Nieuws over ESG

Minister Van Gennip (SZW) gooit het over een andere boeg met Verklaring Gelijke Kansen

Op initiatief van minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondertekenden ruim vijftig bedrijven en organisaties deze week de verklaring ‘Gelijke Kansen’. De minister laat daarmee in haar laatste weken als bewindspersoon zien van geen wijken te willen weten, signaleert Tom Reijner.

Artikelen

Begrijpelijke informatie en passend productaanbod essentieel voor duurzame beleggingen

Steeds meer beleggers willen met hun beleggingen bijdragen aan de transitie naar een duurzamere economie. Financiële ondernemingen maken dat mogelijk door passende, duurzame producten aan te bieden en transparant te zijn over duurzaamheidsaspecten. Daarom is het belangrijk dat ondernemingen voldoen aan de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de duurzaamheidsbepalingen voor product oversight & governance (POG) en de geschiktheidstoets.

Nieuws-persbericht

Duurzaamheidsclaims liggen onder een vergrootglas, ook in de reisbranche

Aanbieder van cruise maakt onvoldoende duidelijk wat wordt verstaan onder “duurzaam”.

Blog

Uiteindelijk is de CSDDD toch here to stay; ondanks de nodige (politieke) onzekerheden op het laatste moment heeft de Europese Raad een akkoord bereikt over de CSDDD

De Europese Raad heeft een akkoord bereikt over de corporate sustainable due dilligence directive (CSDDD). Even leek het erop dat de CSDDD van tafel was door de beslissing van Duitsland om zich te onthouden van stemming binnen de Europese Raad inzake de CSDDD en het last-minute voorstel van Frankrijk inzake de voorgestelde threshold van in-scope ondernemingen die onder de CSDDD vallen. Het Belgische voorzitterschap van de Europese Raad verspreidde echter een aangepast voorstel van de CSDDD als laatste poging om (alsnog) een akkoord te bereiken tussen de lidstaten binnen de Europese Raad en daarmee de CSDDD te ‘redden’. Dit, met succes: op 15 maart 2024 werd de vereiste (gekwalificeerde) meerderheid bereikt binnen de Europese Raad.

Blog

KLM doet aan greenwashing, oordeelt rechter

De rechtbank Amsterdam besluit in de rechtszaak tussen Fossielvrij en KLM dat een aantal in het verleden gevoerde reclame-uitingen van de luchtvaartmaatschappij misleidend en onrechtmatig is. Fossielvrij haalt woensdag haar gelijk, vijftien reclames van KLM worden als greenwashing gezien.

Nieuws-persbericht

Bouwstenenrapport: fiscale beleidsaanbevelingen voor de energiesector

In ons eerdere nieuwsbericht brachten wij het recent gepubliceerde fiscale bouwstenenrapport onder de aandacht. Dit rapport besteedt uitgebreid aandacht aan mogelijke verbeteringen van het Nederlandse belastingstelsel, waaronder maatregelen met oog op de uitdagingen aangaande klimaat en milieu. In deze update staan wij stil bij deze beleidsaanbevelingen.

Blog

Gerelateerd nieuws

Europese toezichthouders publiceren greenwashing-rapporten

De gezamenlijke Europese toezichthouders (ESA’s) hebben op 4 juni drie rapporten over greenwashing gepubliceerd. Het ESMA Final Report on Greenwashing, de EBA Final Report on Greenwashing en het EIOPA Final Report on Greenwashing. Uit de rapporten blijkt dat toezichthouders concrete stappen ondernemen op het gebied van toezicht op duurzaamheidsuitingen. Daarnaast bieden de ESA’s een vooruitblik hoe toezicht op duurzaamheid geleidelijk kan worden verbeterd in de komende jaren.

Klimaat

Grote ondernemingen moeten uitgebreider rapporteren over duurzaamheid

Ondernemingen moeten straks uitgebreider rapporteren in het jaarlijkse bestuursverslag over hun inzet om duurzaamheid te bevorderen. Enkel grote ondernemingen zoals beurs- en andere vennootschappen, grote banken en verzekeraars zullen aan de rapportageverplichting moeten voldoen. Accountants zullen de duurzaamheidsrapporteringen beoordelen en moeten daarvoor aan extra eisen voldoen. Dat staat in een algemene maatregel van bestuur van minister Weerwind voor Rechtsbescherming en een wetsvoorstel van minister Van Weyenberg van Financiën waarmee de minsterraad heeft ingestemd. Met de regelgeving wordt een Europese richtlijn uitgevoerd die de bestaande verplichtingen uitbreidt.

Klimaat

De risico’s en voordelen van elektrificatie in de bouw

Emissievrij rijden en werken heeft grote voordelen voor bouwbedrijven zoals reductie van kosten, geluidsoverlast en CO2 uitstoot. En niet onbelangrijk, er kan worden voldaan aan eisen van overheid en opdrachtgevers op het gebied van bijvoorbeeld ESG. Langzamerhand wordt echter ook duidelijk dat de elektrificatie van het Nederlandse wagenpark nieuwe risico’s met zich meebrengt.

Omgeving