De windenergiegebieden liggen ongeveer 62 kilometer uit de kust en worden aangesloten op het stroomnet op zee via 2 platforms met een verbinding naar land. De elektriciteit van kavel Alpha landt aan in Borssele en de elektriciteit van kavel Beta landt aan op de Maasvlakte. Beide kavels zijn vergund met een vergelijkende toets met financieel bod. Met de bouw van deze windparken wordt weer een flinke stap gezet in het vergroten van de energieonafhankelijkheid en verduurzaming van Nederland. Samen zijn deze windparken goed voor ongeveer 14% van het totale huidige elektriciteitsverbruik in Nederland.

Minister Jetten (Klimaat en Energie): “Noordzeker en Zeevonk II hebben mooie plannen voor deze nieuwe windparken op zee. Het laat zien dat windparken en natuur goed samen kunnen gaan, en dat wind op zee met slimme oplossingen kan helpen bij het verminderen van druk op het stroomnet op land. De marktomstandigheden zijn ingewikkelder geworden, dus ik ben extra blij dat deze partijen de windparken op zee willen bouwen!”

Versterking natuur Noordzee

Het windpark in IJmuiden Ver kavel Alpha draagt bij aan het herstel en de versterking van de Noordzee natuur. In de plannen van Noordzeker zitten turbine- en windparkontwerpen die bijdragen aan de bescherming van vogels, en maatregelen die de verstoring van zeezoogdieren tijdens de bouw- en exploitatieperiode sterk zullen verminderen. Ook zal Noordzeker verschillende kunstmatige riffen installeren bij ruim 75% van de turbines. Daarnaast gaat Noordzeker een levend laboratorium bouwen om te laten zien hoe windparken kunnen helpen om klimaatverandering tegen te gaan. Noordzeker heeft een financieel bod van ruim € 1 miljoen per jaar gedaan, wat Noordzeker gedurende de gehele vergunningsduur van 40 jaar jaarlijks zal betalen. Ook betaalt Noordzeker de kosten van de milieueffectrapportages en locatiestudies ter hoogte van ongeveer € 20 miljoen.

Inpassing in het energiesysteem op land

Het ontwerp van het windpark IJmuiden Ver kavel Beta heeft als doel de opgewekte elektriciteit beter te integreren in het energiesysteem en overbelasting van het stroomnet op land te voorkomen. Zeevonk II zal een elektrolyser (waterstoffabriek) met een capaciteit van 1 gigawatt gaan bouwen in de haven van Rotterdam. Doordat de elektriciteit van het windpark op de Maasvlakte aan land komt en de elektrolyser daar in de buurt wordt gebouwd, hoeft de elektriciteit niet eerst verder het stroomnet op. Dit ontlast de druk op het stroomnet. Zeevonk II heeft een financieel bod van € 20 miljoen per jaar gedaan, ook voor een periode van 40 jaar. Ook Zeevonk II betaalt de kosten van de milieueffectrapportages en locatiestudies ter hoogte van ongeveer € 20 miljoen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft samen met onafhankelijke expertcommissies de aanvragen beoordeeld. Ook de vergunningaanvragen voor de volgende tenders voor kavels IJmuiden Ver Gamma en Nederwiek I (samen 4 gigawatt) zullen op basis van een vergelijkende toets met financieel bod worden beoordeeld. Aan het einde van het 3e kwartaal van 2025 kunnen windparkontwikkelaars een vergunningaanvraag voor deze windparken indienen. Deze windparken zijn onderdeel van de plannen voor de realisatie van 21 gigawatt aan windenergie op zee in 2032. Voor deze 21 gigawatt zal ongeveer 4,4% van het Nederlandse deel van de Noordzee nodig zijn. Binnen deze windenergiegebieden zijn ook vormen van medegebruik mogelijk, waardoor de ruimte nog beter kan worden benut.

Voor meer verdieping PONT | Klimaat , opent in nieuw tabblad

Gerelateerd nieuws

Klaas Knot ziet kansen en risico’s in AI

Tijdens zijn toespraak op 11 juli op de bijeenkomst van de IMF/Wereldbank-kiesgroep in Moldavië sprak Klaas Knot, als voorzitter van de Financial Stability Board (FSB), over de mogelijke invloed van Artificial Intelligence (AI) op de economie en het financiële stelsel.

Governanceweb

Het opstellen van KPI’s voor de inkoop van Jeugdhulp, waar let je op?

Gemeenten willen met de inkoop van jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning doelen bereiken. Kritische prestatie indicatoren of KPI’s zijn een belangrijk hulpmiddel om de voortgang te bewaken en de activiteiten te structureren. In de praktijk gaat het vaak mis bij het opstellen van goede KPI’s. Hoe kan het wel?

Zorg & Sociaal

'Een beetje netcongestie is gezond.'

Ben Voorhorst besteedde bij Tennet een heel werkzaam bestaan aan het Nederlandse stroomnet. Toch heeft de kersverse gepensioneerde (‘ik doe alleen nog klussen waarbij ik niet te veel moet’) een verrassend frisse en optimistische kijk op de ogenschijnlijk grootste plaag van de energietransitie: het op gezette tijden vollopen van het stroomnet (netcongestie). ‘Ik zeg niet dat er geen problemen zijn, maar lang niet altijd en overal. Bovendien zijn de meeste van de knelpunten echt oplosbaar.’

Klimaat

ACM: Veel bedrijven voldoen nog niet aan Europese digitale wetgeving

Veel aanbieders van online diensten hebben hun zaken nog niet op orde als het gaat om de naleving van de verplichtingen uit de Digital Services Act (DSA) en de Platform-to-Business Verordening (P2B). Dat blijkt uit een recente steekproef van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), waarbij de autoriteit enkele tientallen bedrijven onder de loep nam. “Er is nog werk aan de winkel voor bedrijven”, aldus ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep.

Data & Privacy