De combinatie van onze full-service expertise en een brede sectorfocus maakt dat wij al ruim een eeuw elke vraag vanuit verschillende oogpunten kunnen benaderen en oplossen – waar ook ter wereld. Dit doen wij vanuit onze eigen vestigingen, met onze diverse landenteams, en met een groot Friends Netwerk over de hele wereld.

Wij hebben de omvang, kennis en ervaring om te adviseren bij nationale en internationale fusies en overnames, complexe vraagstukken in de publieke sector, het voeren van grote en kleine procedures, en het werken aan omvangrijke projecten zoals de energietransitie en aan issues rond privacy en datasecurity. Dit doen wij vanuit zowel Belgisch, Nederlands als Luxemburgs recht.

ESG

Klimaatverandering, milieuvervuiling, sociale gelijkheid en behoorlijk bestuur zijn tegenwoordig veelbesproken onderwerpen, zowel bij bedrijven als in de maatschappij.

Diversity, Equity & Inclusion

Wij geloven dat iedereen die bij AKD werkt, het beste uit zichzelf kan halen door zichzelf te kunnen zijn. Daarom hechten wij veel waarde aan een open, diverse, veilige en inclusieve omgeving.

CSR

Wij vinden het belangrijk dat we als kantoor, naast de commerciële focus die wij hebben, ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Verdiepende dossiers

Omgeving

Toezicht en handhaving

Met handhavingsinstrumenten kunnen overheidsorganen ervoor zorgdragen dat aan de gestelde regels wordt voldaan.

Omgeving

Natuurbescherming

Ruimtelijke ontwikkelingen dienen altijd rekening te houden met bestaande en toekomstige natuurwaarden.

Zorg & Sociaal

Toekennen (maatwerk)voorzieningen

Soms is bij uitzonderlijke gevallen maatwerk nodig om burgers in staat te stellen hun ervaren beperkingen weg te nemen of te verminderen.

Zorg & Sociaal

Inkoop

In dit dossier kun je de juridische kaders terugvinden die gelden bij inkoop in de zorg, meer specifiek dienstverlening op basis van de Wmo en de Jeugdwet. 

Data & Privacy

Artificial intelligence (AI)

AI biedt veel mogelijkheden en kansen voor innovatie en de verwachte maatschappelijke impact van AI is groot.

Data & Privacy

Privacy in de zorg

Technologie kan de zorg een stuk goedkoper en simpeler maken, maar de privacy van een persoon moet niet in het gedrang komen.