Nieuws over Cyberveiligheid

Microsoft: Russische hackers spioneerden op e-mails van Microsoft-klanten

Microsoft heeft bevestigd dat Russische hackers mailboxen van werknemers hebben bespioneerd en e-mails van klanten hebben gestolen, dit laat Reuters in een persbericht weten (1).

Artikelen

Laadinfrastructuur stelt bescherming elektriciteitsnet én persoonsgegevens op de proef

Het laadnetwerk voor elektrische voertuigen is vitale infrastructuur. Hoe kwetsbaar zijn laadpalen voor cyberaanvallen en bij wie belanden je persoonsgegevens als je je auto oplaadt?

Artikelen

De NIS2-richtlijn: strengere cyberbeveiligingsregels ook van belang voor gemeenten

Sinds begin dit jaar is de NIS2-richtlijn van kracht. De richtlijn laat aan lidstaten de ruimte om zelf een afweging te maken of lokale overheden, zoals gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen onder de richtlijn vallen. Recentelijk is het wetsvoorstel voor de Cyberbeveiligingswet ter internetconsulatie gelegd. Zoals al werd verwacht is in het ontwerp opgenomen dat decentrale overheden, waaronder gemeenten, waterschappen en provincies, onder de NIS2 zullen vallen.

Blog

Van Landelijk Dekkend Stelsel naar Cyberweerbaarheidsnetwerk

Om de digitale weerbaarheid van de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties te vergroten, is publiek-private samenwerking van groot belang. Een goede manier om dit te bereiken is het Landelijk Dekkend Stelsel (LDS). Om het LDS toekomstbestendig te maken wordt de naam veranderd in “Het Cyberweerbaarheidsnetwerk”. Binnen dit netwerk gaan publieke en private partijen eenduidiger en intensiever met elkaar samenwerken.

Nieuws-persbericht

Naam NCSC misbruikt in phishingcampagne

Het NCSC heeft berichten ontvangen dat burgers zowel per e-mail als telefoon zijn benaderd door iemand die zich voordoet als een medewerker van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). De betreffende persoon neemt doorgaans via telefoon of e-mail contact op met individuen om ‘hulp’ te bieden bij online fraude. Dit is een vorm van phishing, het NCSC zal nooit op eigen initiatief persoonlijk contact met je opnemen. Wees alert wanneer je een e-mail of telefoontje van het NCSC ontvangt over online fraude met cryptocurrency.

Nieuws-persbericht

‘Overheidsbrede Cyberoefening versterkt samenwerking en bewustzijn’

Vorig jaar oefenden ruim 130 organisaties simultaan mee met de Overheidsbrede Cyberoefening. Oud-deelnemer Remco Rekoert is Chief Information Security Officer (CISO) bij de gemeente Beverwijk. Hij blikt terug op de oefening, deelt de belangrijkste lessen en geeft tips.

Nieuws-persbericht

Gerelateerd nieuws

‘Tientallen Nederlandse bedrijven slachtoffer van LockBit’

Tientallen bedrijven in ons land zijn het slachtoffer geworden van het Russische hackerscollectief LockBit. De reden waarom dit niet algemeen bekend is, komt doordat gedupeerde bedrijven snel losgeld hebben betaald. Op die manier probeerden ze te voorkomen dat het incident in de media werd besproken.

Data & Privacy

CSR: ‘Nieuw kabinet moet meer investeren in cybersecurity’

Het nieuwe kabinet moet meer doen om Nederland digitaal veiliger te maken. De huidige inspanningen en investeringen voor cybersecurity zijn niet genoeg om de groeiende digitale dreigingen vanuit statelijke actoren en cybercriminelen het hoofd te bieden. Dat vormt een gevaar voor de nationale veiligheid van ons land en zet onze vrijheid, democratie en welvaart steeds meer onder druk. Dat schrijft de Cyber Security Raad (CSR) in een brief aan de informateur (1).

Data & Privacy

2024: Een cruciaal jaar voor Cybersecurity

Een robuust intern cybersecuritysysteem is niet langer voldoende om de veiligheid van gegevens te waarborgen. Het afgelopen jaar is gebleken dat de keten zo sterk is als de zwakste schakel. Met de naderende implementatie van NIS2 in 2024 krijgt cybersecurity een nog crucialere rol. Ontdek hoe deze ontwikkelingen het beveiligingslandschap veranderen en welke maatregelen er genomen kunnen worden om de cybersecuritysysteem te versterken.

Data & Privacy