Nieuws

Uitgelichte dossiers

 • Toekomstbestendige zorg

  Toekomstbestendige zorg houdt rekening met veranderende behoeften van patiënten, beperkte middelen en maatschappelijke ontwikkelingen. Duurzaamheid en technologie spelen hierbij een cruciale rol, bijvoorbeeld met aandacht voor herbruikbaarheid van materialen en efficiënt beheer van patiëntendossiers.
 • Cyberweerbaarheid

  Cyberaanvallen- en crime zijn aan de orde van de dag. Het is daarom belangrijk dat bedrijven en organisaties hun (vitale) infrastructuur goed kunnen beschermen. Cyberweerbaarheid verwijst naar de mate waarin een organisatie in staat is om zich te beschermen tegen cyberaanvallen en hoe daarvan te herstellen.
 • Woningbouw

  Nederland kent een groot tekort aan beschikbare en betaalbare woningen. De komende jaren moet daarom een groot aantal woningen worden bijgebouwd. Ook krimpgebieden spelen een rol, wat vraagt om veranderingen in de woningvoorraad.
 • Schaarse ruimte

  De ruimtevraag in Nederland is groot, maar de beschikbare ruimte is schaars. Dit is van invloed op de leefomgevingskwaliteit, zowel in de stad als op het platteland. Er zijn steeds meer ruimtelijke opgaven: de komende jaren moeten er veel nieuwe woningen komen, maar er moet ook ruimte zijn voor de natuur.
 • Energietransitie

  De energiemix zal veranderen, waarbij hernieuwbare energiebronnen een steeds groter deel van de energievoorziening uitmaken. Dit gaat gepaard met veranderingen in de manier waarop energie wordt geproduceerd, getransporteerd en gebruikt.
 • Duurzaam ondernemen

  Duurzaam ondernemen is gericht op het vinden van een balans tussen economische groei, sociale welvaart en milieubescherming op de lange termijn. Met ESG (Environmental, Social en Governance) maken bedrijven en organisaties hun duurzaamheids- en maatschappelijke doelstellingen kenbaar. Vanaf 1 januari 2024 wordt dit met nieuwe Europese wetgeving zoals de CSRD ook steeds meer afgedwongen.
 • Natuur

  De Nederlandse natuur staat onder druk. Door menselijke activiteiten en de uitstoot van stikstof, PFAS en bestrijdingsmiddelen gaat de biodiversiteit achteruit. Vanuit de Europese Unie komt de natuurherstelwet er aan, met een inspanningsverplichting voor lidstaten om de natuur niet te laten verslechteren.
 • Digitale zorg

  In de gezondheidssector zal steeds meer gebruik worden gemaakt van digitale toepassingen en e-health. Denk hierbij bijvoorbeeld aan robotisering, de inzet van Artificial Intelligence, digitale ondersteuning op afstand door bijvoorbeeld de huisarts en gezondheidsapps voor patiënten.
 • AI

  Artificial Intelligence (AI) en toepassingen als ChatGPT bieden grote kansen voor bedrijven en organisaties. Maar er is ook een spanningsveld: AI op een dusdanige manier inzetten dat het jouw organisatie verder helpt zonder de ethische dilemma’s uit het oog te verliezen.
 • Gezonde leefomgeving

  Een gezonde leefomgeving is een omgeving waarin mensen veilig kunnen leven, met aandacht voor schone lucht, bodem en water. Het streven is een omgeving vrij van schadelijke stoffen zoals PFAS, die de gezondheid negatief kunnen beïnvloeden.

  de Wild, Marc Noël

  Marc Noël de Wild is hoofd projectontwikkeling windenergie bij BayWa r.e. en staat aan het begin van de opbouw van de Nederlandse tak van het internationale bedrijf. Zijn bedrijfskundig-technische achtergrond gecombineerd met eerdere ervaringen in planologie en ruimtelijke ordening met betrekking tot duurzame energie helpen hem in het opzetten van kansrijke projecten. De mooiste uitdaging is het gezamelijk opzetten van projecten waar de belangen uit de omgeving goed zijn afgewogen.

  Vos, Marijke

  Staatsraad Afdeling Advisering Raad van State

  Rijk, Peer de

  Per half december 2019 ben ik begonnen bij Milieudefensie aan de prachtige klus om de klimaatrechtszaak tegen Shell inhoudelijk te onderbouwen. Officieel ben ik sr. inhoudelijk medewerker energie, onderdeel van de afdeling Lobby&Inhoud. De zaak tegen Shell is iconisch; gaat het lukken om een multinational te dwingen om stringent klimaatbeleid te implementeren? Met veel plezier ben ik aan deze mooie baan begonnen. Daarvoor heb ik bij WISE gewerkt, een mondiaal opererende antikernenergie organisatie

  Ja! Houd mij op de hoogte.

  Stuur mij 1x per week de PONT nieuwsbrief met het belangrijkste nieuws, achtergronden, beleidsmatige ontwikkelingen en juridische kaders rondom duurzaamheid, gezondheid, inclusiviteit, leefbaarheid en technologie.

  Meer weten?

  PONT wil iedereen in staat stellen een bijdrage te leveren aan de transities. Wij bieden nieuws, tools en bouwstenen, of je nu werkt aan de opgaven rondom het klimaat, leefomgeving, zorg, privacy of compliance.