Sleutelpositie voor windenergie

Nederland heeft, evenals de andere Noordzeelanden, grote ambities voor de opschaling en uitrol van Wind op Zee en is daarvoor uniek gepositioneerd. Windenergie op zee draagt bij aan een duurzame en betaalbare energievoorziening en zal sterk en snel doorgroeien. Het maakt Nederland en Europa bovendien minder afhankelijk van energie uit andere landen en draagt bij aan de concurrentiepositie van Nederland. Bij de verdere doorgroei van windenergie op zee na 2030 is waterstofproductie op land, maar ook op zee essentieel. Het wordt vanaf 2030 steeds uitdagender om alle op zee geproduceerde windenergie in de vorm van elektriciteit naar land te transporteren.

Waterstof biedt dan een mooi alternatief vanwege de hoge transportcapaciteit van gasleidingen en omdat waterstof vervolgens goed kan worden opgeslagen. Dit is belangrijk als we over voldoende energie willen beschikken, ook als de wind niet waait of de zon niet schijnt. Naast de voordelen voor het energiesysteem is er met waterstof op zee minder ruimte nodig voor kabels en elektrolysers op land. Bovendien is waterstoftransport heel (kosten)efficiënt en worden de totale kosten voor energie infrastructuur daarmee veel lager. Bijkomend voordeel is dat via deze pijpleidingen op de Noordzee ook waterstof uit andere Noordzeelanden kan worden geïmporteerd. 

Willemien Terpstra, ceo Gasunie: ‘Wij zijn blij met het vertrouwen en voornemen van het kabinet om Gasunie voor deze vitale rol van waterstofnetbeheerder op zee aan te wijzen. Wij zijn er klaar voor om, in navolging van het nationale waterstofnetwerk op land, ook op de Noordzee aan de slag te gaan met een netwerk dat niet alleen goed is aangesloten op ons landelijke netwerk, maar ook verbindingen krijgt met omliggende landen. Wij gaan daarbij uiteraard kijken of en op welke manier de bestaande gasinfrastructuur in de Noordzee hergebruikt kan worden.’

Maatschappelijk Belang

De ontwikkeling van het waterstofnetwerk op zee dient een publiek belang. Op korte termijn krijgt Gasunie, als beoogd netbeheerder, de taak van de minister om dit publieke belang te borgen bij de ontwikkeling van het netwerk, de zogeheten Dienst Algemeen Economisch Belang. Als onderdeel hiervan gaat Gasunie met eigenaren van gasleidingen de mogelijkheden van hergebruik van leidingen onderzoeken. Voor de uitvoering van deze taak ontvangt Gasunie subsidie uit het Klimaatfonds. Het komend kabinet zal een beslissing moeten nemen over de middelen voor de aanleg en het beheer van het waterstofnetwerk op zee.

Waterstof en Gasunie

Gasunie levert met haar infrastructuur een bijdrage aan de transitie naar een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening van Nederland. In opdracht van het kabinet is Gasunie in 2023 begonnen met de aanleg van het landelijke waterstofnetwerk, waarbij voor het grootste deel gebruik gemaakt wordt van bestaande aardgasleidingen. Ook onderzoekt Gasunie de mogelijkheden voor waterstofopslag en de import van waterstof. Samen met het ontwikkelen en realiseren van het waterstofnetwerk op de Noordzee helpt Gasunie zo mee de waterstofmarkt op gang te brengen, het vertrouwen van de industrie te vergroten en de positie van Nederland als toegangspoort tot het Europese energiesysteem te versterken.

Voor meer verdieping PONT | Klimaat , opent in nieuw tabblad

Gerelateerd nieuws

Klaas Knot ziet kansen en risico’s in AI

Tijdens zijn toespraak op 11 juli op de bijeenkomst van de IMF/Wereldbank-kiesgroep in Moldavië sprak Klaas Knot, als voorzitter van de Financial Stability Board (FSB), over de mogelijke invloed van Artificial Intelligence (AI) op de economie en het financiële stelsel.

Governanceweb

Het opstellen van KPI’s voor de inkoop van Jeugdhulp, waar let je op?

Gemeenten willen met de inkoop van jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning doelen bereiken. Kritische prestatie indicatoren of KPI’s zijn een belangrijk hulpmiddel om de voortgang te bewaken en de activiteiten te structureren. In de praktijk gaat het vaak mis bij het opstellen van goede KPI’s. Hoe kan het wel?

Zorg & Sociaal

'Een beetje netcongestie is gezond.'

Ben Voorhorst besteedde bij Tennet een heel werkzaam bestaan aan het Nederlandse stroomnet. Toch heeft de kersverse gepensioneerde (‘ik doe alleen nog klussen waarbij ik niet te veel moet’) een verrassend frisse en optimistische kijk op de ogenschijnlijk grootste plaag van de energietransitie: het op gezette tijden vollopen van het stroomnet (netcongestie). ‘Ik zeg niet dat er geen problemen zijn, maar lang niet altijd en overal. Bovendien zijn de meeste van de knelpunten echt oplosbaar.’

Klimaat

ACM: Veel bedrijven voldoen nog niet aan Europese digitale wetgeving

Veel aanbieders van online diensten hebben hun zaken nog niet op orde als het gaat om de naleving van de verplichtingen uit de Digital Services Act (DSA) en de Platform-to-Business Verordening (P2B). Dat blijkt uit een recente steekproef van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), waarbij de autoriteit enkele tientallen bedrijven onder de loep nam. “Er is nog werk aan de winkel voor bedrijven”, aldus ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep.

Data & Privacy