Nieuws

Uitgelichte dossiers

 • Cyberweerbaarheid

  Cyberaanvallen- en crime zijn aan de orde van de dag. Het is daarom belangrijk dat bedrijven en organisaties hun (vitale) infrastructuur goed kunnen beschermen. Cyberweerbaarheid verwijst naar de mate waarin een organisatie in staat is om zich te beschermen tegen cyberaanvallen en hoe daarvan te herstellen.
 • Circulaire economie

  Een economie waarin afval wordt gezien als waardevolle grondstof. In een circulaire economie worden producten, componenten en materialen zoveel mogelijk hergebruikt, gerepareerd, gerecycled of opnieuw ontworpen om een gesloten kringloop te creëren.
 • Bestaanszekerheid

  Bestaanszekerheid gaat over de mate waarin burgers verzekerd zijn van de basisbehoeften en een bepaalde levensstandaard in hun leven, zodat ze niet in armoede vervallen. Het omvat onder meer een voorspelbaar inkomen, huisvesting, voedsel, toegang tot de gezondheidszorg, onderwijs en sociale ondersteuning.
 • Water

  De kwaliteit van Nederlandse grond- en oppervlaktewateren is ondermaats en een drinkwatertekort ligt op de loer. Door klimaatverandering en daarbij gepaard gaande toenemende droogte komt er druk te staan op de beschikbaarheid van schoon water.
 • AI

  Artificial Intelligence (AI) en toepassingen als ChatGPT bieden grote kansen voor bedrijven en organisaties. Maar er is ook een spanningsveld: AI op een dusdanige manier inzetten dat het jouw organisatie verder helpt zonder de ethische dilemma’s uit het oog te verliezen.
 • Woningbouw

  Nederland kent een groot tekort aan beschikbare en betaalbare woningen. De komende jaren moet daarom een groot aantal woningen worden bijgebouwd. Ook krimpgebieden spelen een rol, wat vraagt om veranderingen in de woningvoorraad.
 • Schaarse ruimte

  De ruimtevraag in Nederland is groot, maar de beschikbare ruimte is schaars. Dit is van invloed op de leefomgevingskwaliteit, zowel in de stad als op het platteland. Er zijn steeds meer ruimtelijke opgaven: de komende jaren moeten er veel nieuwe woningen komen, maar er moet ook ruimte zijn voor de natuur.
 • Data for good

  Wie data zegt, zegt vaak ook privacyschending. Maar data kunnen ook worden ingezet voor de goede zaak, zoals klimaat, energie en het sociaal domein.
 • Energietransitie

  De energiemix zal veranderen, waarbij hernieuwbare energiebronnen een steeds groter deel van de energievoorziening uitmaken. Dit gaat gepaard met veranderingen in de manier waarop energie wordt geproduceerd, getransporteerd en gebruikt.
 • Duurzaam ondernemen

  Duurzaam ondernemen is gericht op het vinden van een balans tussen economische groei, sociale welvaart en milieubescherming op de lange termijn. In het bedrijfsleven wordt het steeds belangrijker vanwege de toenemende zorgen over klimaatverandering, sociale ongelijkheid en milieuschade.

  Birgit Snijder-Kuipers

  Birgit Snijder-Kuipers is hoogleraar Corporate Compliance and Anti-Money Laundering aan de Radboud Universiteit en werkzaam bij de Brauw Blackstone Westbroek als kandidaat notaris. Birgit is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, fusies en overnames en corporate governance.

  Patrick Huntjens

  Patrick Huntjens is lector Sociale innovaties in het groene domein bij Hogeschool Inholland en hoogleraar Governance van Duurzaamheidstransities bij Maastricht Universiteit

  Bart van Eijck

  Bart van Eijck is oprichter van Van Eijck & Partners.”Mijn aanpak is een mix van gezelligheid en humor aan de ene kant, en sturen op het doel aan de andere kant. Dat heb je allebei nodig voor resultaat, en resultaat is wat telt. Een bullebak ben ik niet, maar soms doe ik wel iets onconventioneels of zelfs disruptiefs om mensen wakker te schudden. Van opdrachtgevers hoor ik terug dat het met mij leuk werken is, efficiënt en zonder gedoe. ‘De overleggen met jou duren altijd korter’, vinden ze. Een burgemeester zei eens: ‘Jij houdt ons bij de les. Je focus ligt altijd op de opdracht en je laat je niet afleiden’.”

  Ja! Houd mij op de hoogte.

  Stuur mij 1x per week de PONT nieuwsbrief met het belangrijkste nieuws, achtergronden, beleidsmatige ontwikkelingen en juridische kaders rondom duurzaamheid, gezondheid, inclusiviteit, leefbaarheid en technologie.

  Meer weten?

  PONT wil iedereen in staat stellen een bijdrage te leveren aan de transities. Wij bieden nieuws, tools en bouwstenen, of je nu werkt aan de opgaven rondom het klimaat, leefomgeving, zorg, privacy of compliance.