Berghauser Pont Mediagroep

Platform PONT is onderdeel van de Berghauser Pont Mediagroep (BPM). BPM staat met de voeten in de maatschappelijke klei. Al 20 jaar leiden wij honderden gemeenten en bedrijven, ambtenaren en professionals per jaar op. Van de toelichting op nieuw beleid en juridische kaders tot de implementatie binnen de ruimtelijke leefomgeving, milieuwetgeving, zorg en sociaal domein en data en compliance vraagstukken.

De portals van Berghauser Pont (voorheen Omgevingsweb, Klimaatweb, Zorg & Sociaalweb en Data & Privacyweb) vormen het fundament voor PONT. Onze redacties verzamelen en duiden actualiteiten en achtergronden. Hierop bemerken wij steeds meer overlap tussen de domeinen en de behoefte aan een meer geïntegreerde aanpak.

Integrale visie op maatschappelijke thematiek

Door de sectorale opzet van onze systemen worden maatschappelijke doelstellingen vaak gefragmenteerd benaderd. Dit leidt ertoe dat belangrijke thematiek slechts in beperkte mate vanuit meerdere perspectieven worden bekeken en oplossingen vaak suboptimale resultaten opleveren; wat voordeel oplevert voor de een, leidt tot nadeel bij de ander.

PONT bekijkt de grote transities waar we voor staan vanuit een integrale aanpak. Thema’s als duurzaamheid, gezondheid en inclusiviteit  worden vanuit een geïntegreerd perspectief benaderd en tegen het licht gehouden.  Daarbij vormt de dagelijkse praktijk, de leef- en sociale omgeving, de leidraad. Juist door uit te gaan van de implementatie van het beleid en de praktijk, biedt PONT de kans een bijdrage te leveren tot het maken van beleid dat getoetst is aan de werkelijkheid van iedere dag.

Transities vertalen in wet- en regelgeving

Vanuit die ervaring hebben wij de afgelopen jaren een steeds grotere behoefte aan discussie rondom de juridische kaders als gevolg van de klimaatverandering en de toename van de ongelijkheid bemerkt. De lancering van PONT wil bijdragen aan het debat en maatregelen die de vooruitgang vorm geven. Een voortgang die niet alleen meetbaar is op basis van economische groei maar die ook rekening houdt met het gebruik van de aarde zoals water, de bodem en grondstoffen en de betrokkenheid en betere condities voor alle partijen.  Daarbij zijn we van mening dat deze pas daadwerkelijk tot stand zal komen als er een verandering in gedrag komt, een systeemverandering die leidt tot nieuwe manieren van consumeren. Overheden kunnen dit beleid stimuleren en vastleggen in wet- en regelgeving, en in wetgeving die aansluit bij de menselijke maat. Bedrijven dragen hun steentje bij met serieuze ESG-doelstellingen en de uitvoering daarvan in de praktijk.

Van wet naar werkelijkheid

PONT levert de bouwstenen voor deze transities zodat een bijdrage kunt leveren. Wij volgen de actuele ontwikkelingen op de voet en bieden concrete handvatten om deze kennis toe te passen in je werk. We bieden je de mogelijkheid om continu je kennis bij te schaven door flexibele vormen van leren, online en fysiek. En door deze leertrajecten te verbinden met de grote transities waar we voor staan. Zo draag ook jij steentje bij om van wet werkelijkheid te maken.