Whitepapers

Lees je in op een specifiek onderwerp met behulp van whitepapers die zijn ontwikkeld door onze experts.

Beleidstools

Maak gebruik van beleidsnotities en handreikingen die door andere organisaties zijn opgesteld.

Vraag & Antwoord

Stel je vraag aan een van onze experts of leer van vragen die door anderen zijn gesteld.

Loopbaan

Ontwikkel je verder in jouw loopbaan met tips en ervaringen van anderen en onze vacaturebanken.

Uitgelicht

Whitepaper

Wet kwaliteitsborging bouwen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen treedt na lang uitstel op 1 januari 2024 in werking. In deze infographic staan de 5 belangrijkste wijzigingen uit de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op een rij. 

Whitepaper

Grip op de zorg: een mission impossible?

Samen met onze partner Be-Better schreef Stipter een whitepaper over hoe wij een systeem realiseren waarin afspraken tussen aanbieders en gemeenten gedurende het proces beter geborgd zijn. 

Vakgebieden

Algemeen

Loopbaan

In de media: de tips & tricks van techjurist Menno Weij

Menno Weij is een graag geziene gast in de media. Heeft hij nog tips & tricks voor een geslaagde strategie op sociale media?

Vraag & Antwoord

Wat is producenten-verantwoordelijkheid?

Dit betekent dat producenten verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer van de producten die door hen op de markt worden gebracht.

Loopbaan

Een blog is juridische fastfood – vijf tips voor het schrijven van een blog

Sinds een jaar of zes schrijf ik regelmatig blogs over het (bestuursrechtelijk) handhavingsrecht en aanverwante onderwerpen.

Beleidsnotitie

Handreiking biedt toegankelijke routekaart voor participatie

Deze handreiking is tot stand gekomen met behulp van gemeenten die koplopers zijn in participatie.

Data & Privacy

Whitepaper

AVG: Rechten van betrokkenen

Over de invulling van rechten van betrokkenen worden regelmatig rechtszaken gevoerd. De meest relevante uitspraken zetten we in dit Whitepaper op een rijtje.

Loopbaan

In gesprek met een beweger

Kenneth Sleijpen is sinds 1 mei 2023 Senior Privacy Officer bij de gemeente Den Haag.

Vraag & Antwoord

Mag u de gegevens van uw klanten gebruiken voor direct marketing?

Dat hangt af van het soort direct marketing. Er gelden verschillende regels voor digitale direct marketing, telemarketing en reclamepost.

Loopbaan

In gesprek met een beweger

Rosalie Brand is per 1 april 2023 benoemd tot partner cybersecurity bij Kennedy Van der Laan.

Vraag & Antwoord

Waar moet u op letten bij de grondslag toestemming?

Wilt u uw verwerking baseren op de grondslag toestemming? Bijvoorbeeld omdat u een nieuwsbrief wilt versturen? 

Whitepaper

Drie gouden tips hoe u eenvoudig aantoonbaar aan de AVG voldoet

Uit recente uitspraken blijkt duidelijk dat een verwerkingsverantwoordelijke moet aantonen dat hij voldoet aan de verplichtingen van de AVG. 

Klimaat

Jurisprudentie

Vordering kolencentrales voor financiële compensatie afgewezen

De rechtbank wijst de vordering tot schadevergoeding in alle drie de zaken af.

Loopbaan

In gesprek met een beweger

Anna Bootsma is sinds december 2022 Senior Adviseur Mobiliteit bij AT Osborne. 

Vraag & Antwoord

7 vragen over waterstofopslag

Wat is het belang van waterstofopslag in het toekomstige waterstofsysteem?

Loopbaan

In gesprek met een beweger

Roel Tijssens is sinds juli 2022 Circulaire bouwexpert bij provincie Noord-Holland.

Beleidsnotitie

Maatlat klimaatadaptief bouwen

De landelijke maatlat bestaat uit doelen, eisen en richtlijnen voor de thema’s overstromingen, wateroverlast, droogte, hitte, biodiversiteit en bodemdaling. 

