Onder leiding van moderator Floris Lazrak gaan zes kandidaat-Kamerleden in drie rondes met elkaar in debat. In de eerste ronde kruisen Mona Keijzer (BBB) en Songül Mutluer (GroenLinks-PvdA) de degens over de woningmarkt en huisvesting, in de tweede ronde debatteren Hans Vijlbrief (D66) en Don Ceder (CU) over financiële bestaanszekerheid en in de laatste ronde spreken Frank Wassenberg (PvdD) en Diederik Boomsma (NSC) over onderwijs, jeugdzorg en opvoeding.Debat Volkshuisvesting: voor iedereen toegang tot een goed functionerende woningmarkt


Nederland heeft een wooncrisis. Er zijn mogelijk tot 100.000 dak- en thuisloze mensen, de wachtlijsten voor sociale huur zijn ellenlang, vrijesectorhuurders zijn elke maand grote delen van hun inkomen kwijt aan de huur, en een koophuis is voor velen niet meer dan een droom.

Dat het tijd is voor verandering, daar zijn de Nederlandse partijen het over eens. De term volkshuisvesting is terug van weggeweest. De overheid moet de wooncrisis oplossen, klinkt van links tot rechts.

Maar over de precieze hoe en wat van dat oplossen, verschillen de meningen. Mona Keijzer, nummer twee op de lijst van BBB, en Songül Mutluer, nummer tien op de lijst van GroenLinks-PvdA gingen daarom in debat over de toegang tot betaalbaar wonen.

Ze spraken over het oplossen van dakloosheid, wat we moeten bouwen, voor wie en waar, en natuurlijk over welke rol de overheid daarin kan spelen. Daarbij keken we naar wat op de korte termijn nodig is, maar ook juist naar lange termijn-maatregelen voor het betaalbaar wonen van de toekomst.
Deel 1: Reguleren of vrij spel voor de markt?

Bekijk de video hier op volledig scherm

Deel 2: Een einde aan dakloosheid

Bekijk de video hier op volledig scherm

Deel 3: Waar we gaan bouwen

Bekijk de video hier op volledig scherm
Mona Keijzer: ‘Warme woorden GroenLinks-PvdA zorgen voor kille woningmarkt’

Bij het PONT-debat over de woningmarkt deelden Mona Keijzer (BBB) en Songül Mutluer (GroenLinks-PvdA) een fundamenteel andere visie op het oplossen van de wooncrisis. Keijzer gelooft in vrij spel voor marktpartijen, Mutluer wil de markt juist nog veel meer aan banden leggen.


Mona Keijzer is nummer twee op de lijst van de BBB. Van 2017 tot 2021 was ze staatssecretaris van van Economische Zaken en Klimaat, namens het CDA. Na een korte pauze in de politiek werd Keijzer in september 2023 gepresenteerd als premierskandidaat voor de BBB.

Songül Mutluer is nummer tien op de lijst van GroenLinks-PvdA. Mutluer zit sinds 2022 in de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarvoor was ze wethouder wonen in de gemeente Zaanstad. Ze heeft een achtergrond als jurist en is gespecialiseerd in aanbestedingsrecht.

Debatleider: Floris LazrakDebat Financiële bestaanszekerheid


(Financiële) bestaanszekerheid; het is een van de thema’s die deze verkiezingscampagne een sleutelrol spelen. Tegelijkertijd is het ook multi-interpretabel thema. Maar waar iedereen het wel over eens is, is dat het vooral gaat over voorkomen van armoede. Steeds meer mensen zien hun koopkracht afnemen door de hoge supermarktprijzen, een stijgende zorgrekening en vaste lasten als gas, water en licht. Veel partijen zijn het erover eens dat mensen op korte termijn geholpen moeten worden qua financiële bijdragen, maar zijn er ook structurele oplossingen te bedenken? Daarover gaat dit debat tussen Hans Vijlbrief (D66) en Don Ceder (ChristenUnie).


