Aandeel incasso’s jongvolwassenen toegenomen

Uit een enquête uitgevoerd in opdracht van incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn bleek vorige maand dat 26% van de jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar schulden heeft. Flanderijn zelf zag dat het aandeel incasso’s onder deze leeftijdsgroep sinds 2020 met de helft is toegenomen: in 2020 was 10% van de incasso’s bij jongvolwassenen, in 2024 was dat 15%.

Niet nieuw

De zorgen over problematische schulden onder jongeren en jongvolwassenen zijn niet nieuw. Eerder waren er al berichten dat jongeren schulden maken door de mogelijkheid van achteraf betalen bij online winkels. De Autoriteit Financiële Markten waarschuwde dat achteraf betalen mensen in grote financiële problemen kan brengen. Vooral jongeren betalen te laat en krijgen een incassobureau achter zich aan.

Levenslange schuldenproblematiek

Volgens het Nederlands Jeugdinstituut waren er eind 2022, 24.000 jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar met een of meer betalingsproblemen. Dat is 1,5% van het totaal aantal jongeren in deze leeftijdsgroep. Dat is niet een heel groot aantal, maar voor sommigen is het wel een begin van een levenslange schuldenproblematiek. Schulden leiden ook tot een registratie bij het BKR. Een BKR registratie is een obstakel voor het afsluiten van een hypotheek en zo een ernstige hinderpaal voor jongvolwassenen om een eigen leven op te bouwen.

Ook zorgverzekering leidt tot betalingsproblemen

Nieuw aan het onderzoek waarover de NOS berichtte, is dat niet alleen het online winkelen maar ook de zorgverzekering tot betalingsproblemen leidt. Dit probleem zou de komende jaren wel eens groter kunnen worden.

Hoofdlijnenakkoord nieuw kabinet

Vorige week maakten PVV, VVD, NCS en BBB hun hoofdlijnenakkoord voor een nieuw kabinet bekend. Een belangrijk onderdeel van dit akkoord is een verlaging van het eigen risico in de zorgverzekering tot maximaal €165 per jaar.

Hogere premie

Door de verlaging van het eigen risico zal de zorgverzekeringspremie stijgen. Wettelijk is namelijk afgesproken dat de helft van de kosten voor de zorgverzekeringswet worden opgebracht door verzekerden in de vorm van de premie en het eigen risico. Een lager eigen risico betekent dus een hogere premie voor de burger. Hoeveel de premie zal stijgen is nog onbekend. Het gemiddelde eigen risico is nu ongeveer €235, zo’n zestig procent van het maximale verplichte eigen risico van €385. Een daling van het maximale eigen risico met €220 van €385 naar €165 zou dan tot een premiestijging van ongeveer €130 per jaar leiden.

Forse verhoging

Dit kan nog veel hoger uitvallen als de verlaging leidt tot minder zorgmijders en meer onnodig zorggebruik. Het CPB gaat er van uit dat de totale kosten van de verlaging van het eigen risico uiteindelijk €5 miljard bedragen, waarvan ruim €4,3 miljard bij burgers en het bedrijfsleven terecht komt. Deze bedragen zijn een beetje nattevingerwerk van het CPB. Maar als deze voorspelling uitkomt zou de premie niet met €130 maar met ongeveer €300 per jaar omhoog gaan. Dat is een forse verhoging bovenop de reguliere jaarlijkse premieverhoging als gevolg van de stijging van de zorgkosten.

Belastingverlaging

Het kabinet wil deze premiestijging compenseren door een belastingverlaging. Hoe deze verlaging van de inkomstenbelasting er uit zal zien en wie hiervan zullen profiteren, valt nog niet te zeggen. Veel mensen zullen de premiestijging niet wegstrepen tegen de belastingverlaging, maar vooral schrikken van de hogere premie die ze moeten betalen. Deze hogere premies zullen leiden tot meer wanbetalers.

