Onze bestuurlijke, politieke antenne onderscheidt ons binnen de wereld van de advocatuur. We begrijpen hoe het is om te werken met complexe (soms tegengestelde) belangen. Dat de waarheid nooit ééndimensionaal is. Dat je soms moet omgaan met uiteenlopende wensen van meerdere stakeholders. Wij weten dat context telt. En dat een onafhankelijke juridische blik het verschil maakt.

Organisatie en bestuur

Pels Rijcken behoort tot de top van advocatenkantoren in Nederland. Tot de 37 partners behoort ook de landsadvocaat.

Geschiedenis

De historie van het kantoor kent twee lijnen. Die van de landsadvocatuur en die van het kantoor als zodanig.

Landsadvocaat

De oorsprong van de landsadvocatuur ligt in het begin van de veertiende eeuw. De huidige landsadvocaat is Reimer Veldhuis.

MVO

De visie van Pels Rijcken op MVO komt voort uit de gedachte dat het kantoor onverbrekelijk verbonden is met de wereld er omheen.

Rechtsgebiedenregister

Advocaten zijn verplicht zich te registreren bij de Orde van Advocaten op minimaal één en maximaal vier van de 33 hoofdrechtsgebieden.

Personeelsbeleid

Het welzijn van onze medewerkers en een goede, open werksfeer waarin ruimte is voor dialoog zijn erg belangrijk voor ons.

Verdiepende dossiers

Klimaat

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het veranderende klimaat en de schadelijke gevolgen ervan probeert te beperken.

Klimaat

Windenergie

Windenergie vormt een belangrijke bron bij het behalen van de doelstellingen op het gebied van duurzame energie.

Omgeving

Parkeren en mobiliteit

Parkeernormen moeten via het bestemmingsplan geregeld worden. Daarmee zijn parkeren en mobiliteit onderwerpen die juristen, beleidsmedewerkers en verkeerskundigen bezighouden.

Omgeving

Calamiteiten en milieuhandhaving

Indien zich een calamiteit voordoet, komen er allerlei bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke vragen naar voren.