Nieuws

Uitgelichte dossiers

 • Digitale rechten burgers

  Digitale rechten van burgers zijn de fundamentele rechten en vrijheden die betrekking hebben op het gebruik van digitale technologieën en het internet. Dit behelst onder meer recht op toegang tot informatie, recht op privacy, digitale inclusie en vrijheid van meningsuiting.
 • Duurzame landbouw

  Voedsel produceren op een manier die rekening houdt met het milieu, de samenleving en de economie. Duurzame landbouwmethoden richten zich op het verminderen van het gebruik van pesticiden en kunstmest, de gezondheid van de bodem en circulariteit in de grondstoffen- en voedselketen.
 • Hervorming van de zorg

  Met de stijgende kosten staat de zorg in Nederland onder druk. Is het huidige stelsel in deze vorm nog wel houdbaar en toekomstbestendig? Er gaan stemmen op die vinden dat de marktwerking in de gezondheidszorg moet worden teruggedrongen. Het doel is zowel voor beleidsmakers als managers en bestuurders in de zorg om deze sector toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief te houden.
 • Cyberveiligheid

  Cyberaanvallen- en crime zijn aan de orde van de dag. Het is daarom belangrijk dat organisaties maatregelen en praktijken instellen om hun vitale infrastructuur van computersystemen, netwerken, en data te beschermen.
 • Woningbouw

  Nederland kent een groot tekort aan beschikbare en betaalbare woningen. De komende jaren moet daarom een groot aantal woningen worden bijgebouwd. Ook krimpgebieden spelen een rol, wat vraagt om veranderingen in de woningvoorraad.
 • Schaarse ruimte

  De ruimtevraag in Nederland is groot, maar de beschikbare ruimte is schaars. Dit is van invloed op de leefomgevingskwaliteit, zowel in de stad als op het platteland. Er zijn steeds meer ruimtelijke opgaven: de komende jaren moeten er veel nieuwe woningen komen, maar er moet ook ruimte zijn voor de natuur.
 • Energietransitie

  De energiemix zal veranderen, waarbij hernieuwbare energiebronnen een steeds groter deel van de energievoorziening uitmaken. Dit gaat gepaard met veranderingen in de manier waarop energie wordt geproduceerd, getransporteerd en gebruikt.
 • ESG

  ESG staat voor Environmental, Social, and Governance, en verwijst naar de drie centrale factoren die worden gebruikt om de duurzaamheid en maatschappelijke impact van een investering in een bedrijf of onderneming te meten. Door ESG-praktijken te integreren, kunnen bedrijven niet alleen hun risico’s verminderen en waarde op lange termijn creëren, maar ook bijdragen aan een duurzamere en rechtvaardigere wereld.
 • Natuur

  De Nederlandse natuur staat onder druk. Door menselijke activiteiten en de uitstoot van stikstof, PFAS en bestrijdingsmiddelen gaat de biodiversiteit achteruit. Vanuit de Europese Unie komt de natuurherstelwet er aan, met een inspanningsverplichting voor lidstaten om de natuur niet te laten verslechteren.
 • AI

  Artificial Intelligence (AI) en toepassingen als ChatGPT bieden grote kansen voor bedrijven en organisaties. Maar er is ook een spanningsveld: AI op een dusdanige manier inzetten dat het jouw organisatie verder helpt zonder de ethische dilemma’s uit het oog te verliezen.

  Haan, Wilma

  Wilma Haan is directeur van Open State Foundation, een maatschappelijke organisatie die ijvert voor een digitaal transparante overheid. Ze is voormalig journalist van onder meer NU.nl en Het Parool.

  Oortwijn, Bart

  Bart ondersteunt vanuit zijn bedrijf ‘Combined Efforts Milieu- en omgevingsadvisering’ overheden bij de implementatie, organisatie en toepassing van het omgevingsrecht bij handhaving en vergunningverlening. Hij adviseert daarnaast bedrijven over vergunningenmanagement en milieuzorg. Ook verzorgt hij studiedagen en cursussen over milieuregelgeving en omgevingsrecht in de praktijk.

  Jelle Beemsterboer

  Jelle Beemsterboer is wethouder van de gemeente Schagen

  Ja! Houd mij op de hoogte.

  Stuur mij 1x per week de PONT nieuwsbrief met het belangrijkste nieuws, achtergronden, beleidsmatige ontwikkelingen en juridische kaders rondom duurzaamheid, gezondheid, inclusiviteit, leefbaarheid en technologie.

  Meer weten?

  PONT wil iedereen in staat stellen een bijdrage te leveren aan de transities. Wij bieden nieuws, tools en bouwstenen, of je nu werkt aan de opgaven rondom het klimaat, leefomgeving, zorg, privacy of compliance.