Nieuws over Energietransitie

Rijksadviseurs: ‘Hoog tijd voor moedige én noodzakelijke ruimtelijke keuzes’

Hoe kunnen we in de toekomst de zoetwatervraag faciliteren? En hoe voorkomen we dat energienetwerken worden aangelegd naar plekken en industrieën waarvan de levensduur beperkt is? Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) identificeert het College van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs (CRa), in reflectie op de provinciale ruimtelijke voorstellen, zeven thema’s die vragen om een radicale koerswijziging.

Nieuws-persbericht

Tweede Kamer neemt nieuwe Energiewet aan, wat gaat er veranderen?

Door de energietransitie en een veranderende energiemarkt waren verouderde wetten aan vervanging toe. Een nieuwe wet moet onder andere netcongestie tegengaan, betere consumentenbescherming bieden en energiegemeenschappen versterken.

Artikelen

Komt er ook een Europese heffing op Chinese elektrische auto’s?

Het gaat slecht met de elektrische automarkt van Europa. De verwachting is dat een kwart van de auto’s die dit jaar worden verkocht van Chinese makelij zijn. Een Europees onderzoek naar gesubsidieerde Chinese auto’s loopt al. Ondertussen laten minister Schreinemacher en minister Slot weten welke maatregelen Nederland en Europa kunnen nemen voor “eerlijke concurrentie en een gelijk speelveld”.

Artikelen

Gemeenten willen invoering zero-emissiezones niet uitstellen

In het hoofdlijnenakkoord staat dat wordt bezien hoe het instellen van zero-emissiezones kan worden uitgesteld, onder andere om uitzonderingen voor bijvoorbeeld ondernemers landelijk te kunnen standaardiseren. Gemeenten keren zich hiertegen. Uitstel is juist in het nadeel van ondernemers.

Nieuws-persbericht

Gasunie mag van minister investeren in Duits waterstofnetwerk

Gasunie gaat investeren in het Duitse waterstofnetwerk, maakte de minister van Financiën vorige week bekend. Opvallend, aangezien de verkoop van de Duitse tak van netbeheerder TenneT aan de Duitse overheid niet wil lukken. Risico-mitigerende en geheime afspraken moeten zorgen dat Nederland met Gasunie Deutschland niet in een vergelijkbare situatie terecht komt.

Artikelen

Warmtenetten voor dichtbevolkte wijken dertig procent goedkoper dan warmtepompen

In dichtbevolkte stadswijken zijn warmtenetten bijna dertig procent goedkoper dan individuele warmtepompen, alle maatschappelijke kosten meegerekend. Bovendien wordt hier het elektriciteitsnet door een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Huishoudens moeten daarom beter ondersteund worden bij aansluiting, en voor warmtebedrijven moet het aantrekkelijker worden om te investeren. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot in Den Haag, in opdracht van Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), netbeheerder Stedin, Bouwend Nederland en Energie Beheer Nederland (EBN). De uitkomsten laten zich vertalen naar andere dichtbevolkte steden met oudere bebouwing.

Nieuws-persbericht

Gerelateerd nieuws

Gasunie is klaar voor rol waterstofnetwerkbeheerder op zee

Energieinfrastructuuronderneming Gasunie is de beoogde netbeheerder van het toekomstige waterstofnetwerk op de Noordzee. Dat heeft demissionair minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie gisteravond aan de Tweede Kamer laten weten. Jetten benadrukt in een brief over het Energie Infrastructuur Plan Noordzee 2050 het belang van deze toekenning bij het borgen van de publieke belangen. Bovendien biedt de aanwijzing duidelijkheid aan de markt over de beschikbaarheid van infrastructuur. Omdat waterstofproductie op zee een sleutelrol wordt toegedicht in de toekomstige groei van windenergie op zee heeft Jetten Gasunie gevraagd om de eerste stappen te zetten richting het waterstofnetwerk. Zo draagt het waterstofnetwerk bij aan het behalen van de klimaatdoelen, energieonafhankelijkheid en de concurrentiepositie van Nederland.

Klimaat

Brede steun voor nieuwe energiewet

De nieuwe Energiewet, die de bestaande en oude elektriciteit- en gaswetgeving gaat vervangen, is vandaag met brede steun aangenomen door de Tweede Kamer. Met de nieuwe regelgeving worden energieconsumenten beter beschermd, komen er meer mogelijkheden om het volle stroomnet flexibel te gebruiken en wordt het veilig uitwisselen van gegevens tussen netbeheerders, energieleveranciers en klanten beter geregeld.

Omgeving

VNG vraagt in te stemmen met energie delen in Energiewet

Bij het wetsvoorstel voor de Energiewet zijn een aantal amendementen ingediend die belangrijk zijn voor een uitvoerbaar energiebeleid, de aanpak van netcongestie en een betaalbare energierekening. In een brief aan de Tweede Kamer geven we onze argumenten en vragen we om deze amendementen te steunen.

Klimaat