De Staat van de Noordzee beschrijft de ecologische toestand van de Noordzee op basis van diverse wetenschappelijke onderzoeken. Het Uitvoeringsbureau MONS (Monitoring, Onderzoek, Natuurversterking en Soortenbescherming) stelde het rapport op in opdracht van het Noordzeeoverleg.

Het Noordzeeoverleg

Het Noordzeeoverleg voert op consensus gericht overleg over de uitvoering van het Noordzeeakkoord. In artikel 7.9 is afgesproken dat de rijksoverheid iedere 2 jaar de ‘Staat van de Noordzee’ publiceert. Hierin wordt gerapporteerd over de effecten van beheer en de resultaten van de monitoring op de Noordzee, inclusief de beschikbare informatie over de commerciële visbestanden.

Ontwikkeling naar een gezonde Noordzee

De Staat van de Noordzee is de eerste editie van de reeks die uitgebracht wordt gedurende de looptijd van het programma MONS (Monitoring, Onderzoek, Natuurversterking en Soortenbescherming). Het MONS-programma loopt tot 2030. De Staat van de Noordzee geeft een overzicht van de ecologische toestand van de Noordzee en beschrijft de factoren die van invloed zijn op die toestand. Met die informatie kan o.a. het Noordzeeoverleg gesteund worden bij het voeren van overleg over de belangrijke voedsel-, natuur- en energietransities die spelen op de Noordzee.

De partijen van het Noordzeeoverleg hebben waardering voor de informatie en inzichten die de Staat van de Noordzee biedt. Het is belangrijk om periodiek een “foto” te maken van de ecologische staat van de Noordzee, als feitenbasis voor de effecten van de uitvoering van de drie transities. De boodschap uit het rapport is dat het niet goed gaat met de natuur in de Noordzee. Monitoring en onderzoek van de impact van maatregelen, zoals natuurversterkend bouwen op zee en het effect van de recente kottersanering, is van groot belang. De Noordzee is de drukste zee op aarde, waar heel veel bij elkaar komt, maar waar we tegelijkertijd ook heel goed voor moeten zorgen. Meervoudig gebruik van gebieden op zee kan oplossingen bieden voor de weg naar een gezonde Noordzee. Tegelijkertijd laat de Staat van de Noordzee zien dat niet alles mogelijk is, de natuur moet beschermd en hersteld worden om tot een gezonde Noordzee te komen.

Voorzitter Sybilla Dekker: “Met de Staat van de Noordzee heeft het Noordzeeoverleg een transparante informatiebron in handen als basis voor het communiceren over (en bewaken van) de voortgang richting het gezamenlijke doel uit het Noordzeeakkoord: een gezonde Noordzee te midden van de voedsel-, natuur- en energietransities. Zoals deze eerste editie laat zien is er nog een lange weg te gaan om dat doel te realiseren.”

Rapport

Staat van de Noordzee

Gerelateerd nieuws

'Een beetje netcongestie is gezond.'

Ben Voorhorst besteedde bij Tennet een heel werkzaam bestaan aan het Nederlandse stroomnet. Toch heeft de kersverse gepensioneerde (‘ik doe alleen nog klussen waarbij ik niet te veel moet’) een verrassend frisse en optimistische kijk op de ogenschijnlijk grootste plaag van de energietransitie: het op gezette tijden vollopen van het stroomnet (netcongestie). ‘Ik zeg niet dat er geen problemen zijn, maar lang niet altijd en overal. Bovendien zijn de meeste van de knelpunten echt oplosbaar.’

Klimaat

Een EU-breed kwaliteitskader voor CO2-compensatieclaims is nodig

Het uitgeven van koolstofcertificaten wordt momenteel niet wettelijk gereguleerd of gecontroleerd. Hierdoor bestaat het gevaar op misleidende CO2-compensatieclaims. De Europese Commissie wil met een kwaliteitskader komen, maar daarmee zijn de problemen rondom onterechte compensatieclaims niet meteen verholpen.

Klimaat

Funderingsproblematiek: juridisch een wereld te winnen

In februari 2024 heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (hierna: de Raad) het advies ‘Goed gefundeerd; Advies om te komen tot een nationale aanpak van funderingsproblematiek’ uitgebracht over de funderingsproblematiek en de grondverzakkingen die daardoor mogelijk volgen. Veel woningen in Nederland hebben schade aan de fundering en dit zullen er de aankomende jaren, door onder andere klimaatverandering, alleen maar meer worden. Voor degene die geïnteresseerd is in de bestuursrechtelijke aspecten van dit advies en enkele voorbeelden uit de jurisprudentie, is bij deze blog aan het goede adres!

Klimaat

Wet collectieve warmte naar parlement: dit springt in het oog

Op 18 juni 2024 is het wetsvoorstel Wet collectieve warmte (Wcw) voor de parlementaire behandeling aan de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel regelt dat warmtebedrijven, zoals de stadsverwarming en grote warmtetransportnetten, voortaan in handen van gemeenten zijn. Het regelt ook de bescherming van de consumenten, de prijs van warmte voor de huishoudens en andere verbruikers en de verantwoordelijkheid voor de productie en levering van warmte en koude. Bovendien geeft het wetsvoorstel regels voor zowel grote als kleine collectieve warmtesystemen. Wij behandelen enkele in het oog springende onderwerpen.

Klimaat