Dit staat beschreven in de Toekomstvisie Cyberweerbaarheidsnetwerk (1) van de NCTV.

Basis voor de toekomstvisie

Om tot de toekomstvisie te komen was het noodzakelijk eerst een aantal beleidskeuzes te maken. Deze keuzes zijn gebaseerd op een evaluatie van het huidige stelsel, beschikbare documenten en gesprekken met de stelselpartners.

Thema’s voor doorontwikkeling

De doorontwikkeling van het stelsel richt zich op 7 thema’s:

 1. Netwerk: voor een breder bereik is intensieve samenwerking met diverse publieke en private organisaties nodig.

 2. Tijdlijn: er moet meer samenwerking plaatsvinden tijdens incidenten. Vanaf de eerste dreiging tot en met de evaluatie en de herstelperiode.

 3. Functies: de hoofdfunctie van informatiedeling verandert door de NIS2-richtlijn (2). Daarnaast is er behoefte aan 4 extra functies te weten: incidentafhandeling, doelwit- en slachtoffernotificatie,  opleiden, trainen & oefenen, en kennisdeling.

 4. Duidelijkheid over deelname: het moet duidelijker worden wat de reikwijdte is van het vernieuwde stelsel en de randvoorwaarden voor deelname.

 5. Regie en coördinatie: er komt een duidelijke  regie en governance rondom het vernieuwde LDS.

 6. Consolidatie: het samenbrengen van publiek-private samenwerkingsinitiatieven onder de paraplu van het nieuwe stelsel is noodzakelijk voor een efficiëntere werking.

 7. Naamgeving: er komt een nieuwe naam die de lading van het stelsel goed dekt. De huidige naam ‘Landelijk Dekkend Stelsel’ wordt gewijzigd naar ‘Cyberweerbaarheidsnetwerk’.

 8. Vervolgstappen

  Het NCSC en DTC maken een plan om het Cyberweerbaarheidsnetwerk verder te ontwikkelen. Goed lopende onderdelen van het LDS blijven voortbestaan en waar nodig verder gestimuleerd. Regelmatig evalueren de verschillende partijen de voortgang.

  Met de introductie van het Cyberweerbaarheidsnetwerk zet Nederland een belangrijke stap richting een digitaal veiligere samenleving, waarin publieke en private organisaties samenwerken aan het verhogen van de weerbaarheid.

  (1) https://www.nctv.nl/documenten/publicaties/2024/05/23/toekomstvisie-cyberweerbaarheidsnetwerk

  (2) https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/nis2-richtlijn/

Gerelateerd nieuws

noyb dringt er bij 11 toezichthoudende autoriteiten op aan om Meta's misbruik van persoonsgegevens voor AI onmiddellijk te stoppen

Meta informeerde onlangs miljoenen Europeanen over een wijziging in hun privacybeleid. Die wijziging stelt hen in staat om jaren aan persoonlijke berichten, privé-afbeeldingen en online trackinggegevens te gebruiken voor een niet-gedefinieerde "AI-technologie". Deze technologie kan persoonlijke gegevens uit elke bron opnemen en delen met onbekende "derden". In plaats van toestemming te vragen aan gebruikers (opt-in), stelt Meta dat zij een gerechtvaardigd belang heeft dat zwaarder weegt dan het fundamentele recht op privacy en gegevensbescherming van Europese gebruikers. Bovendien lijken gebruikers, nadat hun gegevens in het systeem zijn opgenomen, geen mogelijkheid te hebben om deze te laten verwijderen ("recht om vergeten te worden"). noyb heeft nu in 11 Europese landen klachten ingediend met het verzoek om een spoedprocedure te starten om deze wijziging onmiddellijk te stoppen, voordat deze op 26 juni 2024 van kracht wordt. Dit artikel gaat verder in het Engels.

Data & Privacy

Hoe behulpzaam is robotrechter bij verkeersboetes? 'Zeker een rol voor AI in rechtsoordeel'

De Week van de Rechtsstaat is afgelopen dinsdag van start gegaan. De AP organiseerde een bijeenkomst om de toekomst van de rechtsstaat en kunstmatige intelligentie te bespreken. In dit kader gaf raadsheer Manuella van der Put een lezing over de mogelijke rol van kunstmatige intelligentie (AI) bij de rechterlijke oordeelsvorming.

Data & Privacy

Naam NCSC misbruikt in phishingcampagne

Het NCSC heeft berichten ontvangen dat burgers zowel per e-mail als telefoon zijn benaderd door iemand die zich voordoet als een medewerker van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). De betreffende persoon neemt doorgaans via telefoon of e-mail contact op met individuen om ‘hulp’ te bieden bij online fraude. Dit is een vorm van phishing, het NCSC zal nooit op eigen initiatief persoonlijk contact met je opnemen. Wees alert wanneer je een e-mail of telefoontje van het NCSC ontvangt over online fraude met cryptocurrency.

Data & Privacy

‘Overheidsbrede Cyberoefening versterkt samenwerking en bewustzijn’

Vorig jaar oefenden ruim 130 organisaties simultaan mee met de Overheidsbrede Cyberoefening. Oud-deelnemer Remco Rekoert is Chief Information Security Officer (CISO) bij de gemeente Beverwijk. Hij blikt terug op de oefening, deelt de belangrijkste lessen en geeft tips.

Data & Privacy