Lastenverschuiving

Voor zorggebruikers wordt de stijging van de premie deels gecompenseerd door het lagere eigen risico. Voor jonge gezonde mensen niet. Zij zullen meestal met de volledige premiestijging worden geconfronteerd. Voor de verlaging van het eigen risico wordt aan jonge gezonde mensen gevraagd om de portemonnee te trekken voor ouderen en zorggebruikers. Het is een lastenverschuiving van veelal oudere zorggebruikers naar jonge gezonde mensen. Dit grotere beroep op de solidariteit van jongeren met ouderen zal niet bij iedereen in goede aarde vallen. Een flinke verhoging van de zorgpremie door het verlagen van het eigen risico zal voor nog meer jongvolwassenen aanleiding zijn hun zorgpremie niet langer te betalen.

Neveneffect

De verlaging van het eigen risico zou zo uiteindelijk als neveneffect hebben dat meer jongvolwassenen achterstanden in de betaling van de zorgverzekeringspremie opbouwen en vaker met een incassobureau worden geconfronteerd.

Over de auteurs

  • Wim Groot

    Prof dr. W. Groot (Wim) is sinds 1998 hoogleraar Gezondheidseconomie aan de Universiteit Maastricht. Als hoogleraar gezondheidseconomie is hij verantwoordelijk voor het onderzoek en onderwijs op het terrein van de gezondheidseconomie aan de Universiteit Maastricht. Zijn onderzoek richt zich met name op de financiering van zorg. Naast hoogleraar gezondheidseconomie is hij sinds 2008 hoogleraar Evidence Based Education aan dezelfde universiteit. Van 2007 tot 2015 was hij kroonlid van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Op dit moment is hij onder andere lid van de Raad van Toezicht van de Patientenfederatie, lid van de adviesraad zorg van de ING, voorzitter van het expertpanel van de Nederlandse Federatie van Kankerpatientenorganisaties, voorzitter/lid van verschillende NWO en ZonMW commissies? Hij ontving verschillende onderzoeksubsidies van NWO en de EU en heeft ruim 30 jaar ervaring in het verrichten van (contract)onderzoek. Hij schrijft daarnaast regelmatig bijdragen voor Wynia’s Week en Zorgvisie.

Gerelateerd nieuws

Klaas Knot ziet kansen en risico’s in AI

Tijdens zijn toespraak op 11 juli op de bijeenkomst van de IMF/Wereldbank-kiesgroep in Moldavië sprak Klaas Knot, als voorzitter van de Financial Stability Board (FSB), over de mogelijke invloed van Artificial Intelligence (AI) op de economie en het financiële stelsel.

Governanceweb

Het opstellen van KPI’s voor de inkoop van Jeugdhulp, waar let je op?

Gemeenten willen met de inkoop van jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning doelen bereiken. Kritische prestatie indicatoren of KPI’s zijn een belangrijk hulpmiddel om de voortgang te bewaken en de activiteiten te structureren. In de praktijk gaat het vaak mis bij het opstellen van goede KPI’s. Hoe kan het wel?

Zorg & Sociaal

'Een beetje netcongestie is gezond.'

Ben Voorhorst besteedde bij Tennet een heel werkzaam bestaan aan het Nederlandse stroomnet. Toch heeft de kersverse gepensioneerde (‘ik doe alleen nog klussen waarbij ik niet te veel moet’) een verrassend frisse en optimistische kijk op de ogenschijnlijk grootste plaag van de energietransitie: het op gezette tijden vollopen van het stroomnet (netcongestie). ‘Ik zeg niet dat er geen problemen zijn, maar lang niet altijd en overal. Bovendien zijn de meeste van de knelpunten echt oplosbaar.’

Klimaat

ACM: Veel bedrijven voldoen nog niet aan Europese digitale wetgeving

Veel aanbieders van online diensten hebben hun zaken nog niet op orde als het gaat om de naleving van de verplichtingen uit de Digital Services Act (DSA) en de Platform-to-Business Verordening (P2B). Dat blijkt uit een recente steekproef van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), waarbij de autoriteit enkele tientallen bedrijven onder de loep nam. “Er is nog werk aan de winkel voor bedrijven”, aldus ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep.

Data & Privacy