Nieuws over Schaarse ruimte

Ander voedselsysteem dringt uitstoot broeikasgas fors terug en vraagt veel minder landbouwgrond

Door het Europese voedselsysteem anders in te richten is er 44% minder landbouwgrond nodig, terwijl de uitstoot van broeikasgassen uit de landbouw, zoals CO2 en methaan, drastisch daalt met 70%. Dat is ook mogelijk bij de huidige consumptie van dierlijk eiwit. Als we daarnaast nog minder dierlijk eiwit gaan eten, en vervangen door plantaardig, kan het landgebruik met 60% omlaag en de uitstoot met 81%.

Nieuws-persbericht

Paradigmaverschuiving nodig in de ruimtelijke ordening: ‘Niet alles kan voor altijd’

De Nederlandse ruimtelijke ordening moet op de schop: het ruimtegebruik moet in de toekomst dynamisch kunnen worden aangepast. Want niet alles kan overal, en niet alles kan voor altijd. Dat stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in een nieuw advies over ruimtelijke ordening in een veranderend klimaat.

Artikelen

Kantoren transformeren wordt weer aantrekkelijk: ‘Ruim 60.000 woningen mogelijk langs snelwegen’

Transformatie van kantoren aan stadsranden rond snelwegen kan potentieel 60.000 nieuwe woningen opleveren. Met sloop, nieuwbouw en verdichting kan dit getal verder oplopen, Dat meldt vastgoedadviseur Colliers. Volgens de onderzoekers is deze transformatie goedkoper dan buitenstedelijk bouwen.

Nieuws-persbericht

Vinex herrijst uit de as: Rijk gaat nieuwe grote woningbouwlocaties aanwijzen

Het Rijk gaat nieuwe grote woningbouwlocaties aanwijzen voor na 2030. Een deel zal buitenstedelijk zijn. Minister Hugo de Jonge laat zich daarbij nadrukkelijk inspireren door de vroegere Vinex-aanpak.

Artikelen

Rijksadviseurs: ‘Hoog tijd voor moedige én noodzakelijke ruimtelijke keuzes’

Hoe kunnen we in de toekomst de zoetwatervraag faciliteren? En hoe voorkomen we dat energienetwerken worden aangelegd naar plekken en industrieën waarvan de levensduur beperkt is? Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) identificeert het College van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs (CRa), in reflectie op de provinciale ruimtelijke voorstellen, zeven thema’s die vragen om een radicale koerswijziging.

Nieuws-persbericht

Laat overheden afwijken van ‘Didam’, zegt advocaat-generaal. Wat betekent dat?

Advocaat-generaal Snijders adviseert de Hoge Raad om overheden meer vrijheden te geven in hoe zij met Didam-regels omgaan. Wat betekent dat?

Artikelen

Gerelateerd nieuws

Voorontwerp Nota Ruimte: bouwsteen voor gesprek over keuzes

Het voorontwerp Nota Ruimte agendeert urgente keuzes die gemaakt moeten worden in de schaarse ruimte van Nederland. De VNG onderstreept de noodzaak hiervan. Het voorontwerp is een goede basis om het gesprek te voeren over deze keuzes en hoe ze regionaal vorm krijgen.

Omgeving

Klimaatverandering dwingt tot paradigmaverschuiving in ruimtelijke ordening

De Nederlandse ruimtelijke ordening moet op de schop: het ruimtegebruik moet in de toekomst dynamisch kunnen worden aangepast. Want niet alles kan overal, en niet alles kan voor altijd. Dat stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in een nieuw advies over ruimtelijke ordening in een veranderend klimaat.

Klimaat

Energyhubs vragen maatwerk

Netbeheerders zien het grote belang van ondernemers die samen of individueel werken aan slimme flexibele oplossingen om het elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken en zo de schaarse ruimte optimaal in te zetten. Dat geldt voor zowel de Flevopolder, Gelderland en Utrecht (FGU) als voor de andere delen van Nederland. Energyhubs zijn daarbij een belangrijk onderdeel van het toekomstig energiesysteem.

Klimaat