Nieuws over Openbaarheid van bestuur

Hier moeten beursgenoteerde ondernemingen op letten bij hun verslaggeving over 2023

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Europees toezichthouder ESMA vragen beursgenoteerde ondernemingen bij het opstellen van hun verslaggeving over 2023 om extra aandacht voor een aantal belangrijke onderwerpen. Deze zijn ook relevant voor auditcommissies die toezicht houden op het verslaggevingsproces en accountantsorganisaties die de controle op de verslaggeving uitvoeren. De AFM zal in haar toezicht op de verslaggeving over 2023 hier extra op letten.

Blog

De Woo, Wams en Wdo: drie wetten met een belangrijk digitaliseringsaspect

Welke wetten zijn actueel in de digitale transformatie voor gemeenten en andere overheden? We spreken erover met Daniëlle Valk, Manager IT Risk Assurance en Ruben de Graaf, Senior Manager Zorg bij BDO.

Artikelen

De Wet open overheid is jarig, reden voor een feestje?

Op 1 mei 2023 was de Wet open overheid 1 jaar oud. In deze blog bespreken we de voorlopige opbrengst in de rechtspraak. We kijken hoe rechters omgaan met deze nieuwe wet aan de hand van een aantal uitspraken. Worden de hoge ambities van meer transparantie waargemaakt? Je leest het in deze blog.

Blog

Zijn de Woo en de Archiefwet hetzelfde?

Onlangs deed de voorzieningenrechter twee uitspraken over verzoeken op grond van de Archiefwet. Ook die wet kent namelijk een openbaarheidsregime, net als de Wet open overheid. Op grond van de Archiefwet kunnen bepaalde stukken voor een lange periode geheim worden verklaard, maar dat moet wel door de bevoegde instantie op de juiste manier gebeuren. In dit blog leg ik uit waarom dat hier niet het geval was en waarom het beter zou zijn als de gemeente zich daarbij zou neerleggen en het probleem waarover de stukken gaan zou oplossen (1).

Artikelen

Bewaar alle chatberichten van politieke en ambtelijke top

Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) adviseert de overheid om alle werkgerelateerde chatberichten van de politieke en ambtelijke top op te slaan in een beheersysteem. Het Adviescollege presenteert zijn advies, met de titel ‘Kan dit weg? Nee’, vandaag aan Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Aanleiding voor het advies is het Kamerdebat van mei 2022 over berichten in de media dat de minister-president sms-berichten van zijn telefoon verwijderde.

Nieuws-persbericht

Hoe moeten overheden, burgers en journalisten omgaan met de Woo?

Open overheid is onmisbaar in de democratische rechtsstaat. Het uitgangspunt is dat alles dat de overheid doet openbaar moet zijn, tenzij er goede redenen bestaan om dat (nog) niet te doen. Caroline Raat verkent deze openheid in relatie tot de Woo: Hoe werkt en denkt de overheid als het gaat om open overheid? Hoe komt dat over op burgers? Hoe kunnen Woo-verzoeken soms leiden tot jarenlange procedures? Zijn die niet te voorkomen?

Artikelen

Gerelateerd nieuws

Hulpmiddel voor duidelijke overheids­communi­catie

Voor ambtenaren kan het ingewikkeld zijn om stukken te schrijven die voldoen aan alle wet- en regelgeving. Daarom heeft Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) de quickstart ‘Schrijven voor openbaarheid’ ontwikkeld. Het is een handig hulpmiddel voor iedereen die bij de overheid werkt.

Data & Privacy

Ministerraad stemt in met Meerjarenplan Openbaarheid en Informatiehuishouding

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Huffelen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het Meerjarenplan Openbaarheid en Informatiehuishouding (2024-2025). Daarin staat hoe bestuursorganen bij de Rijksoverheid invulling geven aan de ambitie voor een open en responsieve overheid. In de komende jaren wordt in stappen toegewerkt naar de bijbehorende informatiehuishouding.

Data & Privacy

Politie kan telefoonnummers anonieme Telegram-gebruikers opvragen

De Nederlandse politie kan telefoonnummers en IP-adressen van anonieme Telegram-gebruikers opvragen. Dat is opmerkelijk omdat Telegram zegt geen persoonsgegevens met handhavingsinstanties te delen. Strafrechtadvocaten zijn bezorgd, omdat dit alles gebeurt zonder tussenkomst van de rechter. Dat blijkt uit interne stukken van de politie waar BNR de hand op heeft weten te leggen door een beroep te doen op de Wet open overheid (Woo).

Data & Privacy