De president van de Verenigde Staten, Joe Biden maakte in mei bekend dat hij een heffing van 100 procent invoert op de import van Chinese auto’s. De heffing zou de Amerikaanse auto-industrie moeten beschermen tegen goedkope Chinese elektrische auto’s.

Ook in Europa zijn er zorgen over de invloed van Chinese fabrikanten op de eigen industrie. Voor Kamerlid Derk Boswijk (CDA) was een rapport van het Europese klimaatbureau ‘Transport & Environment’ reden voor Kamervragen. In het rapport wordt voorspeld dat een kwart van alle in Europa verkochte elektrische auto’s in 2024 uit China afkomstig zullen zijn.

Ministers Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking) en Hanke Bruins Slot (BuZa) laten in hun antwoorden op de vragen weten dat het kabinet zich op meerdere manieren inzet “voor behoud en versterking van een Europees en mondiaal gelijk speelveld.”

Strategische afhankelijkheid

De ministers laten weten dat risico’s die komen kijken bij strategische afhankelijkheid van derde landen zoveel mogelijk vermeden moeten worden. Nationaal is de interdepartementale Taskforce Strategische Afhankelijkheden bezig met het in kaart brengen van risicovolle afhankelijkheden. Daarnaast wordt met de Nationale Grondstoffenstrategie (NGS) gewerkt aan de leveringszekerheid te vergroten van strategische grondstoffen, zoals die in batterijen van elektrische voertuigen.

“De Europese automarkt staat op dit moment niet alleen onder druk vanwege concurrentie uit derde landen, zoals China, maar ook door de complexiteit en hoge investeringskosten van de overgang naar elektrisch rijden en tegenvallende verkoopcijfers”, aldus de ministers. Ze zeggen nationaal in te zetten op versterking van het innovatie- en concurrentievermogen van de automobiele sector. Dit gebeurt met verschillende Groeifondsprojecten en de Green Transport Delta-projecten.

Anti-subsidie onderzoek

In oktober 2023 startte de Europese Commissie een onderzoek naar mogelijke marktverstoring door Chinese subsidies op elektrische auto’s. De ministers geven aan dat het onderzoek in volle gang is en uiterlijk 4 juli 2024 voorlopige antisubsidiemaatregelen genomen kunnen worden.

De Europese Commissie heeft wel al vanaf 7 maart de douaneautoriteiten opdracht gegeven om de import van elektrische auto’s te registreren. Hierdoor kunnen met terugwerkende kracht anti-subsidieheffingen opgelegd worden. Dit geldt alleen als uit het onderzoek blijkt dat er sprake is “van massale invoer van gesubsidieerde voertuigen die ernstige schade aan de EU-industrie heeft berokkend”, zo valt te lezen.

Gaat Europa dan de Verenigde Staten achterna? Als uit het onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat er sprake is van marktverstorende subsidiëring, kunnen maatregelen genomen worden. “Maatregelen in het kader van anti-subsidieonderzoeken kunnen de vorm aannemen van een aanvullende heffing als percentage van de invoerwaarde van een product, een vaste heffing per product, een minimum importprijs, of een zogenaamde price undertaking, waarbij een exporteur zich verbindt aan het verkopen van het product boven een minimumprijs.”

Over de auteurs

  • Jaël Poelen

    Jaël Poelen is Nieuwsredacteur duurzaamheid en klimaat bij PONT.

    PONT | Data & Privacy

Gerelateerd nieuws

'Een beetje netcongestie is gezond.'

Ben Voorhorst besteedde bij Tennet een heel werkzaam bestaan aan het Nederlandse stroomnet. Toch heeft de kersverse gepensioneerde (‘ik doe alleen nog klussen waarbij ik niet te veel moet’) een verrassend frisse en optimistische kijk op de ogenschijnlijk grootste plaag van de energietransitie: het op gezette tijden vollopen van het stroomnet (netcongestie). ‘Ik zeg niet dat er geen problemen zijn, maar lang niet altijd en overal. Bovendien zijn de meeste van de knelpunten echt oplosbaar.’

Klimaat

Een EU-breed kwaliteitskader voor CO2-compensatieclaims is nodig

Het uitgeven van koolstofcertificaten wordt momenteel niet wettelijk gereguleerd of gecontroleerd. Hierdoor bestaat het gevaar op misleidende CO2-compensatieclaims. De Europese Commissie wil met een kwaliteitskader komen, maar daarmee zijn de problemen rondom onterechte compensatieclaims niet meteen verholpen.

Klimaat

Funderingsproblematiek: juridisch een wereld te winnen

In februari 2024 heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (hierna: de Raad) het advies ‘Goed gefundeerd; Advies om te komen tot een nationale aanpak van funderingsproblematiek’ uitgebracht over de funderingsproblematiek en de grondverzakkingen die daardoor mogelijk volgen. Veel woningen in Nederland hebben schade aan de fundering en dit zullen er de aankomende jaren, door onder andere klimaatverandering, alleen maar meer worden. Voor degene die geïnteresseerd is in de bestuursrechtelijke aspecten van dit advies en enkele voorbeelden uit de jurisprudentie, is bij deze blog aan het goede adres!

Klimaat

Wet collectieve warmte naar parlement: dit springt in het oog

Op 18 juni 2024 is het wetsvoorstel Wet collectieve warmte (Wcw) voor de parlementaire behandeling aan de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel regelt dat warmtebedrijven, zoals de stadsverwarming en grote warmtetransportnetten, voortaan in handen van gemeenten zijn. Het regelt ook de bescherming van de consumenten, de prijs van warmte voor de huishoudens en andere verbruikers en de verantwoordelijkheid voor de productie en levering van warmte en koude. Bovendien geeft het wetsvoorstel regels voor zowel grote als kleine collectieve warmtesystemen. Wij behandelen enkele in het oog springende onderwerpen.

Klimaat