Nieuws

Uitgelichte dossiers

 • Burgerschap en participatie

  Burgerschap en participatie staan voor de positie die burgers innemen in de maatschappij, aan de hand van de sociale, economische, politieke of culturele status die deze persoon als burger heeft. Afhankelijk van de context waarin de burger leeft is sprake van bepaalde rechten, zoals bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting of vrijheid van godsdienst, maar ook verantwoordelijkheden, zoals het naleven van wetten.
 • Cyberweerbaarheid

  Cyberaanvallen- en crime zijn aan de orde van de dag. Het is daarom belangrijk dat bedrijven en organisaties hun (vitale) infrastructuur goed kunnen beschermen. Cyberweerbaarheid verwijst naar de mate waarin een organisatie in staat is om zich te beschermen tegen cyberaanvallen en hoe daarvan te herstellen.
 • Toekomstbestendige zorg

  Toekomstbestendige zorg houdt rekening met veranderende behoeften van patiënten, beperkte middelen en maatschappelijke ontwikkelingen. Duurzaamheid en technologie spelen hierbij een cruciale rol, bijvoorbeeld met aandacht voor herbruikbaarheid van materialen en efficiënt beheer van patiëntendossiers.
 • Woningbouw

  Nederland kent een groot tekort aan beschikbare en betaalbare woningen. De komende jaren moet daarom een groot aantal woningen worden bijgebouwd. Ook krimpgebieden spelen een rol, wat vraagt om veranderingen in de woningvoorraad.
 • Duurzame landbouw

  Voedsel produceren op een manier die rekening houdt met het milieu, de samenleving en de economie. Duurzame landbouwmethoden richten zich op het verminderen van het gebruik van pesticiden en kunstmest, de gezondheid van de bodem en circulariteit in de grondstoffen- en voedselketen.
 • Duurzaam ondernemen

  Duurzaam ondernemen is gericht op het vinden van een balans tussen economische groei, sociale welvaart en milieubescherming op de lange termijn. Met ESG (Environmental, Social en Governance) maken bedrijven en organisaties hun duurzaamheids- en maatschappelijke doelstellingen kenbaar. Vanaf 1 januari 2024 wordt dit met nieuwe Europese wetgeving zoals de CSRD ook steeds meer afgedwongen.
 • AI

  Artificial Intelligence (AI) en toepassingen als ChatGPT bieden grote kansen voor bedrijven en organisaties. Maar er is ook een spanningsveld: AI op een dusdanige manier inzetten dat het jouw organisatie verder helpt zonder de ethische dilemma’s uit het oog te verliezen.
 • Schaarse ruimte

  De ruimtevraag in Nederland is groot, maar de beschikbare ruimte is schaars. Dit is van invloed op de leefomgevingskwaliteit, zowel in de stad als op het platteland. Er zijn steeds meer ruimtelijke opgaven: de komende jaren moeten er veel nieuwe woningen komen, maar er moet ook ruimte zijn voor de natuur.
 • Preventie en gezondheid

  Preventie omvat proactieve maatregelen om ziekte, letsel en gezondheidsproblemen te voorkomen, met als doel het bevorderen van gezond gedrag, het beheersen van risicofactoren en het verminderen van zorgkosten.
 • Bestaanszekerheid

  Bestaanszekerheid gaat over de mate waarin burgers verzekerd zijn van de basisbehoeften en een bepaalde levensstandaard in hun leven, zodat ze niet in armoede vervallen. Het omvat onder meer een voorspelbaar inkomen, huisvesting, voedsel, toegang tot de gezondheidszorg, onderwijs en sociale ondersteuning.

  Johan Hageman

  Johan Hageman is Adviseur Leadership & Change bij TwynstraGudde.

  Annie van de Pas

  Ik werk sinds september 2016 bij de NMF’s als directeur. Ik vertegenwoordig de federaties in het landelijke speelveld van ministeries, koepels, bedrijven, fondsen en NGO’s en ben betrokken bij grote landelijke trajecten zoals het klimaatakkoord. Het mooie aan dit werk vind ik dat ik een interessant en prikkelend werkveld kan combineren met mooie doelen, waar ik me persoonlijk zeer mee verbonden voel en me graag voor inzet. Ook buiten mijn werk hou ik van combineren. Mooie wandelingen in de natuur, genieten van kunst en cultuur combineer ik het liefst met vrienden, familie en lekker eten.

  Harm Hommes

  Harm Hommes is advocaat bij Dommerholt Advocaten. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en privacyrecht.

  Ja! Houd mij op de hoogte.

  Stuur mij 1x per week de PONT nieuwsbrief met het belangrijkste nieuws, achtergronden, beleidsmatige ontwikkelingen en juridische kaders rondom duurzaamheid, gezondheid, inclusiviteit, leefbaarheid en technologie.

  Meer weten?

  PONT wil iedereen in staat stellen een bijdrage te leveren aan de transities. Wij bieden nieuws, tools en bouwstenen, of je nu werkt aan de opgaven rondom het klimaat, leefomgeving, zorg, privacy of compliance.