Gevolgen van uitstel

De invoering van zero-emissiezones komt niet uit de lucht vallen, maar is een afspraak uit het Klimaatakkoord van 5 jaar geleden en de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek. Samen met ondernemers uit de sector, werken het rijk, gemeenten en brancheorganisaties sinds 2019 nauw samen om voorbereidingen te treffen richting nul emissies vanaf 2025.

De kracht van deze gezamenlijke aanpak is het brede draagvlak voor invoering, route en tijdspad van emissieloze stadslogistiek in 30-40 grote gemeenten. Veel bedrijven hebben al geïnvesteerd, bijvoorbeeld in de aanschaf van een elektrisch voertuig. Uitstel betekent daarom voor ondernemers onduidelijkheid, oneerlijke concurrentie en mogelijke faillissementen.

Haalbaar en uitvoerbaar voor ondernemers

Er is een breed pakket aan overgangsregelingen, vrijstellingen en ontheffingen die de uitrol van zero-emissiezones voor ondernemers haalbaar en uitvoerbaar maken. In feite is dit in de basis gestandaardiseerd, onder meer met de instelling van een centraal loket waar ondernemers terechtkunnen om een vrijstelling of ontheffing aan te vragen. De ingangsdatum van de zones kunnen gemeenten zelf bepalen.

Gerelateerd nieuws

'Een beetje netcongestie is gezond.'

Ben Voorhorst besteedde bij Tennet een heel werkzaam bestaan aan het Nederlandse stroomnet. Toch heeft de kersverse gepensioneerde (‘ik doe alleen nog klussen waarbij ik niet te veel moet’) een verrassend frisse en optimistische kijk op de ogenschijnlijk grootste plaag van de energietransitie: het op gezette tijden vollopen van het stroomnet (netcongestie). ‘Ik zeg niet dat er geen problemen zijn, maar lang niet altijd en overal. Bovendien zijn de meeste van de knelpunten echt oplosbaar.’

Klimaat

Een EU-breed kwaliteitskader voor CO2-compensatieclaims is nodig

Het uitgeven van koolstofcertificaten wordt momenteel niet wettelijk gereguleerd of gecontroleerd. Hierdoor bestaat het gevaar op misleidende CO2-compensatieclaims. De Europese Commissie wil met een kwaliteitskader komen, maar daarmee zijn de problemen rondom onterechte compensatieclaims niet meteen verholpen.

Klimaat

Funderingsproblematiek: juridisch een wereld te winnen

In februari 2024 heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (hierna: de Raad) het advies ‘Goed gefundeerd; Advies om te komen tot een nationale aanpak van funderingsproblematiek’ uitgebracht over de funderingsproblematiek en de grondverzakkingen die daardoor mogelijk volgen. Veel woningen in Nederland hebben schade aan de fundering en dit zullen er de aankomende jaren, door onder andere klimaatverandering, alleen maar meer worden. Voor degene die geïnteresseerd is in de bestuursrechtelijke aspecten van dit advies en enkele voorbeelden uit de jurisprudentie, is bij deze blog aan het goede adres!

Klimaat

Wet collectieve warmte naar parlement: dit springt in het oog

Op 18 juni 2024 is het wetsvoorstel Wet collectieve warmte (Wcw) voor de parlementaire behandeling aan de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel regelt dat warmtebedrijven, zoals de stadsverwarming en grote warmtetransportnetten, voortaan in handen van gemeenten zijn. Het regelt ook de bescherming van de consumenten, de prijs van warmte voor de huishoudens en andere verbruikers en de verantwoordelijkheid voor de productie en levering van warmte en koude. Bovendien geeft het wetsvoorstel regels voor zowel grote als kleine collectieve warmtesystemen. Wij behandelen enkele in het oog springende onderwerpen.

Klimaat