In het kort

  • ESMA: nationale toezichthouders prioriteren greenwashing-risico’s en bevelen graduele verdieping en versterking van toezicht op duurzaamheidsclaims aan.

  • Kansen en uitdagingen op gebied van data en technologie.

  • EBA en EIOPA adviseren partijen om concrete, onderbouwde en begrijpelijke duurzaamheidsclaims te borgen op zowel het entiteits- als het productniveau.

ESMA: nationale autoriteiten prioriteren duurzaamheidstoezicht; kansen en uitdagingen op gebied van data en technologie.

Het ESMA-rapport richt zich op de kapitaalmarkten. Het rapport stelt vast dat het toezicht op duurzaamheidsclaims een prioriteit is geworden voor nationale toezichtautoriteiten. Samen met ESMA ondernemen zij acties om greenwashing-risico’s tegen te gaan en duurzaamheidsclaims kritisch tegen het licht te houden, en een effectief en consistent Europees toezicht te borgen. Uitdagingen zijn er ook, onder meer op gebied van expertise en toegankelijke data. Algemene aanbevelingen in het rapport betreffen onder meer een versterking van resources en expertise en het gestructureerd inbedden van toezicht op duurzaamheidsinformatie in de organisatie. Daarnaast wordt aanbevolen te investeren in toegang tot data en technologische toezichtinstrumenten.

EIOPA: vier principes voor duurzaamheidsclaims

Het rapport van de EIOPA richt zich op misleidende of ongefundeerde duurzaamheidsclaims in de verzekerings- en pensioensector. EIOPA heeft gemerkt dat steeds meer nationale toezichtautoriteiten potentiële gevallen van greenwashing melden. EIOPA geeft daarnaast een aantal aanbevelingen ten aanzien van duurzaamheidsclaims. Dit doen ze aan de hand van vier principes: deze moeten 1) juist, precies en consistent zijn, 2) actueel, 3) onderbouwd met feiten en argumenten, en 4) claims en onderbouwing moeten toegankelijk zijn voor de beoogde lezers. EIOPA identificeert ook good en bad practices.

EBA: borg concrete, onderbouwde en begrijpelijke duurzaamheidsclaims op zowel het entiteits- als het productniveau

Het EBA-rapport richt zich op het risico van greenwashing in de bankensector. Het bevat ook aanbevelingen voor instellingen, toezichthouders en beleidsmakers. Reputatie- en operationele risico’s worden het meest beïnvloed door greenwashing, waarbij een stijgend risico op juridische procedures in de afgelopen jaren is waargenomen. De EBA adviseert instellingen om nauwkeurige, onderbouwde en begrijpelijke duurzaamheidsclaims te waarborgen op zowel het entiteits- als het productniveau. Nationale toezichthouders moeten actief toezicht houden op greenwashing-risico’s. In Nederland richt de AFM zich op transparantie en consumentenbescherming. DNB kijkt naar greenwashing in relatie tot prudentiële risico’s.

Bijlagen

ESMA Final Report on Greenwashing

EBA Final Report on Greenwashing

EIOPA Final Report on Greenwashing

Gerelateerd nieuws

'Een beetje netcongestie is gezond.'

Ben Voorhorst besteedde bij Tennet een heel werkzaam bestaan aan het Nederlandse stroomnet. Toch heeft de kersverse gepensioneerde (‘ik doe alleen nog klussen waarbij ik niet te veel moet’) een verrassend frisse en optimistische kijk op de ogenschijnlijk grootste plaag van de energietransitie: het op gezette tijden vollopen van het stroomnet (netcongestie). ‘Ik zeg niet dat er geen problemen zijn, maar lang niet altijd en overal. Bovendien zijn de meeste van de knelpunten echt oplosbaar.’

Klimaat

Een EU-breed kwaliteitskader voor CO2-compensatieclaims is nodig

Het uitgeven van koolstofcertificaten wordt momenteel niet wettelijk gereguleerd of gecontroleerd. Hierdoor bestaat het gevaar op misleidende CO2-compensatieclaims. De Europese Commissie wil met een kwaliteitskader komen, maar daarmee zijn de problemen rondom onterechte compensatieclaims niet meteen verholpen.

Klimaat

Funderingsproblematiek: juridisch een wereld te winnen

In februari 2024 heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (hierna: de Raad) het advies ‘Goed gefundeerd; Advies om te komen tot een nationale aanpak van funderingsproblematiek’ uitgebracht over de funderingsproblematiek en de grondverzakkingen die daardoor mogelijk volgen. Veel woningen in Nederland hebben schade aan de fundering en dit zullen er de aankomende jaren, door onder andere klimaatverandering, alleen maar meer worden. Voor degene die geïnteresseerd is in de bestuursrechtelijke aspecten van dit advies en enkele voorbeelden uit de jurisprudentie, is bij deze blog aan het goede adres!

Klimaat

Wet collectieve warmte naar parlement: dit springt in het oog

Op 18 juni 2024 is het wetsvoorstel Wet collectieve warmte (Wcw) voor de parlementaire behandeling aan de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel regelt dat warmtebedrijven, zoals de stadsverwarming en grote warmtetransportnetten, voortaan in handen van gemeenten zijn. Het regelt ook de bescherming van de consumenten, de prijs van warmte voor de huishoudens en andere verbruikers en de verantwoordelijkheid voor de productie en levering van warmte en koude. Bovendien geeft het wetsvoorstel regels voor zowel grote als kleine collectieve warmtesystemen. Wij behandelen enkele in het oog springende onderwerpen.

Klimaat