Op 12 oktober heeft de gemeenteraad het Contourenplan Gnephoek vastgesteld. Dit betekent dat zij vindt dat wonen en natuurontwikkeling goed kunnen samengaan in de Gnephoek.

In het Contourenplan staan de antwoorden op vragen van de provincie Zuid-Holland. Bijvoorbeeld waar de bodem geschikt is om te bouwen. Hoe en op welke plekken de natuur en het watersysteem kunnen worden verbeterd. En hoe het gebied goed bereikbaar wordt voor het verkeer. De gemeente heeft dit plan geschreven op basis van onderzoeken, die zijn uitgevoerd door onafhankelijke experts.

Hoe nu verder?

Het Contourenplan wordt nu aan de provincie Zuid-Holland voorgelegd. Ondertussen onderzoekt de gemeente met het Rijk hoe zij kunnen meebetalen aan de ontwikkeling. Als de provincie akkoord gaat met het Contourenplan, kan de volgende fase starten. Dat betekent het uitwerken van de uitgangspunten in een nieuw plan. Dit noemen we een Masterplan. Begin volgend jaar is duidelijk wat de provincie besluit.

Plannen verder uitwerken in een Masterplan

In het Masterplan komt bijvoorbeeld te staan wat voor buurten en woningen er in de Gnephoek komen. Hoe het gebied in de toekomst bereikbaar is met openbaar vervoer. En wanneer de fietsbrug klaar moet zijn.

Ook wordt opgeschreven hoe de nieuwe natuur wordt aangelegd. En hoe belangrijke, historische gebouwen in en rondom het gebied hun plekje behouden. Als we een Masterplan gaan maken, dan zijn we ook benieuwd naar de ideeën van omwonenden. Zij worden dan uitgenodigd om mee te denken.

Waarom woningen en natuurontwikkeling in de Gnephoek?

Overal is een tekort aan woningen, ook in Alphen aan den Rijn. De afgelopen jaren lukte het nog om woningen te bouwen binnen de ‘bebouwde kom’. Maar de ruimte om dit doen, raakt op.

Daarnaast heeft de natuur het moeilijk. Het klimaat verandert en veel planten en diersoorten gaan achteruit. In de Gnephoek kijken we hoe we oplossingen voor wonen, natuur en water kunnen combineren. Dit doen we door op een nieuwe manier naar het gebied te kijken. Waarbij woningbouw en het verbeteren van de natuur hand in hand gaan en elkaar versterken.

Voor meer verdieping PONT | Omgeving , opent in nieuw tabblad

Gerelateerd nieuws

Klaas Knot ziet kansen en risico’s in AI

Tijdens zijn toespraak op 11 juli op de bijeenkomst van de IMF/Wereldbank-kiesgroep in Moldavië sprak Klaas Knot, als voorzitter van de Financial Stability Board (FSB), over de mogelijke invloed van Artificial Intelligence (AI) op de economie en het financiële stelsel.

Governanceweb

Het opstellen van KPI’s voor de inkoop van Jeugdhulp, waar let je op?

Gemeenten willen met de inkoop van jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning doelen bereiken. Kritische prestatie indicatoren of KPI’s zijn een belangrijk hulpmiddel om de voortgang te bewaken en de activiteiten te structureren. In de praktijk gaat het vaak mis bij het opstellen van goede KPI’s. Hoe kan het wel?

Zorg & Sociaal

'Een beetje netcongestie is gezond.'

Ben Voorhorst besteedde bij Tennet een heel werkzaam bestaan aan het Nederlandse stroomnet. Toch heeft de kersverse gepensioneerde (‘ik doe alleen nog klussen waarbij ik niet te veel moet’) een verrassend frisse en optimistische kijk op de ogenschijnlijk grootste plaag van de energietransitie: het op gezette tijden vollopen van het stroomnet (netcongestie). ‘Ik zeg niet dat er geen problemen zijn, maar lang niet altijd en overal. Bovendien zijn de meeste van de knelpunten echt oplosbaar.’

Klimaat

ACM: Veel bedrijven voldoen nog niet aan Europese digitale wetgeving

Veel aanbieders van online diensten hebben hun zaken nog niet op orde als het gaat om de naleving van de verplichtingen uit de Digital Services Act (DSA) en de Platform-to-Business Verordening (P2B). Dat blijkt uit een recente steekproef van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), waarbij de autoriteit enkele tientallen bedrijven onder de loep nam. “Er is nog werk aan de winkel voor bedrijven”, aldus ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep.

Data & Privacy