In het kort

  • De meeste ondernemingen geven aan dat zij voldoen aan de basisvereisten van de SFDR, een deel loopt achter. Er is nog werk te doen bij het gebruik en invullen van de templates

  • Ondernemingen moeten aan de slag om duurzaamheidsbepalingen in hun POG-beleid te verankeren en de geschiktheidstoets begrijpelijker en zorgvuldiger te maken op het gebied van duurzaamheid

  • De AFM verwacht dat de sector de rapporten bestudeert en waar nodig actie onderneemt, waarbij ze gebruik maakt van de handvatten of voorbeelden die de AFM in de rapporten biedt

De SFDR moet eraan bijdragen dat beleggers en pensioendeelnemers beter begrijpen hoe duurzaam een product is en deze beter kunnen vergelijken. Begrijpelijke SFDR-templates zijn hiervoor de basis. Hierdoor worden beleggers beter in staat gesteld producten op hun duurzaamheidskenmerken te beoordelen.

De nieuwe duurzaamheidsbepalingen in POG- en de geschiktheidstoets voor beleggingsondernemingen en verzekeraars moeten ervoor zorgen dat beleggers betere toegang krijgen tot producten die passen bij hun duurzaamheidsdoelstellingen.

Door self-assessments die afgelopen jaar zijn ingevuld door de sector, hebben wij een beeld gekregen hoe financiële ondernemingen de SFDR naleven en duurzaamheidsbepalingen in hun POG en geschiktheidstoets hebben geïntegreerd. Wij publiceren vandaag hier 2 rapporten over. Hiermee delen wij onze bevindingen en handvatten met de verschillende ondernemingen, zodat zij zich verder kunnen verbeteren.

SFDR: begrijpelijke templates zijn de basis voor een beter begrip en vergelijkbaarheid van duurzame producten

Sinds maart 2021 is de SFDR van kracht. Deze is opgesteld om de informatieverstrekking met betrekking tot duurzaamheid aan beleggers en pensioendeelnemers te bevorderen. In dit kader zijn financiële ondernemingen verplicht om templates te gebruiken voor het verstrekken van duurzaamheidsinformatie. Hoe beter de templates zijn ingevuld, hoe beter beleggers, pensioendeelnemers en adviseurs producten kunnen begrijpen, vergelijken of een passend advies kunnen geven.

In het self-assessment geven de meeste ondernemingen aan dat zij voldoen aan de basisvereisten (level 1). Een deel loopt nog achter. Wij verwachten in dit stadium dat alle ondernemingen compliant zijn met de SFDR-basisvereisten. Ondernemingen die onvoldoende inspanningen leveren om hieraan te voldoen, zullen worden aangesproken.

Bij de lagere wetgeving is er nog werk te doen bij het gebruik en invullen van de templates. Wij ondersteunen met handvatten om het invullen van templates verder te verbeteren.

POG en geschiktheidstoets moeten beleggers beter toegang geven tot duurzaam productaanbod

In 2022 zijn de bestaande POG- en geschiktheidsnormen voor beleggingsondernemingen en verzekeraars uitgebreid. Hierdoor moeten zij rekening houden met duurzaamheid bij de ontwikkeling en distributie van financiële producten. Ook spelen duurzaamheidsvoorkeuren van beleggers sindsdien een belangrijke rol in de geschiktheidstoets.

De AFM ziet dat partijen stappen zetten om duurzaamheid in beleid en producten mee te nemen. Tegelijkertijd kunnen ondernemingen meer doen om uitleg over duurzaamheidsvoorkeuren begrijpelijker te maken en zorgvuldiger bij beleggers uit te vragen. Ook moeten ondernemingen duurzaamheidsfactoren meenemen in hun POG-beleid, het productaanbod hierop evalueren en mismatches voorkomen. Voor ondernemingen is het complex, maar het draagt eraan bij dat beleggers beter toegang krijgen tot een productaanbod dat past bij hun duurzaamheidsdoelstellingen en met hun beleggingen kunnen bijdragen aan de transitie naar een duurzame economie.

Oproep aan de sector: werk aan verbeteringen

In de twee rapporten staan handvatten of voorbeelden die financiële ondernemingen kunnen inzetten. Wij roepen de sector op te controleren in hoeverre zij de wetgeving naleeft en waar nodig actie onderneemt.

Gerelateerd nieuws

'Een beetje netcongestie is gezond.'

Ben Voorhorst besteedde bij Tennet een heel werkzaam bestaan aan het Nederlandse stroomnet. Toch heeft de kersverse gepensioneerde (‘ik doe alleen nog klussen waarbij ik niet te veel moet’) een verrassend frisse en optimistische kijk op de ogenschijnlijk grootste plaag van de energietransitie: het op gezette tijden vollopen van het stroomnet (netcongestie). ‘Ik zeg niet dat er geen problemen zijn, maar lang niet altijd en overal. Bovendien zijn de meeste van de knelpunten echt oplosbaar.’

Klimaat

Een EU-breed kwaliteitskader voor CO2-compensatieclaims is nodig

Het uitgeven van koolstofcertificaten wordt momenteel niet wettelijk gereguleerd of gecontroleerd. Hierdoor bestaat het gevaar op misleidende CO2-compensatieclaims. De Europese Commissie wil met een kwaliteitskader komen, maar daarmee zijn de problemen rondom onterechte compensatieclaims niet meteen verholpen.

Klimaat

Funderingsproblematiek: juridisch een wereld te winnen

In februari 2024 heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (hierna: de Raad) het advies ‘Goed gefundeerd; Advies om te komen tot een nationale aanpak van funderingsproblematiek’ uitgebracht over de funderingsproblematiek en de grondverzakkingen die daardoor mogelijk volgen. Veel woningen in Nederland hebben schade aan de fundering en dit zullen er de aankomende jaren, door onder andere klimaatverandering, alleen maar meer worden. Voor degene die geïnteresseerd is in de bestuursrechtelijke aspecten van dit advies en enkele voorbeelden uit de jurisprudentie, is bij deze blog aan het goede adres!

Klimaat

Wet collectieve warmte naar parlement: dit springt in het oog

Op 18 juni 2024 is het wetsvoorstel Wet collectieve warmte (Wcw) voor de parlementaire behandeling aan de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel regelt dat warmtebedrijven, zoals de stadsverwarming en grote warmtetransportnetten, voortaan in handen van gemeenten zijn. Het regelt ook de bescherming van de consumenten, de prijs van warmte voor de huishoudens en andere verbruikers en de verantwoordelijkheid voor de productie en levering van warmte en koude. Bovendien geeft het wetsvoorstel regels voor zowel grote als kleine collectieve warmtesystemen. Wij behandelen enkele in het oog springende onderwerpen.

Klimaat