Elektrische voertuigen hebben dus invloed op de risico’s van een organisatie. Wij zien dat steeds meer verzekeraars eisen stellen rondom het stallen en opladen van elektrische voertuigen en de toenemende aanwezigheid van Lithium-Ion accu’s in het bedrijf.

Accubrand

Het gebruik van elektrische voertuigen is afgelopen jaren toegenomen. Niet alleen de elektrische personenauto maar ook elektrisch of hybride aangedreven werkvoertuigen zoals bestelauto’s, vrachtwagens en zelfs zware kranen zijn tegenwoordig niet meer uit ons straatbeeld weg te denken. Deze elektrificatie is met name ingegeven door verduurzaming, maar het brengt ook nieuwe risico’s met zich mee waarvan we de gevolgen vaak nog niet goed genoeg kennen en daardoor onderschatten.

De kans op brand lijkt niet per se groter te zijn dan bij bijvoorbeeld een dieselaangedreven voertuig, maar de impact van zo’n brand is wel veel groter. Bij een brand met een elektrisch voertuig ontstaat er geen ‘normale’ brand, maar een zogenaamde chemische brand waarbij toxische stoffen vrij komen. Daarnaast is de snelheid van brandontwikkeling erg hoog en is het blussen van een dergelijke brand veel lastiger.

In het kader van risicobeheersing is het dus belangrijk om goed na te denken over mogelijke gevolgen bij een brand. Een mooi voorbeeld hiervan is het parkeerbeleid of opladen van elektrische voertuigen. Traditioneel gezien worden deze auto’s zo dicht mogelijk bij de ingang geparkeerd, want dat is het minst ver lopen naar de werkplek. Het gevolg is dat auto’s vaak vlakbij de gevel of in ondergrondse parkeergarages direct onder het pand worden geparkeerd. Toxische stoffen vinden eenvoudig hun weg naar het pand en de kans op brandoverslag naar het gebouw of andere voertuigen is daarmee groot.

Overigens is er niet alleen brandgevaar bij grote accupakketten. Denk ook aan accugereedschap of een heftruck. Een traditionele boormachine met een snoer zal niet branden, accugereedschap daarentegen wel. Het is dus van groot belang om met dat risico in het achterhoofd na te denken waar gereedschap wordt bewaard en opgeladen. Hiervoor zijn bijvoorbeeld speciale acculaadkluizen beschikbaar.

Milieuzone

Bij bouwprojecten in binnensteden krijgen aannemers steeds vaker te maken met milieuzones. Dit zijn zones waar alleen emissievrije voertuigen zijn toegestaan. Aannemers met een elektrisch wagenpark zijn dan in het voordeel.

Wij horen echter ook geluiden over restricties voor elektrische voertuigen. Denk aan een toegangsverbod voor veerboten, treinen en zelfs tunnels. Het is ook mogelijk dat bepaalde parkeergarages, geheel of gedeeltelijk, verboden terrein worden voor elektrische voertuigen.

Vanuit duurzaamheidsoogpunt is het logisch dat steeds meer bouwbedrijven het wagenpark zo veel mogelijk willen elektrificeren. We moeten daar echter niet uit het oog verliezen dat aanverwante risico’s ook tot restricties kunnen leiden.

Risico voor de organisatie en personeel

De bestrijding van een chemische accubrand is niet hetzelfde als een traditionele brand. Een gerichte instructie en training van bhv’ers en medewerkers is daarbij van groot belang.

Bij een relatief kleine, beginnende brand zijn bhv’ers getraind om snel actie te ondernemen, zoals de brandweer inschakelen en met kleine blusmiddelen de beginnende brand onder controle krijgen. In het geval van een Lithium-Ion aangedreven voertuig is een brand niet op de gebruikelijke wijze te blussen, en is een gasmasker tegen de giftige rook geen overbodige luxe. Een bhv’er moet dus onderscheid kunnen maken tussen verschillende type branden, waarna hij de juiste hulpmiddelen kan inzetten. Zonder training en specifieke instructies kan dit voor medewerkers resulteren in een gevaarlijke situatie, waarvoor de werkgever verantwoordelijk en mogelijk aansprakelijk kan worden gehouden.

Toekomst

De komst van elektrische voertuigen heeft op het gebied van duurzaamheid veel voordelen. Wat wij wel zien is dat deze ontwikkelingen voorlopen op het risicobesef. Om op een veilige manier van de voordelen te kunnen profiteren, moeten we dus blijven stilstaan bij risico’s en het beheersen hiervan. Wij verwachten dat met een helder risicobesef en een goede focus op preventie, de inzet van elektrische voertuigen de toekomst heeft en dat er geen problemen zijn om risico’s verzekerbaar te houden.

Wij verkennen, voorkomen en verzekeren waar dit nodig is. Onze adviseurs bewaken de balans tussen de financiële continuïteit van jouw bedrijf en de kracht om risico’s te dragen. In gesprek met een partner om uw risico’s in kaart te brengen? Neem dan contact met ons op!

Voor meer verdieping PONT | Omgeving , opent in nieuw tabblad

Gerelateerd nieuws

Klaas Knot ziet kansen en risico’s in AI

Tijdens zijn toespraak op 11 juli op de bijeenkomst van de IMF/Wereldbank-kiesgroep in Moldavië sprak Klaas Knot, als voorzitter van de Financial Stability Board (FSB), over de mogelijke invloed van Artificial Intelligence (AI) op de economie en het financiële stelsel.

Governanceweb

Het opstellen van KPI’s voor de inkoop van Jeugdhulp, waar let je op?

Gemeenten willen met de inkoop van jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning doelen bereiken. Kritische prestatie indicatoren of KPI’s zijn een belangrijk hulpmiddel om de voortgang te bewaken en de activiteiten te structureren. In de praktijk gaat het vaak mis bij het opstellen van goede KPI’s. Hoe kan het wel?

Zorg & Sociaal

'Een beetje netcongestie is gezond.'

Ben Voorhorst besteedde bij Tennet een heel werkzaam bestaan aan het Nederlandse stroomnet. Toch heeft de kersverse gepensioneerde (‘ik doe alleen nog klussen waarbij ik niet te veel moet’) een verrassend frisse en optimistische kijk op de ogenschijnlijk grootste plaag van de energietransitie: het op gezette tijden vollopen van het stroomnet (netcongestie). ‘Ik zeg niet dat er geen problemen zijn, maar lang niet altijd en overal. Bovendien zijn de meeste van de knelpunten echt oplosbaar.’

Klimaat

ACM: Veel bedrijven voldoen nog niet aan Europese digitale wetgeving

Veel aanbieders van online diensten hebben hun zaken nog niet op orde als het gaat om de naleving van de verplichtingen uit de Digital Services Act (DSA) en de Platform-to-Business Verordening (P2B). Dat blijkt uit een recente steekproef van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), waarbij de autoriteit enkele tientallen bedrijven onder de loep nam. “Er is nog werk aan de winkel voor bedrijven”, aldus ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep.

Data & Privacy