Nieuws over Hervorming van de zorg

Tafelzilver of bladgoud? Heb je voldoende inzicht in de financiële positie van Jeugdzorg- en Wmo aanbieders?

Vele zorgaanbieders hebben te maken met financiële vraagstukken. Stijgende kosten, PNIL toename, ziekteverzuim, niet kostendekkende contracten dan wel verlies van contracten zorgt ervoor dat resultaten en marges onder druk staan. Ook de Jeugdautoriteit constateert dat in haar publicatie rondom “De stand van de Jeugdzorg 2023”.

Artikelen

Wat wil coalitie nu echt met de zorg en het sociaal domein? Antwoord: geen idee

Bijna zes maanden hebben PVV, VVD, NSC en BBB erover gedaan om tot hun akkoord op hoofdlijnen te komen. Het is, gezien die lange looptijd, wonderlijk dat er geen samenhangende visie op bijvoorbeeld het terrein van zorg en het sociaal domein zichtbaar is, ziet Tom Reijner.

Artikelen

Jeugdhulp voor het gewone leven?

Op 26 april verschenen de CBS cijfers voor de jeugdhulp over 2022. Hieruit valt op te maken dat ongeveer tien procent van de jongeren in Nederland jeugdhulp ontvangt, een stijging van 2,2 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. In totaal gaat 94 procent van de jeugdhulp naar ‘lichte gevallen’. Wat zegt dat over de organisatie van de jeugdhulp in Nederland?

Blog

Verkennend gesprek: een goed idee maar vooral een gemiste kans

Iedereen moet aan het verkennend gesprek (VkG)! Het succes van het concept blijkt uit de recent verworven betalingstitel van dit ggz intakegesprek. Dit is een zege maar eigenlijk een ramp. De financiering van experimenteerruimte was noodzakelijk geworden, maar de standaardisatie komt te vroeg. Op verschillende plaatsen zijn immers groepen mensen nog steeds bezig met de analyse hoe een VkG in de praktijk kan bijdragen aan duurzame zorg. En nu wordt het gestandaardiseerd en in beton vastgelegd. Innovatie wordt gefnuikt vóór de mogelijkheden uitputtend verkend waren.

Blog

De ggz heruitvinden: wat zijn oplossingen die wel werken?

Het fixen van de ggz: Een uitdaging voor iedereen. De geestelijke gezondheidszorg (ggz) staat momenteel voor enorme uitdagingen. Toenemende wachtlijsten en een verslechterende mentale gezondheid, vooral onder jongeren, zijn slechts enkele van de problemen waarmee de sector worstelt. Mensen met ernstige psychische problemen ervaren vaak onveiligheid, en degenen die intensieve zorg nodig hebben, vinden moeilijk toegang tot de juiste behandelingen. Deze problematiek vraagt om een diepgaande heroverweging van hoe wij de ggz inrichten en besturen.

Blog

Gemeenten en aanbieders stoppen met ZIKOS

Uit het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de zorg voor kinderen met zeer complexe psychiatrische problemen op de ZIKOS-afdelingen tekortschiet. Professionals, aanbieders, gemeenten en het rijk concluderen daarom dat deze afdelingen definitief gesloten moeten worden.

Nieuws-persbericht

Gerelateerd nieuws

Implementatie digitale innovaties: van hype naar duurzame verandering

Digitalisering in zorginstellingen biedt talloze voordelen: van verbeterde cliëntervaringen, een hogere medewerkerstevredenheid tot efficiëntere bedrijfsvoering. Alleen hoe leidt u de implementatie in goede banen? En hoe zorgt u ervoor dat u uw geld goed investeert en dat innovaties echt tot verbeteringen leiden? In dit artikel geven we een aantal praktische tips voor een succesvolle implementatie van digitalisering in de zorg.

Zorg & Sociaal

Promotieonderzoek naar functioneren jeugdzorgsysteem legt ernstige tekortkomingen bloot

Het jeugdzorgsysteem in Nederland staat al tijden onder druk, waardoor kinderen en jongeren met onder andere mentale gezondheidsproblemen vaak erg lang moeten wachten op passende hulp. Nieuw promotieonderzoek van drs. Mariëlle Blanken (Tilburg University) legt knelpunten in het huidige systeem bloot en laat zien wat er nodig is voor een toekomstbestendig jeugdzorgsysteem: “Gemeenten moeten netwerksamenwerking serieus nemen en actief sturen op het samenspel van relaties tussen organisaties in het jeugddomein. Dit vraagt om stevig leiderschap.”

Zorg & Sociaal

Betere toegang tot zorg en steun bij psychisch lijden nodig

Vandaag heeft MIND de petitie ‘NIEMAND MAG ONNODIG PSYCHISCH LIJDEN’ die ze in september 2023 startte, aangeboden aan de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid Welzijn Sport in de hal van de Tweede Kamer. De petitie werd in ontvangst genomen door Fleur Agema (PVV) als voorzitter van de commissie. Deze eerste petitie van het nieuwe jaar aan de nieuwe Tweede Kamer pleit voor aanpassing van het zorgstelsel om de toegang tot zorg en steun voor mensen met psychische klachten te verbeteren. De petitie is door bijna 17.000 mensen ondertekend.

Zorg & Sociaal