Nieuws geschreven door Joop Zinsmeister

Joop Zinsmeister

Dr. Joop Zinsmeister is hoofddocent en werkt bij de onderzoeksgroep Arbeid en Menselijk Kapitaal van The Worklab, Hogeschool van Amsterdam.