De 11 projecten

Na een oproep(link naar andere website) in maart kwamen vierendertig voorstellen binnen, deze zijn geselecteerd:

 • Transparante algoritmen: van black box naar vijf sterren. (The Greenland en Open State Foundation)

 • ‘Society-in-the-loop’: rechtvaardige menselijke interface tussen inwoners en overheid. (Universiteit Utrecht Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Data Science, Gemeente Utrecht, The Greenland, Team Uthiek en Project O)

 • Algoritmische profilering in relatie tot informatierelatie overheid en burger (Universiteit Leiden Instituut Publiek Recht)

 • Gedrag en gedragsbeleid voor de omgang met desinformatie (Universiteit Utrecht Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Psychologie)

 • Witboek Woo Best Practices (Open State Foundation en journalistiek)

 • Overzicht Convenanten (Universiteit van Amsterdam IRLab)

 • Elk bestuursorgaan haar eigen Woogle (Universiteit van Amsterdam IRLab)

 • Naar een gelijkwaardigere informatierelatie tussen burger en overheid bij geautomatiseerde bestuurlijke besluitvorming (Universiteit Utrecht CHAIN)

 • Maatschappelijke baten van transparantie (Instituut voor Maatschappelijke Innovatie en anderen), co-financiering i.s.m. Nationaal Archief.

 • Naar een publieke, faire standaard voor de uitwisseling van persoonsgegevens (WaagFutureLab)

 • WOO-Cultuur in beeld, creëer wederzijds begrip tussen journalisten en ambtenaren (SETUP enFontys)

In de komende maanden worden de verschillende projecten uitgelicht op de website Over informatie(link naar andere website) gesproken. Tijdens het ECP-jaarfestival(link naar andere website) in november worden de tussentijdse resultaten gepresenteerd.

Over Informatie Gesproken

De maatschappelijke coalitie Over informatie gesproken zet zich in voor een digitale samenleving waarin de kwaliteit van overheidsinformatie (tijdigheid, betrouwbaarheid en toegankelijkheid) centraal staat. Een relatie waarin burgers mede-eigenaar zijn van informatie en bijdragen aan een sterke democratie. Dit wordt gestimuleerd door het onderwerp op de agenda te zetten, evenals door activiteiten te ontwikkelen die bijdragen aan een duurzame informatiehuishouding voor alle betrokkenen in de samenleving.

Voor meer verdieping PONT | Data & Privacy , opent in nieuw tabblad

Gerelateerd nieuws

Klaas Knot ziet kansen en risico’s in AI

Tijdens zijn toespraak op 11 juli op de bijeenkomst van de IMF/Wereldbank-kiesgroep in Moldavië sprak Klaas Knot, als voorzitter van de Financial Stability Board (FSB), over de mogelijke invloed van Artificial Intelligence (AI) op de economie en het financiële stelsel.

Governanceweb

Het opstellen van KPI’s voor de inkoop van Jeugdhulp, waar let je op?

Gemeenten willen met de inkoop van jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning doelen bereiken. Kritische prestatie indicatoren of KPI’s zijn een belangrijk hulpmiddel om de voortgang te bewaken en de activiteiten te structureren. In de praktijk gaat het vaak mis bij het opstellen van goede KPI’s. Hoe kan het wel?

Zorg & Sociaal

'Een beetje netcongestie is gezond.'

Ben Voorhorst besteedde bij Tennet een heel werkzaam bestaan aan het Nederlandse stroomnet. Toch heeft de kersverse gepensioneerde (‘ik doe alleen nog klussen waarbij ik niet te veel moet’) een verrassend frisse en optimistische kijk op de ogenschijnlijk grootste plaag van de energietransitie: het op gezette tijden vollopen van het stroomnet (netcongestie). ‘Ik zeg niet dat er geen problemen zijn, maar lang niet altijd en overal. Bovendien zijn de meeste van de knelpunten echt oplosbaar.’

Klimaat

ACM: Veel bedrijven voldoen nog niet aan Europese digitale wetgeving

Veel aanbieders van online diensten hebben hun zaken nog niet op orde als het gaat om de naleving van de verplichtingen uit de Digital Services Act (DSA) en de Platform-to-Business Verordening (P2B). Dat blijkt uit een recente steekproef van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), waarbij de autoriteit enkele tientallen bedrijven onder de loep nam. “Er is nog werk aan de winkel voor bedrijven”, aldus ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep.

Data & Privacy