Duurzaamheidsreclame in de reisbranche

Consumenten vinden het steeds belangrijker om duurzame keuzes te maken, zo ook bij de invulling van hun vakantiereizen.

De aanbieder van een cruise naar Noorwegen adverteerde in de Volkskrant van 22 december 2023 onder meer met de tekst:

“Duurzame keuze”

Op de website van die aanbieder stond ook nog het volgende:

“Duurzaam toerisme

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor u bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij u geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor u als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.”

Tegen deze reclame-uitingen werd een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie. De Reclame Code Commissie deed op 19 maart 2024 uitspraak [link: https://www.reclamecode.nl/uit...]

Klachtprocedure Reclame Code Commissie

Klager meent dat in de krantenadvertentie op geen enkele wijze wordt onderbouwd of toegelicht dat de aangeboden cruisereis een “duurzame keuze” zou zijn.

Verder meent klager dat ook op de website van de aanbieder van de cruise op geen enkele wijze wordt verduidelijkt of onderbouwd op welke wijze adverteerder bij het organiseren van reizen rekening zou houden met “mensen, milieu, natuur en cultuur”, waarom “komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen” en waaruit “de belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkeling op de bestemming” bestaat.

De Reclame Code Commissie toetst beide uitingen aan artikel 3.1 Code voor Duurzaamheidsreclame (CDR). Dat artikel bepaalt, kort gezegd, dat duurzaamheidsclaims op duidelijke, specifieke, juiste en ondubbelzinnige wijze moeten worden gepresenteerd en de gemiddelde consument niet misleiden over duurzaamheidsaspecten van de aangeprezen producten, of over de duurzaamheidsbijdrage van de adverteerder, en zo de consument ertoe brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

Beide uitingen doorstaan die toets niet.

Voor wat betreft het gebruik van de claim “duurzame keuze” geldt dat de term “duurzaam” geen vastomlijnde betekenis heeft. Daarom moet de adverteerder duidelijk maken welke invulling hij aan dit begrip geeft. Die invulling ontbreekt.

Hetzelfde geldt voor de uitingen op de website. De adverteerder onderbouwt niet op welke wijze rekening zou worden houden “met mensen, milieu, natuur en cultuur” bij het samenstellen van de reizen. Ook wordt niet toegelicht op welke manier adverteerder “een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming” levert.

De Reclame Code Commissie beveelt de adverteerder niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Conclusie

Duurzaamheidsclaims dienen deugdelijk onderbouwd te zijn. Een adverteerder zal moeten aangeven welke specifieke invulling er wordt gegeven aan het containerbegrip “duurzaam”, en welke concrete maatregelen er zijn genomen om de duurzaamheidsclaim te rechtvaardigen.

Over de auteurs

Gerelateerd nieuws

'Een beetje netcongestie is gezond.'

Ben Voorhorst besteedde bij Tennet een heel werkzaam bestaan aan het Nederlandse stroomnet. Toch heeft de kersverse gepensioneerde (‘ik doe alleen nog klussen waarbij ik niet te veel moet’) een verrassend frisse en optimistische kijk op de ogenschijnlijk grootste plaag van de energietransitie: het op gezette tijden vollopen van het stroomnet (netcongestie). ‘Ik zeg niet dat er geen problemen zijn, maar lang niet altijd en overal. Bovendien zijn de meeste van de knelpunten echt oplosbaar.’

Klimaat

Een EU-breed kwaliteitskader voor CO2-compensatieclaims is nodig

Het uitgeven van koolstofcertificaten wordt momenteel niet wettelijk gereguleerd of gecontroleerd. Hierdoor bestaat het gevaar op misleidende CO2-compensatieclaims. De Europese Commissie wil met een kwaliteitskader komen, maar daarmee zijn de problemen rondom onterechte compensatieclaims niet meteen verholpen.

Klimaat

Funderingsproblematiek: juridisch een wereld te winnen

In februari 2024 heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (hierna: de Raad) het advies ‘Goed gefundeerd; Advies om te komen tot een nationale aanpak van funderingsproblematiek’ uitgebracht over de funderingsproblematiek en de grondverzakkingen die daardoor mogelijk volgen. Veel woningen in Nederland hebben schade aan de fundering en dit zullen er de aankomende jaren, door onder andere klimaatverandering, alleen maar meer worden. Voor degene die geïnteresseerd is in de bestuursrechtelijke aspecten van dit advies en enkele voorbeelden uit de jurisprudentie, is bij deze blog aan het goede adres!

Klimaat

Wet collectieve warmte naar parlement: dit springt in het oog

Op 18 juni 2024 is het wetsvoorstel Wet collectieve warmte (Wcw) voor de parlementaire behandeling aan de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel regelt dat warmtebedrijven, zoals de stadsverwarming en grote warmtetransportnetten, voortaan in handen van gemeenten zijn. Het regelt ook de bescherming van de consumenten, de prijs van warmte voor de huishoudens en andere verbruikers en de verantwoordelijkheid voor de productie en levering van warmte en koude. Bovendien geeft het wetsvoorstel regels voor zowel grote als kleine collectieve warmtesystemen. Wij behandelen enkele in het oog springende onderwerpen.

Klimaat