Privacyverklaring

Privacy en cookie statement

Wij (‘Berghauser Pont’ of ‘we/onze’) hechten veel waarde aan de bescherming en privacy van onze bezoekers, klanten, partners en andere relaties. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Berghauser Pont houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In de privacyverklaring word je geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Mocht je na het lezen van de privacyverklaring nog vragen hebben, dan kun je contact met ons opnemen.

Contactgegevens verantwoordelijke

Berghauser Pont B.V., gevestigd aan de Danzigerkade 225A, 1013AP Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in de privacyverklaring.

Postadres: Berghauser Pont | Danzigerkade 225A | 1013 AP Amsterdam
Tel: 020 637 50 00
E-mail: info@berghauserpont.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor de privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij raden je daarom aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen opdat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

De privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 december 2020.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

De privacyverklaring is van toepassing op alle onderdelen van de door Berghauser Pont beheerde websites, waaronder www.pont.media en alle persoonsgegevens die Berghauser Pont verwerkt van bezoekers, klanten en zakelijke relaties.

Privacyverklaring

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot individuen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, maar ook IP-adres en surfgedrag.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft met of gebruik maakt van producten en diensten van Berghauser Pont. Wij verzamelen deze gegevens in de volgende gevallen:

Hoe krijgen wij persoonsgegevens?

Automatisch

Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden toegestuurd door jouw device (computer, tablet, mobiele telefoon). Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Voor zover dat het geval is, geldt het cookiebeleid, zie onderstaand. De persoonsgegevens die wij automatisch verzamelen zijn:

Expliciet door u verstrekt

Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens die expliciet door jou zijn verstrekt voor levering van bepaalde producten of diensten.

Op basis van welke grondslagen verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij baseren de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

Welke gegevens verzamelen we, waarvoor gebruiken we deze en hoe lang worden ze bewaard?

Gegevens voor het verwerken van uw bestelling

Als je iets bestelt in onze webshop, hebben wij bepaalde gegevens van jou nodig om de bestelling te kunnen bezorgen en om je eventueel op de hoogte te kunnen over de status van jouw bestelling.

Wij verzamelen hiervoor jouw organisatie, naam, bezorg- en evt. factuuradres, e-mailadres en telefoonnummer.

Deze gegevens verzamelen wij om de overeenkomst uit te voeren die je met ons hebt afgesloten. Op basis van de wet moeten wij deze gegevens 7 jaar bewaren.

Wanneer je een bestelling betaalt via iDeal worden deze gegevens verwerkt door Mollie. Je leest hier hoe zij met jouw gegevens omgaan.

Gegevens in uw account

Als je bij jouw bestelling een account aanmaakt, bewaren wij de volgende gegevens: organisatie, naam, bezorg- en evt. factuuradres, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast bewaren we ook jouw bestelgeschiedenis, waaronder de digitale artikelen die je hebt aangeschaft.

Deze gegevens verzamelen wij om een overeenkomst uit te voeren die je met ons hebt afgesloten (wanneer je een digitaal product koopt, moet je een account hebben om het product in te kunnen zien), of omdat je daar toestemming voor hebt gegeven door een account aan te maken. Wij bewaren de gegevens in jouw account zolang je actief klant bij ons bent. Als je 7 jaar niet meer bent ingelogd, worden jouw gegevens verwijderd. Mocht je jouw account eerder willen verwijderen dan kun je daartoe een schriftelijk verzoek bij ons indienen.

Gegevens voor klantcontact

Wanneer je contact met ons opneemt via het formulier op onze website of door een mail te sturen, wordt deze informatie tijdelijk opgeslagen om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Wij slaan jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer hiervoor op. Dit doen wij op basis van jouw toestemming of voor het nakomen van een overeenkomst. De gegevens worden bewaard zolang deze noodzakelijk zijn voor de behandeling van jouw vraag of opmerking.

Gegevens voor bemiddeling

Als je jezelf aanmeldt voor bemiddeling bewaren wij jouw persoonsgegevens zodat wij je zo goed mogelijk kunnen koppelen aan interessante vacatures.

