Nieuws over Gezonde leefomgeving

Rli: Economische groei moet niet langer heilig zijn in beleidsvorming

“Wat goed is voor het bbp, is niet per se ook goed voor de inwoners van Nederland.” Overheden moeten fundamenteel heroverwegen hoe hun beleid tot stand komt, waarbij geld niet de enige of belangrijkste afweging is. Dat stelt de Raad voor de leefomgeving in hun nieuwste advies. Brede welvaart moet daarom in de gehele beleidscyclus centraal staan om goede politieke- en beleidskeuzes te maken.

Artikelen

Funderingsproblematiek: juridisch een wereld te winnen

In februari 2024 heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (hierna: de Raad) het advies ‘Goed gefundeerd; Advies om te komen tot een nationale aanpak van funderingsproblematiek’ uitgebracht over de funderingsproblematiek en de grondverzakkingen die daardoor mogelijk volgen. Veel woningen in Nederland hebben schade aan de fundering en dit zullen er de aankomende jaren, door onder andere klimaatverandering, alleen maar meer worden. Voor degene die geïnteresseerd is in de bestuursrechtelijke aspecten van dit advies en enkele voorbeelden uit de jurisprudentie, is bij deze blog aan het goede adres!

Blog

Pesticiden of woningbouw? Oplossen hoofdpijndossier ‘spuitzones’ wordt met plannen nieuwe coalitie nog urgenter

Hoeveel ruimte moet er zijn tussen woningen en landbouwgrond waar gewasbescherming wordt gebruikt? Die vraag bezorgt gemeenten kopzorgen. Heldere kaders ontbreken, terwijl de nieuwe coalitie meer naar uitleglocaties kijkt voor woningbouw en tegelijk niet wil tornen aan landbouwgronden.

Artikelen

‘De klassieke aanpak met technische maatregelen in het watersysteem begint te knellen’

“De klassieke aanpak met technische maatregelen in het watersysteem begint te knellen. We moeten ons land zo gaan inrichten dat we de extremen beter kunnen opvangen”, reageert Deltacommissaris Co Verdaas op vier nieuwe Deltascenario’s. Die laten zien waar we in het waterbeleid en ruimtelijk beleid rekening mee moeten houden tot het eind van deze eeuw. Voor alle vier de scenario’s geldt dat de wateropgaven flink groter worden.

Nieuws-persbericht

Bruin goud? Brownfields bieden veel ruimte voor verdozing, toont onderzoek

Het verdichtingspotentieel op oudere logistieke locaties is groot, blijkt uit onderzoek door Stec Groep en DENC. Ze bieden ruimte aan zo’n tien procent van de totale ruimtevraag tot 2030. De brownfields kunnen zo een uitkomst bieden in de strijd om de schaarse ruimte in Nederland.

Artikelen

Hoe kunnen gemeenten met groen bijdragen aan gezondheidspreventie?

Het wordt steeds duidelijker dat groen een positief effect heeft op gezondheid en welzijn. Groen zou daarom een belangrijke bijdrage kunnen leveren bij preventie in de gezondheidszorg. Hoe kunnen gemeenten er voor zorgen dat groen hiervoor benut wordt? Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) verkenden in twee gemeenten die hierin voorlopen op welke manieren zij hierop sturen.

Nieuws-persbericht

Gerelateerd nieuws

Programma Gezonde Leefomgeving van start

Een gezonde leefomgeving voor iedereen. Dat is het doel van het Programma Gezonde Leefomgeving (PGLO). Een gezonde omgeving is schoon en veilig, beschermt tegen gezondheidsrisico’s en stimuleert beweging en ontmoeting. Het RIVM en ZonMw(Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) werken in opdracht van het ministerie van VWS(Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) samen aan het PGLO.

Zorg & Sociaal

Onderzoek: groennormen steden schieten tekort, miljarden extra nodig

De huidige normen voor groen schieten tekort en bieden geen antwoord op uitdagingen voor het klimaat, de biodiversiteit en gezondheid. Ook is er onvoldoende aandacht voor de kwaliteit van het groen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Natuur & Milieu, Vogelbescherming Nederland, ANWB en Staatsbosbeheer naar de tien groennormen die op dit moment gebruikt worden door de steden.

Omgeving

Seinen op groen om jaarlijks 100.000 nieuwe woningen te bouwen

Het grote woningtekort belemmert de bestaanszekerheid van veel groepen in onze samenleving. In 2024 stijgt het tekort verder naar 4,9%, blijkt uit de nieuwe Primos-prognose. Daarom wil het kabinet structureel 100.000 woningen per jaar bouwen. Onderzoek van ABF Research laat zien dat dit mogelijk is. Door betere economische omstandigheden – lagere hypotheekrentes en loonstijgingen – zal de woningbouw snel herstellen van de bouwdip in 2024 en 2025. Daarnaast is er voldoende plancapaciteit om de woningbouwopgave de komende jaren te realiseren. In de zomer werkt Mona Keijzer, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de plannen uit het hoofdlijnenakkoord verder uit. Na de zomer presenteert zij de uitkomsten aan de Tweede Kamer.

Omgeving