Principebesluit

Vorige week gaf demissionair minister van Financiën Steven van Weyenberg in een kamerbrief goedkeuring voor het principebesluit van Gasunie. De staatsdeelneming mag daardoor investeren in de ontwikkeling van het Duitse waterstofnetwerk.

Gasunie Deutschland is een dochteronderneming van Gasunie in Nederland en beheert 4.600 kilometer aan aardgasleidingen in Noordwest-Duitsland. Ze zijn als één van de vijftien Duitse netbeheerders betrokken bij het ontwikkelen van het Kernnetz, het Duitse waterstofnetwerk. Een gedeelte van het Duitse aardgasnetwerk zal in waterstofleidingen worden omgezet. Met het principebesluit legt Gasunie de intentie vast om in het Duitse Kernnetz te investeren.

Publiek belang

Gasunie vroeg de minister om goedkeuring van het principebesluit. Van Weyenberg is als minister van Financiën aandeelhouder van Gasunie en gaf deze toestemming na overleg met het kabinet. De minister gaf wel een aantal bedrijfsvertrouwelijke voorwaarden mee aan Gasunie, zodat de investering in lijn met het “Nederlandse publieke belang” en “beheersbaar” blijft.

Volgens de minister is het publieke belang van Gasunie “het borgen van de zekerheid en betaalbaarheid van transport en de leveringszekerheid van energie.” Buitenlandse investeringen kunnen hier volgens hem ook aan bijdragen, maar de minister zal daar wel kritischer op toetsen, schrijft hij in de Kamerbrief.

“Het Nederlandse publieke belang is gediend met een tijdige integratie van de Nederlandse en Duitse waterstofmarkt. De Duitse ontwikkeling biedt een positieve impuls voor de Nederlandse ambities”, onderbouwt hij.

Verkoop Tennet Duitsland

Het bericht over de investering van Gasunie Deutschland komt op een moment waarop de verkoop van netbeheerder TenneT Duitsland niet lijkt te willen vlotten. De minister onderschrijft eenzelfde situatie te willen voorkomen “waarbij de Nederlandse staat verantwoordelijk is voor een kapitaalbehoefte van een buitenlandse dochter van een staatsdeelneming.”

De Duitse staat voert tot 1 juli 2024 begrotingsbesprekingen. Voor die datum moet er volgens Van Weyenberg een afspraak liggen over de prijs die voor Tennet Duitsland betaald wordt, staat in een andere Kamerbrief vorige week. “Echter, inherent aan een onderhandeling is er ook een risico dat het niet lukt om tot een akkoord te komen”, aldus de minister.

De minister verwacht dat de investering van Gasunie wel rendabel is en daarom is er volgens hem geen sprake van een Nederlandse subsidie aan het Duitse waterstofnetwerk. Hij belooft daarbij dat vertrouwelijke, risico-mitigerende afspraken zijn gemaakt die voorkomen dat er een vergelijkbare situatie ontstaat. “Gasunie heeft aan mij aangegeven dat er geen Nederlands kapitaal via stortingen van daadwerkelijk eigen vermogen naar Gasunie Deutschland vloeit en dat Gasunie Deutschland de activiteiten kan financieren op basis van haar eigen kasstromen.”

Over de auteurs

  • Jaël Poelen

    Jaël Poelen is Nieuwsredacteur duurzaamheid en klimaat bij PONT.

    PONT | Data & Privacy

Gerelateerd nieuws

'Een beetje netcongestie is gezond.'

Ben Voorhorst besteedde bij Tennet een heel werkzaam bestaan aan het Nederlandse stroomnet. Toch heeft de kersverse gepensioneerde (‘ik doe alleen nog klussen waarbij ik niet te veel moet’) een verrassend frisse en optimistische kijk op de ogenschijnlijk grootste plaag van de energietransitie: het op gezette tijden vollopen van het stroomnet (netcongestie). ‘Ik zeg niet dat er geen problemen zijn, maar lang niet altijd en overal. Bovendien zijn de meeste van de knelpunten echt oplosbaar.’

Klimaat

Een EU-breed kwaliteitskader voor CO2-compensatieclaims is nodig

Het uitgeven van koolstofcertificaten wordt momenteel niet wettelijk gereguleerd of gecontroleerd. Hierdoor bestaat het gevaar op misleidende CO2-compensatieclaims. De Europese Commissie wil met een kwaliteitskader komen, maar daarmee zijn de problemen rondom onterechte compensatieclaims niet meteen verholpen.

Klimaat

Funderingsproblematiek: juridisch een wereld te winnen

In februari 2024 heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (hierna: de Raad) het advies ‘Goed gefundeerd; Advies om te komen tot een nationale aanpak van funderingsproblematiek’ uitgebracht over de funderingsproblematiek en de grondverzakkingen die daardoor mogelijk volgen. Veel woningen in Nederland hebben schade aan de fundering en dit zullen er de aankomende jaren, door onder andere klimaatverandering, alleen maar meer worden. Voor degene die geïnteresseerd is in de bestuursrechtelijke aspecten van dit advies en enkele voorbeelden uit de jurisprudentie, is bij deze blog aan het goede adres!

Klimaat

Wet collectieve warmte naar parlement: dit springt in het oog

Op 18 juni 2024 is het wetsvoorstel Wet collectieve warmte (Wcw) voor de parlementaire behandeling aan de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel regelt dat warmtebedrijven, zoals de stadsverwarming en grote warmtetransportnetten, voortaan in handen van gemeenten zijn. Het regelt ook de bescherming van de consumenten, de prijs van warmte voor de huishoudens en andere verbruikers en de verantwoordelijkheid voor de productie en levering van warmte en koude. Bovendien geeft het wetsvoorstel regels voor zowel grote als kleine collectieve warmtesystemen. Wij behandelen enkele in het oog springende onderwerpen.

Klimaat