Nieuws over Digitale rechten burgers

Discriminatie door financiële instellingen veelvoorkomend probleem zonder gerichte maatregelen: wat gaat er mis en wat moet er gebeuren?

Eén op de elf Nederlanders (9%) vermoedt discriminatie te hebben ervaren door financiële instellingen in de afgelopen twee jaar. Onder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond is dit met 32% drie keer zo hoog. Het bewustzijn van risico’s op discriminatie bij banken lijkt toe te nemen, maar structurele en gerichte maatregelen om discriminatie te voorkomen ontbreken. Bancaire uitsluiting is een ernstig en omvangrijk probleem maar er wordt nog te weinig tegen gedaan. Waar zit het probleem precies, en wat moet er gebeuren om risico's op discriminatie en andere mensenrechtenschendingen effectief te verminderen?

Artikelen

Ontwerptraject voor betere online dienstverlening

De mogelijkheden om online zaken te doen met de overheid nemen alleen maar toe. Hierdoor is het soms lastig om de juiste informatie te vinden die nodig is. De overheid wil burgers en bedrijven zo goed mogelijk helpen, ongeacht waar zij aankloppen. Wat betekent dit voor online dienstverlening? Dat is waar het Ontwerptraject Gezamenlijk Beeld van online publieke- en persoonlijke dienstverlening zich over buigt en jij kunt meedenken en meedoen!

Nieuws-persbericht

Gebruiker Centraal stopt voor nu met Direct Duidelijk Tour

Gebruiker Centraal startte 4 jaar geleden met de Direct Duidelijk Tour. Een serie van webinars over toegankelijke overheidscommunicatie en –dienstverlening. Na 70 webinars komt hier nu een (voorlopig) einde aan. De laatste webinar wordt gehouden op donderdag 23 mei.

Nieuws-persbericht

Logius maakt tweede deel broncode DigiD openbaar

Het tweede deel van de DigiD-broncode is door Logius openbaar gemaakt. In navolging van het eerste deel van de DigiD app, is nu ook de broncode van de achterliggende software van DigiD gepubliceerd. De publicatie is in lijn met het kabinetsbeleid om een transparante overheid te bevorderen.

Nieuws-persbericht

College voor de Rechten van de Mens maakt zich zorgen over algoritmen in het onderwijs: ‘Stel strengere eisen’

In een verkennend onderzoek naar het gebruik van algoritmen in het Nederlands onderwijs zet van het College voor de Rechten van de Mens vraagtekens bij de inzet van bepaalde vormen van onderwijssoftware. In haar aanbevelingen stelt het College dat de overheid moet ingrijpen en landelijke eisen moet stellen aan onderwijstoepassingen, om te voorkomen dat mogelijk discriminatoire algoritmes worden ingezet.

Artikelen

Nieuwe Justitiële verkenningen over de rol van AI op werkterrein van justitie en veiligheid

Wat is Artificiële Intelligentie (AI)? Welke maatschappelijke ontwikkelingen spelen er rond AI? En hoe raken deze ontwikkelingen het werkterrein van justitie en veiligheid? Deze vragen staan centraal in het nieuwe themanummer van Justitiële Verkenningen.

Nieuws-persbericht

Gerelateerd nieuws

Staatssecretaris noemt cruciale rol digitale toegankelijkheid

Afgelopen 13 juni heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen gesproken op het Nationaal Congres Digitale Toegankelijkheid, dat in Driebergen plaatsvond. Tijdens haar toespraak benadrukte ze de noodzaak voor digitale toegankelijkheid, zodat iedereen mee kan doen in de digitale samenleving. Volgens haar misschien wel het belangrijkste aspect van haar Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren (1).

Data & Privacy

11 ideeën voor verbeteren informatierelatie overheid en burger

Er zijn 11 nieuwe ideeën om de informatierelatie tussen overheid en burger te verbeteren. De maatschappelijke coalitie ‘Over Informatie Gesproken’ heeft deze projecten geselecteerd en stelt 400.000 euro beschikbaar om de plannen te realiseren. De ideeën beslaan verschillende thema’s, zoals regie op eigen gegevens, digitale inclusie, afhandeling van Woo-verzoeken, actieve openbaarheid en digitale democratie.

Data & Privacy

Oproep GebruikersNetwerk: regel digitale zorg in de wet

In een brief aan de Tweede Kamer luidt het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie de noodklok over de ontoegankelijkheid van de digitale zorg. Websites, apps en portals van zorgaanbieders zijn niet of nauwelijks toegankelijk. Door de vergaande digitalisering worden mensen met een (verstandelijke) beperking, psychische kwetsbaarheid, laaggeletterden en senioren steeds meer uitgesloten. Het netwerk vraagt Staatssecretaris Van Huffelen via de Kamer om de digitale toegankelijkheid van de zorg in de wet te regelen. Ook vraagt het netwerk aandacht voor het toezicht op de toegankelijkheid van de digitale overheid.

Zorg & Sociaal