Loopbaan

In gesprek met een beweger

Victor van Ahee is sinds juni 2022 counsel bij Van Doorne. Hij is gespecialiseerd in regulatoire vraagstukken op het gebied van energie en industrie. 

Vraag & Antwoord

Wat is salderen? En hoe werkt het?

U wekt zelf duurzame energie op. Bijvoorbeeld via zonnepanelen of een windmolen. Een deel van deze energie verbruikt u zelf.

Loopbaan

“GIS is een onmisbare tool om de klimaatopgave te realiseren”

Voor veel professionals is het gebruik van geografische informatiesystemen (GIS) al gauw een ver-van-mijn-bed-show. 

Omgeving

Whitepaper

Procesmanagement vereenvoudigt de invoering van de nieuwe Omgevingswet

De voorbereiding op de Omgevingswet bestaat, naast inrichting van nieuwe systemen, ook vooral uit het bespreken en beschrijven van hoe er gewerkt moet worden.

Loopbaan

In gesprek met een beweger

Valentin Thonen is sinds kort GIS-adviseur bij De Essentie. Hij visualiseert en analyseert complexe data voor gebiedsontwikkeling. 

Whitepaper

Maak de draai! Gebiedsontwikkeling onder de Omgevingswet: van lineair naar cyclisch

BügelHajema nodigt je uit om de draai te maken! We bespreken de motieven, ambities en doelen achter de Omgevingswet.

Loopbaan

In gesprek met een beweger

Paul Heijnsbroek is sinds 1 januari 2023 partner aanbestedings- en staatssteunrecht bij Straatman Koster advocaten.

Whitepaper

Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen treedt na lang uitstel op 1 januari 2024 in werking. In deze infographic staan de 5 belangrijkste wijzigingen uit de Wet kwaliteits…

Vraag & Antwoord

Zijn stikstofrechten overdraagbaar?

Uit rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat vergunningen een overdraagbaar (vermogens)recht zijn. Maar geldt dat ook voor rechten die uit de ver…

Loopbaan

Wat doet een beleidsmedewerker RO?

Het uitdagende werk van Beleidsmedewerkers Ruimtelijke Ordening Tijs Hamers en Romano van de Rakt bij de gemeente Rucphen

Whitepaper

Handreiking Tiny Houses

Steeds meer gemeenten krijgen te maken met initiatieven voor tiny houses. Deze kleine, vaak semi-mobiele miniwoningen moeten volgens de bouwregel…

Zorg & Sociaal

Whitepaper

Whitepaper controleplan Jeugdwet & Wmo

Dit whitepaper neemt je mee in de mogelijkheden en de verplichtingen die gemeenten hebben bij de controle op de doelmatigheid en rechtmatigheid van zorg. 

Loopbaan

In gesprek met een beweger

Antonet Berghege is, na haar jarenlange ervaring in het sociaal domein op gemeentelijk niveau, sinds 1 april 2023 als Operationeel Manager bij Factum adviesbureau gestart.

Vraag & Antwoord

Mag een gemeente eisen stellen aan minimaal aantal m2 bij Beschermd Wonen?

Het antwoord is in beginsel ja. De eisen moeten echter wel redelijk en relevant zijn. 

Whitepaper

Een tarief zonder onderbouwing blijft een discussie

TransitiePartners heeft een uniek kostprijsmodel ontwikkeld dat door meerdere regio’s en zorgaanbieders in het sociaal domein wordt gebruikt. 

Beleidsnotitie

Handreiking cruciale ggz gepubliceerd

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken dat de kerninstellingen aan de slag gaan met de inventarisatie van de cruciale ggz. 

Whitepaper

Grip op de zorg: een mission impossible?

Samen met onze partner Be-Better schreef Stipter een whitepaper over hoe wij een systeem realiseren waarin afspraken tussen aanbieders en gemeenten gedurende het proces beter geborgd zijn.