuele ontwikkelingen en juridische kaders zich vertalen naar de praktijk van de gemeente of organisatie. Juist vanuit die praktijkervaring merken wij op dat de implementatie en uitrol van het beleid niet altijd aansluit bij de dagelijkse realiteit. Op dit snijvlak willen wij een rol spelen en de ervaringen uit de dagelijkse praktijk een stem geven in het maken van nieuw beleid.

De eerste stappen op dit terrein hebben we al gezet in 2012, met de oprichting van Omgevingsweb (nu PONT | Omgeving), waar we dagelijks het relevante nieuws op het gebied van de fysieke leefomgeving op een rij zetten en een discussie op gang brengen tussen professionals. Het succes van deze portal hebben we voortgezet binnen een drietal andere domeinen: Klimaat, Zorg & Sociaal en Data & Privacy. Deze portals vormen het fundament voor PONT.

Integrale visie op maatschappelijke thematiek

De ervaring vanuit deze praktijk leert ons dat veel van de maatschappelijke thema’s die nu hoog op de politieke agenda staan sectoraal worden benaderd. Dit leidt ertoe dat belangrijke thematiek slechts in beperkte mate vanuit meerdere perspectieven worden bekeken en oplossingen vaak suboptimale resultaten opleveren; wat voordeel oplevert voor de een, leidt mogelijk tot nadeel bij de ander.

PONT bekijkt de grote transities waar we voor staan vanuit een integrale aanpak. Thema’s als duurzaamheid, gezondheid en inclusie worden vanuit een geïntegreerd perspectief benaderd en tegen het licht gehouden.  Daarbij vormt de dagelijkse praktijk, de leef- en sociale omgeving, de leidraad.

Transities vertalen in wet- en regelgeving

Vanuit die ervaring hebben wij de afgelopen jaren een steeds grotere behoefte aan discussie als gevolg van de klimaatverandering en de toename van de ongelijkheid bemerkt. PONT wil een bijdrage leveren aan het debat en maatregelen die de vooruitgang vorm geven.

Een voortgang die niet alleen meetbaar is op basis van economische groei maar die ook rekening houdt met het gebruik van de aarde zoals water, de bodem en grondstoffen. En de betrokkenheid en betere condities voor alle partijen garandeert.  Daarbij zijn we van mening dat deze pas daadwerkelijk tot stand zal komen als er een verandering in gedrag komt, een systeemverandering die leidt tot nieuwe manieren van consumeren. Overheden kunnen dit beleid stimuleren en vastleggen in wet- en regelgeving, wetgeving die uitgaat van de menselijke maat. Bedrijven dragen hun steentje bij met serieuze ESG-doelstellingen en de uitvoering daarvan in de praktijk.

Van wet naar werkelijkheid

PONT levert de bouwstenen voor deze transities zodat ieder professional een bijdrage kan leveren aan deze toekomst. Of het nu de energietransitie, een beter klimaat of een meer rechtvaardige samenleving is, wij volgen de actuele ontwikkelingen op de voet en bieden concrete handvatten om deze kennis toe te passen in je werk.

Tevens bieden we je de mogelijkheid om continu je kennis bij te schaven door flexibele vormen van leren, online en fysiek. En door deze leertrajecten te verbinden met de grote transities waar we voor staan. Zo draag ook jij steentje bij om van wet werkelijkheid te maken.