Logius werkte actief maar beheerst aan het vrijgeven van de broncode. Het publiceren gebeurt op een zorgvuldige manier, zodat het gebruik van DigiD voor iedereen veilig en betrouwbaar blijft. Voorafgaand aan de publicatie van de code is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd door een externe organisatie. Dit onderzoek is gedaan om een verantwoorde vrijgave te kunnen realiseren.

Broncode: van foto naar film

Je vindt de broncode nu nog als ‘foto’, maar Logius wil de broncode op termijn als ‘film’ kunnen publiceren. Dan worden ook steeds nieuwe versies openbaar gemaakt. Dat kan nu nog niet, meldt Logius. Daarvoor zijn 3 redenen. De software moet hiervoor geschikt gemaakt worden. Daarnaast moet ook de organisatie klaar zijn om deze andere manier van werken te ondersteunen. En het kost tijd om dit zorgvuldig te kunnen doen, naast de dagelijkse werkzaamheden om te zorgen dat DigiD veilig en betrouwbaar blijft werken.

Transparantie en veiligheid

Transparantie en veiligheid zijn belangrijke waarden van de digitale overheid, zoals benoemd in de Werkagenda Digitalisering van staatssecretaris Van Huffelen (1). Dit geldt ook voor software die de overheid ontwikkelt. Publicatie van de broncode draagt bij aan deze transparantie. De broncode van de DigiD app wordt nu gepubliceerd als een momentopname, een ‘foto’ van de broncode op een bepaald moment in de tijd.

De broncode staat op De GitHub-pagina van het ministerie van BZK (2).

Lees ook de Kamerbrief over de publicatie (3).

(1) https://www.digitaleoverheid.nl/kabinetsbeleid-digitalisering/werkagenda/

(2) https://github.com/MinBZK/woo-besluit-broncode-digid

(3) https://www.digitaleoverheid.nl/document/kamerbrief-over-openbaarmaking-broncode-digid-app/

Gerelateerd nieuws

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs) – deel 1: Wat maakt de Wgs voor samenwerkingsverbanden mogelijk?

Bij zowel publieke als private organisaties bestaat er behoefte om gegevens uit te wisselen. Bijvoorbeeld om fraude en ondermijning aan te pakken. Op basis van de privacyregelgeving (bijvoorbeeld de AVG) mag dat niet zomaar. De Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs) gaat een basis bieden voor gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden die het doel hebben fraude, criminaliteit en/of ondermijning tegen te gaan.

Data & Privacy

Microsoft: Russische hackers spioneerden op e-mails van Microsoft-klanten

Microsoft heeft bevestigd dat Russische hackers mailboxen van werknemers hebben bespioneerd en e-mails van klanten hebben gestolen, dit laat Reuters in een persbericht weten (1).

Data & Privacy

Algoritmes en discriminatie hebben hoofdrol in privacytoezicht

In 2023 kwam de toeslagenaffaire in een nieuwe fase met de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening. Tegelijk werd pijnlijk duidelijk dat er nog bitter weinig veranderd is. Terwijl de enquêtecommissie de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in 2023 meermaals uitnodigde om uit te leggen hoe het in het verleden zo vreselijk heeft kunnen misgaan, speelden in datzelfde jaar algoritmes en discriminatie nog altijd de hoofdrol in het werk van de AP. Dat staat in het jaarverslag 2023 van de AP.

Data & Privacy

Laadinfrastructuur stelt bescherming elektriciteitsnet én persoonsgegevens op de proef

Het laadnetwerk voor elektrische voertuigen is vitale infrastructuur. Hoe kwetsbaar zijn laadpalen voor cyberaanvallen en bij wie belanden je persoonsgegevens als je je auto oplaadt?

Data & Privacy