Wij bewaren hiervoor jouw naam, adresgegevens, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast bewaren wij ook informatie over jouw ervaring en wensen, zoals jouw CV/LinkedIn-profiel, jouw huidige werkgever en functie, jouw opleidingsniveau en ervaring. Wanneer je het formulier niet compleet invult, kunnen wij je niet optimaal van dienst zijn. Wij zullen daarom met eventuele vragen voor aanvulling persoonlijk contact met je opnemen. Jouw profiel wordt niet aangevuld zonder jouw expliciete toestemming.

Wij bewaren deze gegevens op basis van jouw toestemming en voor het nakomen van een overeenkomst. De gegevens worden bewaard voor een periode van 7 jaar. Mocht je jouw gegevens eerder door ons willen laten verwijderen, dan kun je daartoe schriftelijk contact met ons opnemen.

Gegevens voor aanmelding cursus, workshop of andere nascholingsmogelijkheid

Wanneer je jezelf inschrijft voor een cursus, workshop of andere nascholingsmogelijkheid bewaren wij een aantal persoonsgegevens voor het behandelen van jouw inschrijving en het leveren van de cursus/workshop/etc.

Wij verzamelen aanhef, titel, naam, voorletters, achternaam, functie, telefoonnummer, e-mailadres, organisatie, dienst, afdeling en werkadresgegevens. Niet al deze soorten persoonsgegevens zijn verplicht.

Deze persoonsgegevens worden verzameld en bewaard op basis van het uitvoeren van een overeenkomst. Op basis van de wet moeten wij deze gegevens 7 jaar bewaren.

Gegevens voor marketing

Wij hebben geregeld nieuwe producten, speciale kortingen en verdiepende informatie die we graag met je delen via mail. Als je bij ons een account hebt en/of één of meerdere producten hebt besteld, e-mailen we je met informatie over nieuwe producten, speciale kortingen en verdiepende vakinformatie op basis van uw aankopen. Als je geen account hebt en/of één of meerdere producten hebt besteld of je wilt ook informatie ontvangen over andere (vak)gebieden dan kun je jezelf ook inschrijven voor deze mailings. Je kunt het ontvangen van deze mails altijd uitzetten door te klikken op de uitschrijflink die in elke mail staat. Op basis van de door jou verstrekte informatie bouwen wij ook interesseprofielen op voor gerichte advertentiedoeleinden.

Voor het verzenden van deze mails verzamelen wij jouw e-mailadres, naam, organisatie, functie of interessegebied. Niet al deze soorten persoonsgegevens zijn verplicht/noodzakelijk.

Wij baseren het verwerken van deze persoonsgegevens op het bestaan van een klantrelatie, het behartigen van onze (marketing)belangen of op door jou gegeven toestemming. Deze persoonsgegevens worden bewaard zo lang je jezelf niet hebt uitgeschreven voor het ontvangen van deze mails.

Gegevens voor (klant)onderzoek

Af en toe voert Berghauser Pont (klant)onderzoek uit middels enquêtes. Hiervoor worden in sommige gevallen ook persoonsgegevens opgeslagen. Het gaat dan vaak om naam, mailadres, organisatie en functie.

Wij verzamelen deze gegevens op basis van op het behartigen van onze (marketing)belangen of op door jou gegeven toestemming. De persoonsgegevens worden alleen bewaard en verwerkt voor de analyse van het onderzoek en worden naderhand geanonimiseerd opgeslagen. Alleen wanneer je expliciet toestemming geeft voor het bewaren van jouw contactgegevens zullen we deze bewaren.

Gegevens voor het sturen van nieuwsbrieven

PONT biedt je de optie aan om op de hoogte gehouden te worden middels een nieuwsbrief. Deze ontvang je alleen als je jezelf daar voor aanmeldt en de aanmelding bevestigt. Je kunt je te allen tijden uitschrijven middels de uitschrijflink die in elke nieuwsbrief staat.

