Nieuws

Dossiers

ESG

ESG staat voor Environmental, Social, and Governance, en verwijst naar de drie centrale factoren die worden gebruikt om de duurzaamheid en maatschappelijke impact van een investering in een bedrijf of onderneming te meten. Door ESG-praktijken te integreren, kunnen bedrijven niet alleen hun risico’s verminderen en waarde op lange termijn creëren, maar ook bijdragen aan een duurzamere en rechtvaardigere wereld.

Bestuur en Toezicht

Bestuur en toezicht zijn essentiële onderdelen van de governance van een organisatie. Ze zorgen ervoor dat een organisatie effectief, ethisch en in overeenstemming met relevante wetten en regels wordt geleid. Daarbij moet het belang van alle belanghebbenden worden meegenomen en een cultuur van transparantie worden bevorderd.

Tools en bouwstenen

E-cursus

Wwft op hoofdlijnen

De e-cursus behandelt de essentie van de Wwft en is bestemd voor iedereen die niet alles tot in detail hoeft te kennen, maar wel de hoofdlijnen wilt weten.

Cursus

Governance en financieel toezicht

Deze cursus geeft inzicht in hoe het financieel toezichtrecht zich verhoudt tot de governance van een financiële onderneming. 

Naslag

Gids open overheid

Dit boek is bedoeld voor zowel ambtenaren, bestuurders, journalisten, advocaten en maatschappelijke organisaties die met informatieverzoeken te maken krijgen.

E-cursus

Wet open overheid

Openbaarheid van overheidsinformatie is belangrijk in onze democratie. Hoewel de uitvoering van de Wob en Woo soms als lastig wordt gezien, ziet iedereen de waarde ervan in.

Birgit Snijder-Kuipers

Birgit Snijder-Kuipers is hoogleraar Corporate Compliance and Anti-Money Laundering aan de Radboud Universiteit en werkzaam bij de Brauw Blackstone Westbroek als kandidaat notaris. Birgit is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, fusies en overnames en corporate governance.

Bart van Eijck

Bart van Eijck is oprichter van Van Eijck & Partners.”Mijn aanpak is een mix van gezelligheid en humor aan de ene kant, en sturen op het doel aan de andere kant. Dat heb je allebei nodig voor resultaat, en resultaat is wat telt. Een bullebak ben ik niet, maar soms doe ik wel iets onconventioneels of zelfs disruptiefs om mensen wakker te schudden. Van opdrachtgevers hoor ik terug dat het met mij leuk werken is, efficiënt en zonder gedoe. ‘De overleggen met jou duren altijd korter’, vinden ze. Een burgemeester zei eens: ‘Jij houdt ons bij de les. Je focus ligt altijd op de opdracht en je laat je niet afleiden’.”

Monique Boer

Monique Boer is directeur van Berghauser Pont en schrijft tevens over economische onderwerpen. Met haar achtergrond in bedrijfskunde en als ondernemer van een maatschappelijk gedreven mediagroep vindt zij het belangrijk dat de economie in balans komt met de natuur.

Verdiepende dossiers

Data & Privacy

Europese samenwerking en privacytoezichthouders

De verwerking van persoonsgegevens stopt niet bij de grens. Om het recht op de bescherming van persoonsgegevens te bewaken, werkt de AP intensief samen met verschillende Europese partners.

Omgeving

Wet open overheid

Op 1 mei 2022 trad de Wet open overheid (Woo) in werking. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. 

Data & Privacy

Financiële fraude

Financiële fraude en andere vormen van financieel-economische criminaliteit verstoren het economische verkeer tussen burgers onderling en ondermijnen het vertrouwen in de overheid. 

Zorg & Sociaal

Rechtmatigheid en fraude

Een goede dienstverlening binnen het sociaal domein kan alleen als er geen misbruik wordt gemaakt. Binnen de bijstand gaat het vaak om onterecht verstrekte bijstand