Nieuws over Cyberveiligheid

Van Landelijk Dekkend Stelsel naar Cyberweerbaarheidsnetwerk

Om de digitale weerbaarheid van de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties te vergroten, is publiek-private samenwerking van groot belang. Een goede manier om dit te bereiken is het Landelijk Dekkend Stelsel (LDS). Om het LDS toekomstbestendig te maken wordt de naam veranderd in “Het Cyberweerbaarheidsnetwerk”. Binnen dit netwerk gaan publieke en private partijen eenduidiger en intensiever met elkaar samenwerken.

Nieuws-persbericht

Naam NCSC misbruikt in phishingcampagne

Het NCSC heeft berichten ontvangen dat burgers zowel per e-mail als telefoon zijn benaderd door iemand die zich voordoet als een medewerker van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). De betreffende persoon neemt doorgaans via telefoon of e-mail contact op met individuen om ‘hulp’ te bieden bij online fraude. Dit is een vorm van phishing, het NCSC zal nooit op eigen initiatief persoonlijk contact met je opnemen. Wees alert wanneer je een e-mail of telefoontje van het NCSC ontvangt over online fraude met cryptocurrency.

Nieuws-persbericht

‘Overheidsbrede Cyberoefening versterkt samenwerking en bewustzijn’

Vorig jaar oefenden ruim 130 organisaties simultaan mee met de Overheidsbrede Cyberoefening. Oud-deelnemer Remco Rekoert is Chief Information Security Officer (CISO) bij de gemeente Beverwijk. Hij blikt terug op de oefening, deelt de belangrijkste lessen en geeft tips.

Nieuws-persbericht

Basisboek effectief herstellen van cyberincident

Het Nationaal Cyber Security Center (NCSC) heeft een “basisboek” herstellen van een cyberincident online gezet. In het document licht het NCSC toe wat het belang van herstel is, hoe je dat inricht en welke maatregelen je kunt nemen om effectief te herstellen van cyberincidenten.

Nieuws-persbericht

Internetconsultatie Cyberbeveiligingswet

Vandaag - op 21 mei 2024 - is de internetconsultatie van de Cyberbeveiligingswet gestart; iedereen krijgt de gelegenheid om verbetersuggesties aan te dragen voor het wetsvoorstel waarmee de Europese NIS2-richtlijn in Nederlandse wetgeving omgezet wordt.

Nieuws-persbericht

CISA start campagne basale cyberhygiëne: 98 procent cyberaanvallen is te voorkomen

Het Amerikaanse Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) is een voorlichtingscampagne gestart die ervoor moet zorgen dat mensen hun digitale leven beschermen.

Nieuws-persbericht

Gerelateerd nieuws

Financiering beschikbaar voor verder ontwikkelen cybersecurity innovaties

Digitale weerbaarheid is een basisvoorwaarde om als ondernemer succesvol te zijn. Om innovatie van cybersecurity verder te stimuleren stellen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Europese Commissie bijna 1 miljoen euro beschikbaar voor Nederlandse mkb-ondernemers en onderzoekers die cybersecurity-projecten verder willen ontwikkelen.

Data & Privacy

2024: Een cruciaal jaar voor Cybersecurity

Een robuust intern cybersecuritysysteem is niet langer voldoende om de veiligheid van gegevens te waarborgen. Het afgelopen jaar is gebleken dat de keten zo sterk is als de zwakste schakel. Met de naderende implementatie van NIS2 in 2024 krijgt cybersecurity een nog crucialere rol. Ontdek hoe deze ontwikkelingen het beveiligingslandschap veranderen en welke maatregelen er genomen kunnen worden om de cybersecuritysysteem te versterken.

Data & Privacy

CSR: ‘Nieuw kabinet moet meer investeren in cybersecurity’

Het nieuwe kabinet moet meer doen om Nederland digitaal veiliger te maken. De huidige inspanningen en investeringen voor cybersecurity zijn niet genoeg om de groeiende digitale dreigingen vanuit statelijke actoren en cybercriminelen het hoofd te bieden. Dat vormt een gevaar voor de nationale veiligheid van ons land en zet onze vrijheid, democratie en welvaart steeds meer onder druk. Dat schrijft de Cyber Security Raad (CSR) in een brief aan de informateur (1).

Data & Privacy