Voor het inschrijven op de nieuwsbrief verzamelen wij de volgende persoonsgegevens: e-mailadres, naam, functie en interessegebied. Niet al deze soorten persoonsgegevens zijn verplicht.

Wij bewaren en verwerken deze persoonsgegevens op basis van de door jou gegeven toestemming. De persoonsgegevens worden bewaard zo lang je ingeschreven staat op de nieuwsbrief.

Fotografie en video-opnames op events

Wanneer je aanwezig bent op een evenement van Berghauser Pont bestaat de mogelijkheid dat je gefotografeerd wordt. Wij zijn niet verplicht om je hiervoor toestemming te vragen, omdat het niet ons doel is om de foto’s te gebruiken om je te identificeren. De foto’s worden gemaakt voor promotionele doeleinden en sfeerimpressies. Omdat dit een reguliere bedrijfsactiviteit is, baseren wij deze verwerking van gegevens op het gerechtvaardigd belang zoals omschreven in de AVG.

Ben je zichtbaar op een foto en/of beeldopname en zou je graag zien dat die foto wordt verwijderd, stuur dan een mail met jouw verzoek naar info@berghauserpont.nl. Wij zullen jouw verzoek binnen 30 dagen na ontvangst verwerken.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Berghauser Pont verstrekt jouw persoonsgegevens aan derden wanneer dat op grond van wet- en regelgeving vereist is (denk hierbij aan de belastingdienst, politie of toezichthouders) of wanneer dit noodzakelijk is voor het verlenen van een door jou verzochte dienst:

Daarnaast maken wij (soms) ook gebruik van andere externe dienstverleners om jouw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor Berghauser Pont. Denk hierbij aan:

Jouw persoonsgegevens worden door onze verwerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de Europese Unie. Wij hebben met al deze externe dienstverleners verwerkersovereenkomsten afgesloten, conform de Europese en Nederlandse privacyregelgeving.

In het geval dat wij op enig moment jouw persoonsgegevens zullen delen met derden zorgen wij ervoor dat er met deze partijen een verwerkersovereenkomst wordt afgesloten. In een verwerkersovereenkomst leggen wij met derden vast op welke manier en voor welke doeleinden jouw gegevens worden verwerkt. Ook spreken wij af wat de verplichtingen zijn rondom de beveiliging van jouw persoonsgegevens.

Opslag en beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij slaan alle persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Berghauser Pont zal alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing. Door een strenge toegangscontrole zorgen wij dat jouw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken. Ook eisen wij van onze verwerkers dat zij zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan en benodigde technische beveiligingsmaatregelen hebben getroffen.

Links naar andere websites

Op onze websites staan links naar de websites van externe partijen die mogelijk andere voorwaarden kennen voor het verwerken van persoonsgegevens. Berghauser Pont is niet aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens op deze websites van derden.

Social media

Als je social media gebruikt kun je via diverse ‘share’ knoppen artikelen of producten delen met vrienden en volgers. Berghauser Pont krijgt geen toegang tot jouw social media account. Wij raden aan om het privacybeleid van de betreffende social media partijen goed door te nemen.

Rechten van de betrokkene

Recht op inzage, correctie en om vergeten te worden

Je hebt het recht om te allen tijde de persoonsgegevens die wij van jou hebben in te zien en te corrigeren. Daar waar je niet zelf meteen de gegevens kunt inzien (bijvoorbeeld in jouw account, of inschrijving op een mailing), kun je een schriftelijk verzoek indienen om een overzicht te krijgen van alle persoonsgegevens die wij van jou hebben. U kunt dit verzoek indienen per mail naar info@berghauserpont.nl of per post naar Berghauser Pont, Danzigerkade 53, 1013AP Amsterdam.

Indien je vermoedt dat jouw persoonsgegevens niet (meer) correct zijn, of onjuist verwerkt zijn, dan kun je deze persoonsgegevens waar mogelijk zelf corrigeren, of anders kun je ons verzoeken deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Dit kan ook via bovengenoemde contactmogelijkheden.