Deel 1: Een heel nieuw belastingstelsel

Bekijk de video hier op volledig scherm

Deel 2: Achterblijvers in de energietransitie

Bekijk de video hier op volledig scherm

Deel 3: De flexibele arbeidsmarkt

Bekijk de video hier op volledig scherm


Hans Vijlbrief (D66) is kandidaat-Kamerlid en thans demissionair staatssecretaris Mijnbouw. Daarvoor was hij zo’n twee jaar (vanaf januari 2020) staatssecretaris van Financiën en onder meer verantwoordelijk voor de Belastingdienst en de toeslagen. Daarvoor werkte hij als hoogste ambtenaar bij de Eurogroep in Brussel. Ook was hij onder meer onderdirecteur van het Centraal Planbureau en bijzonder hoogleraar Economische Politiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Don Ceder (ChristenUnie) zit sinds 2021 in de Tweede Kamer en werd in 2018 het eerste raadslid voor de ChristenUnie in Amsterdam. Hij is lid van de commissies Sociale Zaken & Werkgelegenheid, Buitenlandse Zaken, Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Jeugdzorg en Preventie), Digitalisering en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid (Rechtsbescherming/ Asiel en migratie. Ceder, van huis uit advocaat, werd in 2014 genomineerd voor Amsterdammer van het jaar en in 2018 door zakenblad Forbes geselecteerd voor de ’30 under 30 Europe’ lijst, beide vanwege zijn inzet op het gebied van nationale schulden- en armoedebeleid.

Debatleider: Floris LazrakDebat Onderwijs en opvoeding


Goed onderwijs en goed opgroeien leggen de basis voor je hele leven en kunnen kansenongelijkheid tegengaan. Daarmee zijn goed onderwijs en opgroeien één van de fundamenten van bestaanszekerheid voor iedereen.

Maar goed onderwijs en goed opgroeien zijn lang niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Door  het lerarentekorten staat de kwaliteit van het onderwijs onder druk. En door tekorten in de jeugdzorg is veilig opgroeien voor lang niet alle kinderen een zekerheid.

Frank Wassenberg, nummer vier op de lijst van PvdD en Diederik Boomsma, nummer 21 bij NSC, gaan in debat over hoe onderwijs en opgroeien beter kunnen in Nederland. Ze hebben het over leraren weer in hun kracht zetten, het bijles en het tegengaan van te veel commerciële inmenging in het onderwijs, over de ‘toetscultuur’ en over preventieve jeugdhulp. Het laatste debat komt binnenkort online.


Deel 1: De leraar in zijn kracht zetten

Bekijk de video hier op volledig scherm

Deel 2: Rendementsdenken in het onderwijs

Bekijk de video hier op volledig scherm

Deel 3: Religie in het onderwijs

Bekijk de video hier op volledig scherm

Deel 4: De invloed van het bedrijfsleven in het onderwijs

Bekijk de video hier op volledig scherm

Deel 5: Preventieve jeugdhulp

Bekijk de video hier op volledig scherm


Frank Wassenberg is nummer vier op de kandidatenlijst van de Partij van de Dieren. Voor deze partij zit hij nu zeven jaar in de Tweede Kamer. Eerder zat hij in de Provinciale Staten Limburg. Ook werkte hij voor Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren, Vereniging Proefdiervrij en Stichting Bont voor Dieren.

Diederik Boomsma is nummer 21 op de kandidatenlijst van Nieuw Sociaal Contract. Eerder was hij fractievoorzitter van het CDA in Amsterdam. In 2022 werd hij verkozen tot Beste Raadslid van Nederland. Ook is hij docent rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden.

Debatleider: Floris Lazrak


Over Floris Lazrak
Debatleider Floris Lazrak is partner bij AEPB Onderzoek en Advies, portefeuillehouder financiën bij Humanitas en vice-voorzitter/penningmeester bij MUG Magazine. Hij helpt gemeenten aan inzichten die gebruikt kunnen worden om beleidsdoelen te bereiken in het brede sociale domein. Hij kijkt daarbij vanuit een breed welvaartsperspectief. Hij richt zich onder meer op bestaans(on)zekerheid, effectieve jeugdhulp- en armoede-interventies. Zijn wens is het dat meer mensen worden geholpen met hetzelfde budget.