Dit staat beschreven in de Toekomstvisie Cyberweerbaarheidsnetwerk (1) van de NCTV.

Basis voor de toekomstvisie

Om tot de toekomstvisie te komen was het noodzakelijk eerst een aantal beleidskeuzes te maken. Deze keuzes zijn gebaseerd op een evaluatie van het huidige stelsel, beschikbare documenten en gesprekken met de stelselpartners.

Thema’s voor doorontwikkeling

De doorontwikkeling van het stelsel richt zich op 7 thema’s:

 1. Netwerk: voor een breder bereik is intensieve samenwerking met diverse publieke en private organisaties nodig.

 2. Tijdlijn: er moet meer samenwerking plaatsvinden tijdens incidenten. Vanaf de eerste dreiging tot en met de evaluatie en de herstelperiode.

 3. Functies: de hoofdfunctie van informatiedeling verandert door de NIS2-richtlijn (2). Daarnaast is er behoefte aan 4 extra functies te weten: incidentafhandeling, doelwit- en slachtoffernotificatie,  opleiden, trainen & oefenen, en kennisdeling.

 4. Duidelijkheid over deelname: het moet duidelijker worden wat de reikwijdte is van het vernieuwde stelsel en de randvoorwaarden voor deelname.

 5. Regie en coördinatie: er komt een duidelijke  regie en governance rondom het vernieuwde LDS.

 6. Consolidatie: het samenbrengen van publiek-private samenwerkingsinitiatieven onder de paraplu van het nieuwe stelsel is noodzakelijk voor een efficiëntere werking.

 7. Naamgeving: er komt een nieuwe naam die de lading van het stelsel goed dekt. De huidige naam ‘Landelijk Dekkend Stelsel’ wordt gewijzigd naar ‘Cyberweerbaarheidsnetwerk’.

 8. Vervolgstappen

  Het NCSC en DTC maken een plan om het Cyberweerbaarheidsnetwerk verder te ontwikkelen. Goed lopende onderdelen van het LDS blijven voortbestaan en waar nodig verder gestimuleerd. Regelmatig evalueren de verschillende partijen de voortgang.

  Met de introductie van het Cyberweerbaarheidsnetwerk zet Nederland een belangrijke stap richting een digitaal veiligere samenleving, waarin publieke en private organisaties samenwerken aan het verhogen van de weerbaarheid.

  (1) https://www.nctv.nl/documenten/publicaties/2024/05/23/toekomstvisie-cyberweerbaarheidsnetwerk

  (2) https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/nis2-richtlijn/

Gerelateerd nieuws

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs) – deel 1: Wat maakt de Wgs voor samenwerkingsverbanden mogelijk?

Bij zowel publieke als private organisaties bestaat er behoefte om gegevens uit te wisselen. Bijvoorbeeld om fraude en ondermijning aan te pakken. Op basis van de privacyregelgeving (bijvoorbeeld de AVG) mag dat niet zomaar. De Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs) gaat een basis bieden voor gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden die het doel hebben fraude, criminaliteit en/of ondermijning tegen te gaan.

Data & Privacy

Microsoft: Russische hackers spioneerden op e-mails van Microsoft-klanten

Microsoft heeft bevestigd dat Russische hackers mailboxen van werknemers hebben bespioneerd en e-mails van klanten hebben gestolen, dit laat Reuters in een persbericht weten (1).

Data & Privacy

Algoritmes en discriminatie hebben hoofdrol in privacytoezicht

In 2023 kwam de toeslagenaffaire in een nieuwe fase met de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening. Tegelijk werd pijnlijk duidelijk dat er nog bitter weinig veranderd is. Terwijl de enquêtecommissie de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in 2023 meermaals uitnodigde om uit te leggen hoe het in het verleden zo vreselijk heeft kunnen misgaan, speelden in datzelfde jaar algoritmes en discriminatie nog altijd de hoofdrol in het werk van de AP. Dat staat in het jaarverslag 2023 van de AP.

Data & Privacy

Laadinfrastructuur stelt bescherming elektriciteitsnet én persoonsgegevens op de proef

Het laadnetwerk voor elektrische voertuigen is vitale infrastructuur. Hoe kwetsbaar zijn laadpalen voor cyberaanvallen en bij wie belanden je persoonsgegevens als je je auto oplaadt?

Data & Privacy