Nieuws over Bestaanszekerheid

Kabinet en gemeenten maken plan voor verbeteren schuldhulp

Het kabinet, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de branchevereniging voor financiële hulpverleners NVVK en kenniscentrum Divosa hebben gezamenlijk een plan gemaakt om de schuldhulp in Nederland te verbeteren. Het plan - Elementen van Basisdienstverlening – gaat gemeenten praktische richtlijnen en handvatten bieden om effectieve en toegankelijke hulp te bieden aan mensen met problematische schulden. Met veel van deze elementen kunnen gemeenten meteen aan de slag en anderen vragen nog uitzoekwerk. Daarnaast stelt het Rijk vanaf 2024 structureel €40 miljoen extra beschikbaar voor onder andere de dienstverlening van gemeenten.

Nieuws-persbericht

Laagste armoederisico in 45 jaar door energietoeslag

In 2022 liep 3,8 procent van de bevolking (637 duizend mensen) risico op armoede: zij maakten deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Dat is minder dan in 2021, toen nog 5,0 procent van een laag inkomen moest rondkomen en het laagste percentage sinds de eerste inkomensmeting in 1977. De sterke daling in 2022 hangt samen met de energietoeslag en andere inkomensondersteunende maatregelen. Als die maatregelen niet worden meegeteld, zou het armoederisico op 5,9 procent (989 duizend mensen) uitkomen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Nieuws-persbericht

Staatssecretaris Van Ooijen doet oproep aan wethouders: dakloosheid is echt een woonprobleem

“Wonen en zorg, wethouder en staatssecretaris: nu, samen, actie, vasthouden. Eerst een thuis!” Die oproep deed staatssecretaris Maarten van Ooijen aan wethouders op Wereld Daklozendag op 10 oktober. De erkenning van de staatssecretaris van dakloosheid als woonprobleem komt wekelijks na een nieuwe telling in Noord-Brabant, die toont dat er veel dak- en thuisloze kinderen en jongeren zijn.

Artikelen

Dit zijn de belangrijkste aanbevelingen in rapport over bestaanszekerheid

Het kan je niet zijn ontgaan: bestaanszekerheid wordt een van de thema’s in de verkiezingscampagnes de komende weken. Tot aan 22 november zullen de verschillende politieke partijen er op hun manier op willen profileren. Donderdag overhandigde de Commissie Sociaal Minimum het tweede deel van hun rapport over bestaanszekerheid aan demissionair minister voor Armoedebestrijding Carola Schouten. PONT zet de belangrijkste aanbevelingen op een rij.

Artikelen

Commentaar: bestaanszekerheid belangrijke pijler onder transitie

De term bestaanszekerheid, een paar keer genoemd tijdens Prinsjesdag, is here to stay, zoveel is zeker. Gemeenten signaleerden het belang ervan al eerder, en zien de belofte van bestaanszekerheid als een belangrijk onderdeel van de huidige transitietijd. “We moeten het tij keren om een menswaardig bestaan veilig te stellen.” Lees onderstaand commentaar.

Blog

In de Troonrede aandacht voor armoede, huizen en ongelijkheid door het slavernijverleden

“Wie van buiten naar de Nederlandse samenleving kijkt, ziet op het eerste gezicht een aantrekkelijk land met goede voorzieningen en een sterke economie, ingebed in krachtige internationale structuren die beschermen en welvaart brengen. Maar achter dat positieve beeld gaat de permanente opdracht schuil om te blijven werken aan kansengelijkheid, bestaanszekerheid en perspectief.”

Nieuws-persbericht

Gerelateerd nieuws

Structurele oplossing eenverdienersproblematiek noodzakelijk

VNG vraagt urgentie van het kabinet voor een structurele oplossing voor de eenverdienersproblematiek. We benadrukken dat de oplossing niet bij gemeenten maar bij het rijk ligt. Het is belangrijk dat er een duurzame oplossing komt die bijdraagt aan het structureel borgen van bestaanszekerheid.

Zorg & Sociaal

Subsidie voor isolatie 200.000 woningen in 337 gemeenten tegen energiearmoede

337 van de 342 gemeenten hebben subsidie aangevraagd om woningen met een slecht energielabel te isoleren. Hiermee kan bijna het volledige beschikbare bedrag van 425 miljoen euro worden uitgekeerd en kunnen naar schatting 200.000 woningen worden geïsoleerd. De aanpak is gericht op kwetsbare woningeigenaren en VvE’s. Gemeenten gaan met woningeigenaren en VvE’s aan de slag om te zorgen voor een prettigere woning met een lagere energierekening, waardoor energiearmoede afneemt.

Klimaat

Subsidie voor isolatie 200.000 woningen in 337 gemeenten tegen energiearmoede

337 van de 342 gemeenten hebben subsidie aangevraagd om woningen met een slecht energielabel te isoleren. Hiermee kan bijna het volledige beschikbare bedrag van 425 miljoen euro worden uitgekeerd en kunnen naar schatting 200.000 woningen worden geïsoleerd. De aanpak is gericht op kwetsbare woningeigenaren en VvE’s. Gemeenten gaan met woningeigenaren en VvE’s aan de slag om te zorgen voor een prettigere woning met een lagere energierekening, waardoor energiearmoede afneemt.

Omgeving