Je hebt ook het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die we van jou hebben te verwijderen. Wanneer je een verzoek indient om vergeten te worden, zullen wij alle gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn, behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten bewaren. Je kunt dit verzoek indienen via bovengenoemde contactmogelijkheden.

Recht op intrekking van toestemming en om bezwaar te maken

Je kunt te allen tijde de door jou gegeven toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens intrekken. Dit kan middels de uitschrijflinks in onze nieuwsbrieven en mailings.

Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens voor marketingdoeleinden als je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw gegevens verwerken. Dit kan middels de bovengenoemde contactmogelijkheden of via de beschikbare opt-out mogelijkheden in onze mailings.

Recht op beperking en dataportabiliteit

Je kunt ons ook verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Daarnaast kun je ons ook verzoeken jouw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

Bezwaren en verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van jouw persoonsgegevens zullen in beginsel binnen 30 dagen behandeld worden.

Klachten en vragen

Indien je een klacht heeft of een vraag over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan kun je dit schriftelijk doen via e-mail naar info@berghauserpont.nl of via post naar Berghauser Pont, Danzigerkade 225A, 1013AP Amsterdam. Wanneer wij aanvullende informatie nodig hebben zullen wij zo snel mogelijk contact met je opnemen. Jouw klacht wordt in elk geval behandeld en je zal binnen 30 dagen een reactie krijgen.

Als je niet tevreden bent met de afhandeling van jouw klacht, heb je ook het recht je te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookieverklaring PONT

PONT maakt gebruik van cookies. Omdat je de regie hebt over jouw persoonsgegevens informeren we je graag over welke cookies we gebruiken en waarom.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door jouw browser op jouw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen.

Welke cookies gebruiken wij?

Functionele cookies

Functionele cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken door bepaalde gebruikersvoorkeuren op te slaan. Bijvoorbeeld om te onthouden dat je jezelf eerder op de website hebt aangemeld, bepaalde pagina’s reeds hebt bekeken of om bepaalde voorkeuren voor de weergave van de website te onthouden. Functionele cookies worden altijd geplaatst bij een bezoek aan de website.

Analytische cookies

PONT maakt gebruik van analytische cookies om bij te houden hoe de website wordt gebruikt en om aan de hand van die gegevens de kwaliteit van onze website te verbeteren. Analytische cookies worden altijd geplaatst bij een bezoek aan de website.

PONT maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). PONT heeft hiervoor in overeenstemming met de Europese privacyregelgeving een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. PONT zorgt ervoor dat uw IP-adres eerst geanonimiseerd wordt. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor PONT en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google heeft geen toestemming om de verkregen informatie uit Analytics voor eigen doeleinden te gebruiken of om deze te gebruiken voor andere Google-diensten. Google mag deze wel informatie aan derden verschaffen indien het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht. Jouw geanonimiseerde gegevens worden maximaal 50 maanden bewaard op de server van Google. Voor meer informatie verwijzen wij je naar het privacybeleid van Google.

Cookies door derden

Deze website kan mediabestanden van websites van derden zoals bijvoorbeeld Youtube.com bevatten. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst worden. Verder biedt deze website de optie om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken als Facebook.com, LinkedIn.com of Twitter.com. Bij gebruik van deze functionaliteit kunnen door deze sociale netwerken cookies op jouw computer plaatsen om bij te houden welke informatie gedeeld is.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

PONT bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Blokkeren van cookies

Je kunt jouw webbrowser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als een cookie wordt geplaatst. Ook kun je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Verwijderen van cookies

Je kunt cookies eenvoudig verwijderen via jouw webbrowser. Hieronder vind je de instructies voor de meest populaire browsers:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari

Indexering door zoekmachines

De gegevens die je in jouw account of profiel opneemt, kunnen in beginsel niet door externe websites, zoals zoekmachines, geïndexeerd worden. Alle overige door jou geplaatste content wordt wel door zoekmachines geïndexeerd.

Privacyverklaring

In onze privacyverklaring, zie bovenstaand, lees je welke rechten je hebt op grond van de privacywetgeving en hoe wij daarmee omgaan.