“Om te zorgen dat Schiphol niet hoeft te krimpen versoepelde het ministerie de stikstofregels op een juridisch ‘zeer wankele’ manier”, schrijft de krant over het handelen van het ministerie van Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

De versoepeling ging concreet om negen boerenbedrijven die Schiphol in 2023 opkocht. De luchthaven mocht de stikstofruimte die ontstond door sanering van deze bedrijven volledig gebruiken als compensatie voor eigen uitstoot. Er werd door de overheid niet gecontroleerd of die stikstofruimte nodig was voor natuurherstel

Met de soepelere regels kon Schiphol in september makkelijker een natuurvergunning krijgen, al houdt deze volgens deskundigen die NRC sprak waarschijnlijk geen stand bij de rechter. De versoepeling geldt namelijk enkel voor Schiphol en niet voor andere bedrijven. Dat is juridisch onverdedigbaar, aldus Chris Backes, hoogleraar omgevingsrecht aan de Universiteit Utrecht, in de krant.

NRC kwam de exclusieve regeling voor Schiphol op het spoor door een WOO-verzoek door milieuorganisatie Mobilisation for the Environment.

Over de auteurs

  • Redactie PONT | Omgeving

    De redactie van Pont | Omgeving voorziet in dagelijks nieuws over de fysieke leefomgeving, ruimtelijke ordening en het omgevingsrecht.

    PONT | Omgeving

Gerelateerd nieuws

Rli: Economische groei moet niet langer heilig zijn in beleidsvorming

“Wat goed is voor het bbp, is niet per se ook goed voor de inwoners van Nederland.” Overheden moeten fundamenteel heroverwegen hoe hun beleid tot stand komt, waarbij geld niet de enige of belangrijkste afweging is. Dat stelt de Raad voor de leefomgeving in hun nieuwste advies. Brede welvaart moet daarom in de gehele beleidscyclus centraal staan om goede politieke- en beleidskeuzes te maken.

Klimaat

Funderingsproblematiek: juridisch een wereld te winnen

In februari 2024 heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (hierna: de Raad) het advies ‘Goed gefundeerd; Advies om te komen tot een nationale aanpak van funderingsproblematiek’ uitgebracht over de funderingsproblematiek en de grondverzakkingen die daardoor mogelijk volgen. Veel woningen in Nederland hebben schade aan de fundering en dit zullen er de aankomende jaren, door onder andere klimaatverandering, alleen maar meer worden. Voor degene die geïnteresseerd is in de bestuursrechtelijke aspecten van dit advies en enkele voorbeelden uit de jurisprudentie, is bij deze blog aan het goede adres!

Klimaat

Commentaar: Duivelse details hoofdlijnenakkoord getuigen van wezenlijk andere kijk op sociale huur

“Hugo de Jonge kan opgelucht ademhalen.” Dat is de kern van menige reactie op de woonplannen in het Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB, want dat zou een voortzetting zijn van de door de minister ingezette koers. Maar er zijn ogenschijnlijk kleine verschillen die grote gevolgen hebben voor de bouw van sociale huur.

Rijksaanpak dakloosheid komt niet van de grond, dus presenteren Kamerleden een eigen plan

De aanpak van het Rijk voor het bestrijden van dakloosheid komt slechts mondjesmaat van de grond. Onacceptabel, vinden Kamerleden Sandra Beckerman van de SP en Lisa Westerveld van GroenLinks-PvdA. Zij presenteren in een initiatiefnota aanvullend beleid. “Een mooi plan presenteren met mooie persberichten en krantenkoppen is niet genoeg.”

Omgeving