Het rapport werd vandaag overhandigd aan demissionair ministers Hugo de Jonge van BZK en Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof. De organisaties pleiten in het rapport voor één integrale groennorm, die landelijk wordt ingevoerd.

Daarnaast moet de overheid geld reserveren, vinden de organisaties. Het realiseren van extra groen in bestaand bebouwd gebied om te voldoen aan een norm, zou tussen de 1 en 2 miljard euro per jaar kosten voor alle gemeenten.

“Groen in stedelijke gebieden biedt niet alleen een esthetische waarde, maar het is ook essentieel voor het behoud van de biodiversiteit, het verbeteren van de gezondheid van mensen en het aanpassen aan de veranderende klimaatomstandigheden zoals verdroging, wateroverlast en hittestress. Een duidelijke groennorm is dus van groot belang”, aldus Natuur & Milieu in een persbericht.

In de huidige normen ligt de nadruk vaak op de hoeveelheid groen (75 vierkante meter per woning), terwijl de kwaliteit ervan voor biodiversiteit en recreatie vaak onderbelicht blijft, staat in het rapport. De ‘integrale norm’ zou niet alleen uitgaan van de hoeveelheid groen, maar ook kijken naar de positieve effecten op de leefomgeving en op de biodiversiteit.

Bijvoorbeeld door te zorgen voor goede verbindingen tussen land en water: parken, oevers en plantsoenen die op een natuurlijke manier met elkaar verbonden zijn. “Dat is goed voor de vogels, maar geeft bijvoorbeeld ook een impuls aan recreatie”, illustreert de Vogelbescherming.

Voor meer verdieping PONT | Omgeving , opent in nieuw tabblad

Over de auteurs

  • Redactie PONT | Omgeving

    De redactie van Pont | Omgeving voorziet in dagelijks nieuws over de fysieke leefomgeving, ruimtelijke ordening en het omgevingsrecht.

    PONT | Omgeving

Gerelateerd nieuws

Klaas Knot ziet kansen en risico’s in AI

Tijdens zijn toespraak op 11 juli op de bijeenkomst van de IMF/Wereldbank-kiesgroep in Moldavië sprak Klaas Knot, als voorzitter van de Financial Stability Board (FSB), over de mogelijke invloed van Artificial Intelligence (AI) op de economie en het financiële stelsel.

Governanceweb

Het opstellen van KPI’s voor de inkoop van Jeugdhulp, waar let je op?

Gemeenten willen met de inkoop van jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning doelen bereiken. Kritische prestatie indicatoren of KPI’s zijn een belangrijk hulpmiddel om de voortgang te bewaken en de activiteiten te structureren. In de praktijk gaat het vaak mis bij het opstellen van goede KPI’s. Hoe kan het wel?

Zorg & Sociaal

'Een beetje netcongestie is gezond.'

Ben Voorhorst besteedde bij Tennet een heel werkzaam bestaan aan het Nederlandse stroomnet. Toch heeft de kersverse gepensioneerde (‘ik doe alleen nog klussen waarbij ik niet te veel moet’) een verrassend frisse en optimistische kijk op de ogenschijnlijk grootste plaag van de energietransitie: het op gezette tijden vollopen van het stroomnet (netcongestie). ‘Ik zeg niet dat er geen problemen zijn, maar lang niet altijd en overal. Bovendien zijn de meeste van de knelpunten echt oplosbaar.’

Klimaat

ACM: Veel bedrijven voldoen nog niet aan Europese digitale wetgeving

Veel aanbieders van online diensten hebben hun zaken nog niet op orde als het gaat om de naleving van de verplichtingen uit de Digital Services Act (DSA) en de Platform-to-Business Verordening (P2B). Dat blijkt uit een recente steekproef van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), waarbij de autoriteit enkele tientallen bedrijven onder de loep nam. “Er is nog werk aan de winkel voor bedrijven”, aldus ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep.

Data & Privacy