Nieuws over Burgerschap en participatie

De nieuwe rol van de bibliotheek in het sociaal domein

“Ook wil het kabinet de openbare bibliotheek op zoveel mogelijk plaatsen terugbrengen, als plek waar mensen kunnen lezen, leren en elkaar ontmoeten”. (Troonrede 2023). Dit citaat staat voor Wim de Winter centraal voor de “nieuwe” bibliotheek, die meer is dan een plaats om boeken te lenen. Deze “nieuwe” bibliotheek kan daarom een toegevoegde waarde hebben voor de samenleving, maar ook voor het sociaal domein. In dit blog gaat hij verder in op de toegevoegde waarde van de bibliotheek in het sociaal domein.

Blog

Zo kun je samen met de bewoners in de wijk werken aan gezondheid

Vaak is de beschikbare ondersteuning niet toegankelijk en/of inclusief genoeg om gezondheidsdoelen van het GALA te halen. Hoe kunnen gemeenten sturen op laagdrempeligheid en hoe richt je dat in? Hoe bevorderen gemeenten de gezondheidsvaardigheden van kwetsbare groepen en hoe bereik je hen? Redacteur Tom Reijner sprak hierover met Marja de Jong, adviseur Publieke Gezondheid bij de GGD IJsselland. "Het is onze taak te luisteren naar wijkbewoners en hun input mee te nemen in onze adviezen."

Artikelen

Versterken van participatie geen technische kwestie

De Tweede Kamer bespreekt aanstaande maandag het Wetsvoorstel versterking participatie op decentraal niveau. De VNG benadrukt bij de Kamerleden dat het versterken van participatie geen technische kwestie is. Dit vraagt om flankerend beleid en goede ondersteuning van gemeenten.

Nieuws-persbericht

Mike Brantjes: "Soms moet je als overheid de macht uit handen durven geven"

Mike Brantjes is bewoner, en actief als community organizer,  buurt- en gebiedsontwikkelaar in de K-buurt in Amsterdam Zuidoost. Hij is aanjager van buurtplatform Hart voor de K-buurt dat in 2018 in verzet kwam tegen de bouwplannen rond en op een plein bij metrostation Kraaiennest:  “Als bewoners wilden we geen kavels vullen, maar een buurt bouwen. We wilden een stem geven aan hen die je te weinig hoort of ziet in dit soort processen.”

Nieuws-persbericht

PONT-event over transities: “Denk in mensen. Stop met het maken van plannen”

Op dinsdag 10 oktober vond in het Amsterdamse debatcentrum De Balie het PONT-event “Ruimte voor transities” plaats. Met de presentatie van een onderzoek, lezingen en een interactieve opdracht, het verhaal van Mike Brantjes over ‘zijn’ K-buurt én een enthousiast participerend publiek werd het een mooie, zinvolle middag. Lees hieronder het sfeerverslag.

Nieuws-persbericht

Burgers in de Participatiewet ervaren onvoldoende invloed

De banen die burgers in de Participatiewet krijgen aangeboden, sluiten vaak niet aan bij hun mogelijkheden en beperkingen. Het is moeilijk om de juiste match te maken tussen wat iemand wil en kan en de beschikbare banen. De meeste burgers in de Participatiewet ervaren onvoldoende invloed op hun eigen situatie. In sommige gemeenten worden cliënten ook te weinig betrokken bij de beleidsvorming en uitvoering van de Participatiewet. Dat concludeert de Nationale ombudsman in zijn rapport 'Inspraak mag geen vinkje zijn'. Een onderzoek naar participatie en invloed van burgers in de Participatiewet.

Nieuws-persbericht

Gerelateerd nieuws

Wetenschap en burgers werken samen om natuurlijk opruimproces van methaan te begrijpen

Hoe zorgt Saharastof ervoor dat het krachtige broeikasgas methaan uit de atmosfeer boven de Atlantische Oceaan verdwijnt? Onlangs zijn de Universiteit Utrecht en andere instituten gestart met een onderzoeksproject in samenwerking met de scheepvaartindustrie om deze vraag te beantwoorden. Het project wordt gefinancierd door een NGO genaamd Spark Climate Solutions en volgens de wetenschappers kunnen de resultaten mogelijk leiden tot een veilige en effectieve kunstmatige verwijdering van methaan uit de atmosfeer.

Klimaat

Verder op weg naar een Visie op generatieve AI

Het traject om tot een Visie op generatieve AI te komen gaat gestaag door. Er vinden diverse sessies plaats om zoveel mogelijk inzichten, visies en meningen op te halen. Na de eerste sectorsessie rond democratie en desinformatie is er onlangs nog een sessie over de zorg geweest. Ook waren er gesprekken met leden van het kabinet, de klankbordgroep kwam bijeen en er was een geslaagde meet up met burgers.

Data & Privacy

Omgevingswet en participatie: een balanceer-act

Op 1 januari 2024 is het dan zover: de Omgevingswet is dan van kracht. Na jarenlange vertraging en uitstel vervangt de Omgevingswet het oude uit de kluiten gewassen stelsel van ruimtelijke regels. Het wordt allemaal sneller, beter en simpeler, en iedereen kan meepraten. Althans dat is de bedoeling, want participatie staat hoog in het vaandel. Maar mensen betrekken bij ruimtelijk beleid en de uitvoering ervan vraagt veel voorbereiding en vooral een heldere visie en goede aanpak. Daar valt nog veel aan te schaven.

Omgeving