Nieuws over Schaarse ruimte

Nederlanders kunnen nu meedenken over nieuwe Nota Ruimte

Inwoners kunnen tot en met 1 januari in een online enquête hun mening geven over ruimtelijke inrichting van Nederland. Een vergelijkbare methode werd eerder gebruikt in Zuid-Holland. Daar waren experts kritisch. “Een vluggertje” en “heel vrijblijvend”, klonk het.

Nieuws-persbericht

Hoe natuur en landbouw twee gescheiden werelden werden

Met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) zet de Nederlandse regering in op een transitie die moet helpen de natuur-, water- en klimaatdoelen te realiseren. Daarvoor is het nodig landbouw en natuur meer met elkaar in overeenstemming te brengen. Dat blijkt echter een lastige opgave. De beoogde transitie vraagt een trendbreuk met een historische ontwikkeling die al in de negentiende eeuw begon. Landbouw en natuur ontwikkelden zich sinds die tijd tot gescheiden werelden.

Nieuws-persbericht

Geen extra ruimte voor wonen en werken in Zuid-Holland

Als het aan de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ligt, wordt tot 2050 geen extra ruimte vrijgemaakt voor wonen en werken. Dat staat in het nieuwe Ruimtelijk Voorstel, dat nu voorligt aan de Provinciale Staten. “In de afgelopen decennia heeft de provincie niet zo’n grote koerswijziging ingezet op ruimtelijk gebied.”

Artikelen

Kabinet: meer en betere fysieke ruimte nodig voor bedrijvigheid

Het kabinet verwacht dat bevolkingsgroei, verduurzamingsambities en de doelstelling van een circulaire economie in 2050 een groei van circa 15 procent vergt van de ruimte voor bedrijvigheid op campussen, scienceparken en bedrijventerreinen. “Daarom gaat het kabinet met een programma landelijk regie voeren op voldoende economische ruimte.”

Nieuws-persbericht

Nota Ruimte breekt met blindstaren op sterke stedelijke regio

"Heel Nederland." Daar draait het om in de nieuwe Nota Ruime, waarvan BZK-minister Hugo de Jonge de eerste contouren presenteerde. Het is een breuk met jarenlange nationale ruimtelijke focus op sterke regio’s en steden.

Artikelen

Nieuwe Europese regels gooien Nederlandse ruimtelijke ordening overhoop

De Europese Unie werkt aan 'No Net Land Take’. Dat betekent dat lidstaten vanaf 2050 netto geen natuur- of landbouwgebied mogen ‘innemen’ voor andere functies. Hoewel de doelen breed worden onderschreven, wordt netto geen land meer innemen in de praktijk een ingewikkelde puzzel. Zeker in Nederland, dat de Europese ranglijsten voor ruimtebeslag aanvoert en waar het enthousiasme voor buitenstedelijk bouwen groeit.

Artikelen

Gerelateerd nieuws

Realisatie AZC is feitelijk een versnelde ontwikkelopgave

De asielopvang in Nederland staat onder hoogspanning. Het aantal mensen dat in ons land asiel aanvraagt, blijft onveranderd hoog. Ondertussen ontnemen aanhoudende discussies in media en politiek het zicht op een goede en rechtvaardige opvang. In onze ogen is het realiseren van een AZC feitelijk een versnelde ontwikkelopgave. Een complexe opgave, dat wel. Er is capaciteit voor nodig, maar ook specifieke kennis en kunde. In deze blog lichten wij onze visie toe.

Omgeving

Alternatieve transportrechten helpen de schaarse ruimte te verdelen

Netbeheerders werken hard aan het uitbreiden en verzwaren van het net. Tegelijk moet er gekeken worden hoe de ruimte op de huidige netten zo optimaal mogelijk kan worden ingezet. ACM maakt met alternatieve transportrechten mogelijk dat het net op drukke momenten ontzien wordt en dat de stroompieken deels naar de rustige momenten verplaatst kunnen worden. Oftewel: spreiden van de vraag naar transportcapaciteit, waardoor de beschikbare capaciteit optimaal benut wordt.

Klimaat

Groene plekken in de stad zijn hard nodig voor gezond stedelijk leven

Groene plekken in de stad waar je kunt ontspannen, bewegen, spelen en ontmoeten zijn belangrijk voor gezond stedelijk leven. Maar de ruimte voor deze groene plekken staat steeds meer onder druk. Dr. ir. Hanneke Kruize, verbonden aan RIVM en lector Gezonde Stedelijke Ontwikkeling aan Hogeschool Utrecht, zoekt naar manieren om stedelijke verdichting te combineren met gezond stedelijk leven voor iedereen. Zij hield op 16 december 2022 hierover haar openbare les.

Klimaat