Door CSRD: aangescherpte transparantieregels voor duurzaamheidsinformatie in jaarverslag 

Per 1 januari 2024 is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van kracht. Grote beursgenoteerde ondernemingen (OOB’s) moeten transparant zijn over netzerodoelstellingen en laten zien hoe ze klimaatneutraal worden. De AFM deed verkennend onderzoek naar hoe 27 geselecteerde beursgenoteerde ondernemingen over hun netzerodoelstellingen rapporteren.

AFM verwacht transparante toelichtingen over onzekerheden en uitdagingen

Er zijn veel uitdagingen en onzekerheden om de netzerodoelstellingen te halen, zoals technologische en financiële uitdagingen en ook fysieke en transitierisico’s door klimaatverandering. De AFM verwacht transparante toelichtingen over de onzekerheden en uitdagingen die de onderneming onderkent, dit vraag lef. De AFM ondersteunt hierbij in het rapport met aanbevelingen, goede voorbeelden en een self-assesment. 

Wees transparant over inzet van carbon capture en storage (CCS), offset-projecten en carbon credits

Naast emissiereducties gebruiken ondernemingen ook carbon capture en storage, offset-projecten en carbon credits om tot net zero te komen. Deze methodes worden gebruikt om emissies die niet gereduceerd (kunnen) worden op te vangen of te compenseren. Het is belangrijk om kritisch te zijn op het inzetten van vrijwillige carbon credits en carbon-offset-projecten. IOSCO en de AFM plaatsten eerder vraagtekens over de kwaliteit van vrijwillige carbon credits. 

Datakwaliteit duurzaamheidsgegevens belangrijk aandachtspunt

Het proces van verzamelen, verwerken en beheren van duurzaamheidsgegevens bevindt zich bij veel ondernemingen in een ontwikkelingsfase naar hogere volwassenheidsniveaus van datakwaliteit. Het transparant toelichten over datakwaliteit is een belangrijk aandachtspunt.

Bekijk hier het rapport van de AFM ‘Transparante netzerodoelstellingen vragen om lef’

Gerelateerd nieuws

CSDDD-update: afgeslankt, maar wel in aantocht

In onze recente blog over ESG en commerciële contracten kwam de voorgestelde Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) al aan de orde. Deze richtlijn schrijft kort gezegd voor dat bedrijven gepaste zorgvuldigheid (due diligence) moeten betrachten om verantwoord en duurzaam te ondernemen. Bedrijven moeten daarbij duurzaamheidsrisico’s in hun waardeketens in beeld brengen, de verwezenlijking van die risico’s tegengaan en bovendien hierover communiceren. In de afgelopen weken werd steeds onzekerder of de CSDDD überhaupt het licht zou gaan zien, nu verschillende Europese lidstaten bezwaar hadden tegen het eerdere voorstel. Onlangs heeft de meerderheid van de EU-landen de CSDDD toch goedgekeurd, zij het in afgeslankte vorm. In deze blog belichten wij de belangrijkste wijzigingen in de voorgestelde richtlijn.

Klimaat

Services steeds bepalender voor concurrentiepositie en groei

Steeds meer bestuurders beseffen dat services doorslaggevend kunnen zijn voor het aantrekken en behouden van klanten. Zo steeg het aantal bedrijven dat diensten overweegt om zich te onderscheiden van de concurrenten met circa 60% ten opzichte van 2023. Dat is een van de uitkomsten van het Strategie Trendsonderzoek 2024 van Berenschot dat vandaag verschijnt.

‘Voor een succesvolle Omgevingswet heb je mensen nodig’

In haar werk bij de provincie Gelderland had collega Hilde de Wit-van der Zanden dagelijks te maken met de Omgevingswet. Ze stelt dat provincies en gemeenten in de toekomst nóg beter moeten samenwerken, om zo – binnen de korte termijnen van de wet – tot goede resultaten te komen. Een betere samenwerking zal namelijk leiden tot snellere besluitvorming. Toch plaatst Hilde ook een kanttekening: ‘Om de Omgevingswet uiteindelijk tot succes te maken, heb je mensen nodig.’

Omgeving

Effectiever toezicht door centralisering van financiële toezichtgegevens in Europa

Centraliseren van kapitaalmarktgegevens in Europa biedt talrijke voordelen, zoals efficiëntere regelgeving en meer transnationale samenwerking. In een vandaag gepresenteerde standpuntnota zet de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de belangrijkste redenen uiteen waarom het centraliseren van financiële toezichtgegevens in Europa gunstig zal uitpakken.